Bănci și Asigurări

Florin Cîţu, ministrul finanţelor: Avem investiţii record la jumătatea anului, de 16 miliarde de lei. Dar bobocii se numără toamna, nu primăvara,iar constrângerile bugetare sunt întotdeauna cumplite nu în prima parte a anului, ci în ultimele luni din an

ANALIZĂ Iulian Anghel, ZF

Florin Cîţu, ministrul finanţelor: Avem investiţii record la jumătatea anului, de 16 miliarde de lei. Dar bobocii se numără toamna, nu primăvara,iar constrângerile bugetare sunt întotdeauna cumplite nu în prima parte a anului, ci în ultimele luni din an

Florin Cîţu, ministrul finanţelor: În primele 6 luni, în mijlocul celei mai mari crize econo­mi­ce, am făcut un lucru fantas­tic (pentru mulţi impo-sibil). Am investit o sumă RE­CORD. Cea mai mare sumă in­ves­tită de Guvernul României în pri­mele şase luni-16,1 miliarde lei. Desen de: Romeo Răileanu

Autor: Iulian Anghel

20.07.2020, 08:30 2188

♦ Ministrul finanţelor Florin Cîţu spune că, la jumătatea anului, cheltuielile de investiţii ale statului (din buget şi din fonduri UE) sunt de 16 miliarde de lei, „un record“, după cum apreciază el.

Datele privind execuţia bugetară pe primul semestru vor fi făcute publice după 25 iulie. Ministrul finanţelor, care însă are acces la date, spune, într-o notă publicată pe platforma de socializare Face­book care i-a fost, în ultimele luni, tribuna ce nu-i cenzurează spusele, că investiţiile statului (din buget şi din fonduri UE) au ajuns, la şase luni, la 16,1 miliarde de lei, „un record“, după propriile-i spuse.

„Am promis investiţii şi asta am făcut. Exista o singură soluţie de a ieşi din criză: INVES­TIŢII! (majus­cu­lele apar în textul minis­trului - n.red.). În acelaşi timp, alo­carea masivă a resur­se­lor bugetare spre in­vestiţii, nu spre chel­tuieli neproduc­tive, GARAN­TEAZÂ o economie cu creş­tere econo­mică mare, ne­in­fla­ţionistă, în viitor. În primele 6 luni, în mijlocul celei mai mari crize econo­mi­ce, am făcut un lucru fantas­tic (pentru mulţi impo-sibil). Am in­vestit o sumă RE­CORD. Cea mai mare sumă in­ves­tit­ă de Guvernul Ro­mâniei în pri­mele şase luni -16,1 mi­liarde lei.“

La şase luni, in­vestiţiile din 2019 au fost de 12,3 mi­liarde de lei. Dar, la finalul anului, ele au fost de 48,3 mi­liarde de lei, prin ur­mare pri­mul se­mes­tru din an a înse­m­nat doar 25% din chel­tuie­lile to­tale de in­­ves­tiţii din 2019.

An de an s-a întâmplat aşa şi - lăsând la o parte admi­nis­tra­ţia PSD cu care Florin Cîţu este în răz­boi - în 2016, de exemplu, când la guver­nare era gu­ver­nul lui Da­cian Cioloş sus­ţinut de preşe­dintele Klaus Ioha­nnis şi de PNL, în ul­tima lună din an in­ves­tiţiile au cres­cut cu 7 mi­liarde de lei, faţă de o medie lunară ante­rioară de sub 2 mi­liarde de lei.

Pentru că plăţile se fac, de obicei, în ultimele luni din an.

La finalul lui 2019, când ministru al finanţelor ajunsese Florin Cîţu, sce­nariul anual s-a repetat.

Potrivit informării de la acea vreme a Ministerului Finanţelor, la finalul lui 2019, cheltuielile de investiţii (de capital şi din fonduri UE) au fost de 43,61 mld lei (4,2% din PIB) graţie, în principal, plăţii facturilor emise în ultimele doua luni ale anului (16,8 mld lei în noiembrie ?i decembrie, reprezentând 38,5% din investiţiile anuale), luni care conicid cu prezenţa lui Florin Cîţu în fruntea Finanţelor. Mediul de afaceri a aplaudat decizia noului ministru de a achita facturile restante ale statului. Dar preţul a fost majorarea deficitului bugetar de la 3% din PIB, la 4,6% din PIB. În acest an, deficitul bu­getar ţintit de Mi­nis­terul de Finan­ţe este de 6,7% din PIB, iar cal­­cu­lui este fă­cut doar la ju­măta­tea anului când fac­tu­ra du­blării alo­ca­ţiilor pentru copii (7 mld. lei sau 4 mld. lei, dacă se apli­că doar pentru se­mes­trul al doilea) nu era luată în calcul, iar majorarea pen­siilor (încă 7-8 miliarde de lei, dacă ele vor creş­te cu doar 10%) nu fusese cu­prinsă în cal­culul defi­citului.

Aşa că, pre­su­punând că in­ves­tiţiile vor ră­mâne constante pâ­nă la final de an, linia trasă sub ele va consemna un nivel de 32 de miliarde de lei, adică cu o treime sub investiţiile de anul trecut. Pentru că, faţă de acum un an, ministrul finanţelor nu mai are „spaţiul fiscal“, oricum încordat la maxim, pe care l-a avut în 2019 şi, în ciuda a ceea ce se  proclamă public, constângerile bugetare nu lasă loc pentru iluzii.

Ministrul Cîţu spu­ne că nu va sa­crifica, sub niciun chip, investiţiile pen­tru a face loc du­blării alo­ca­ţi­ilor pentru copii, măsură pre­văzută de o lege vo­tată de Par­la­ment, contes­tată la Curtea Cons­titu­ţio­nală de guvern, pentru că nu prevede surse de finan­ţare, dar socotită de judecători drept constituţională.

Ministrul spune ceea ce oricine poate bănui, anume că deficitul fiscal va creşte dacă se aplică  măsura dublării alocaţiilor. El crede că guvernul va majora alocaţiile, dar nu le va dubla şi că, în următorea perioadă, guvernul său va veni cu o lege în acest sens.

„Nu vor reuşi să păstreze ţinta de deficit de 6,7% din PIB, presiunile sunt imense şi pentru că nu a fost luată nicio măsură de reducere a cheltuielilor“, comentează economistul Laurian Lungu.

Guvernul liberal este strâns ca într-o menghină: pe de o parte este constângerea financiară sufocantă, iar, de cealaltă parte, este o presiune infernală din partea majorităţii de stânga din Parlament care nu mai conteneşte să aprobe majorări de cheltuieli dintr-un buget ciuruit şi fără putere de a se redresa.

iulian.anghel@zf.ro

 
 
AFACERI DE LA ZERO