Bănci și Asigurări

Fitch a conformat ratingurile UniCredit Ţiriac Bank şi Banca Transilvania

Fitch a conformat ratingurile UniCredit Ţiriac Bank şi...

Autor: Anca Dumitrescu

20.06.2014, 21:00 661

Ratingul UniCredit Ţiriac Bank pentru datoriile pe termen lung în valută a fost confirmat la nivelul BBB cu perspectivă negativă, iar cel pentru datoriile pe termen scurt la nivelul F3, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Calificativul de sprijin a fost menţinut la nivelul 2, iar cel de viabilitate, care arată soliditatea financiară individuală, la bb-.

Ratingurile pentru datoriile pe termen lung şi cel de sprijin reflectă opinia Fitch că UniCredit Ţiriac Bank este o subsidiară de importanţă strategică pentru banca mamă UniCredit din Italia. Opinia ţine cont de importanţa strategică ridicată avută de regiunea Europei Centrale şi de Est pentru grupul UniCredit.

Perspectiva negativă a ratingului pentru datoriile pe termen lung este similară cu cea a băncii mamă. Din acest motiv, retrogradarea ratingului UniCredit va duce la reducerea calificativului UniCredit Ţiriac Bank.

Ratingul de viabilitate reflectă presiunea asupra profitabilităţii exercitată de nivelul ridicat al provizionelor, rata ridicată a creditelor neperformante şi nivelul moderat al capitalului.

Potrivit Fitch, rata ridicată a creditelor neperformante are un efect negativ asupra ratingurilor. Agenţia remarcă totuşi o încetinire a deteriorării portofoliului de credite şi faptul că creditele problemă derivă din expunerea băncii la sectorul imobiliar şi cel al construcţiilor, care datează înainte de 2009.

În cazul Băncii Transilvania, ratingul pentru datoriile pe termen lung în valută a fost confirmat la nivelul BB- cu perspectivă stabilă, iar cel pentru datoriile pe termen scrut la nivelul B. Fitch a menţinut ratingul de sprijin la nivelul 3, cel de viabilitate la bb-, iar plafonul de sprijin la BB-.

Agenţia notează că ratingul pentru datoriile pe termen lung este generat de soliditatea financiară individuală, reflectată de ratingul de viabilitate, care arată baza solidă a depozitelor, profitabilitatea stabilă şi generarea internă a capitalului.

De asemenea, Banca Translivania are o pondere mai mică a creditelor în valută faţă de alte bănci şi o acoperire rezonabilă a creditelor neperformante.

Având în vedere profilul de risc al băncii şi nivelul provizioanelor, capitalizarea este adecvată, în opinia Fitch, care remarcă faptul că ratingurile Băncii Transilvania sunt susţinute de profilul de finanţare şi nivelul confortabil al lichidităţilor.

Fitch notează totodată continuarea înrăutăţirii calităţii activelor Băncii Transilvania în 2013 atât în cazul creditelor către companii, cât şi al celor pentru populaţie, cu o pondere a creditelor neperformante de 19,1% la sfârşitul anului.