Bănci și Asigurări

Finanţările din agricultură au crescut cu 9% într-un an. Primăvara poate aduce o creştere de două cifre

Finanţările din agricultură au crescut cu 9% într-un...

Autor: Alexandru Zărnoeanu

06.05.2016, 12:00 322
Finanţările acordate compa­ni­ilor care activează în agricultură au ajuns la finele lunii februarie la un sold de aproape 13 miliarde de lei, în creş­tere cu 9% faţă de aceeaşi pe­rioadă a anului trecut, potrivit datelor BNR.
 
Încrederea firmelor în mersul eco­nomiei, dar şi dobânzile scăzute la cre­dite ar putea duce avan­sul cre­ditării în agri­cultură chiar la două cifre în pe­rioada ur­mătoare.
 
Finanţările acordate în acest sector au şi un nivel ridicat de se­zo­na­litate, ce­ea ce ar putea în­sem­na ca în pe­rioada ur­mă­toa­re fer­mie­rii ar pu­tea să acce­se­ze din ce în ce mai mult finanţare bancară.
 
Creditarea în agri­cultură, chiar dacă are o pondere redusă în to­talul creditării cor­po­rate, de doar 4%, a înre­gistrat în ultimii ani cel mai ridicat ritm de creş­tere la nivelul împru­mu­turilor care au mers că­tre sec­toa­rele de acti­vitate ale economiei.
 
Serviciile şi indus­tria completează podiu­mul celor mai mari creş­teri ale creditării într-un in­ter­val de timp de 12 luni.
 
Împrumuturile pen­tru companiile din ser­vicii afişau la finele lunii februarie un sold de aproape 83 mld. lei, în creştere cu 1,7% faţă de 2015.

 

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro