Bănci și Asigurări

FNGCIMM: Finanţatorii se pot înscrie până pe 22 aprilie în programul IMM Factor. Plafonul de garantare aprobat este de 1 miliard de lei

FNGCIMM: Finanţatorii se pot înscrie până pe 22...

Autor: Cristina Bellu

13.04.2021, 16:13 390

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, precum şi sucursalele acestora din străinătate care desfăşoară activităţi de finanţare a operaţiunilor de factoring pe teritoriul României, se pot înscrie în programul IMM FACTOR până pe data de 22 aprilie, plafonul de garantare aprobat de guvern pentru 2021 fiind de 1 miliard de lei.

Programul IMM FACTOR susţine accesul IMM-urilor la finanţarea creditului comercial. Prin program, FNGCIMM acordă garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanţările de tip factoring cu regres, acordate de bănci pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanţare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice.

“Finanţatorii sunt aşteptaţi să solicite alocarea plafoanelor de garantare, în funcţie de nivelul finanţărilor de tip factoring pe care estimează că îl vor acorda anul acesta, cu menţionarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate în cadrul programului”, au transmis reprezentanţii Fondul Naţional de Garantare a Cre­ditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM)

FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare, în baza solicitărilor primite de la finanţatori, pe care le transmite Ministerului Finanţelor în vederea aprobării.

Valoarea maximă a plafonului de garantare pentru un beneficiar este de 5 milioane de lei, iar valoarea maximă a unei garanţii pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

“Facilităţile de factoring se acordată în baza Schemei de ajutor de stat aferentă programului,  până la data de 30 iunie 2021. Prin grant, sunt subvenţionate 50% din valoarea dobânzilor pe o perioadă de opt luni de la data acordării finanţării, iar costurile de garantare, comisionul de administrare şi comisionul de risc, sunt suportate integral din bugetul de stat, pe întreaga durată de derulare a finanţării de tip factoring”, explică reprezentanţii FNGCIMM.

La fel ca toate programele noi lansate şi acest program va fi complet digitalizat prin utilizarea aplicaţiei web-plafon şi a semnăturii electronice.

“Plafoanele de garantare aprobate de către Guvernul României pentru anul 2021, în valoare de de 18 miliarde lei, sunt generoase şi reprezintă plasa de siguranţă de care au nevoie IMM-urile în această perioadă dificilă. Este adevărat că măsurile se adresează companiilor care participă activ în ecosistemul economic, care propun planuri de afaceri viabile, care vizează obţinerea de performanţe financiare. Criza ne determină să ne adaptăm la un context de mare incertitudine, în care parteneriatele de încredere devin extrem de importante. Prin programele guvernamentale pe care FNGCIMM le derulează- IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM FACTOR şi IMM LEASING, aducem împreună finanţatori şi beneficiari şi urmărim îndeplinirea unui scop mai înalt, dincolo de obiectivele de business ale fiecărei părţi implicate. Scopul nostru comun este de a relansa economia şi de a proteja locurile de muncă.“, spune Dumitru Nancu – Directorul general al FNGCIMM.

FNGCIMM reaminteşte totodată potenţialilor beneficiari că Programul IMM INVEST este deschis pentru aplicaţii, iar IMM-urile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, pot opta pentru AGRO IMM INVEST în cadrul aceleaşi aplicaţii.

Anul acesta, programul IMM INVEST are un plafon de garantare de 15 miliarde lei, din care 1 miliard este rezervat sub-programulului AGRO IMM INVEST.

“Prin aceeaşi aplicaţie, beneficiarii pot opta pentru Programul IMM INVEST, iar în cazul companiilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, se pot înscrie în Sub-programul AGRO IMM INVEST, care, pe lângă beneficiile disponibile până acum,   oferă în plus o componentă nerambursabilă, în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate”, notează materialul transmis de FNGCIMM.

Prin schema de ajutor de stat aferentă programului este suportată  plata integrală a dobânzii pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorate de beneficiar pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de 10%, aplicată la valoarea finanţării garantate.

O altă facilitate nou introdusă pentru beneficiarii AGRO IMM INVEST, constă în acordarea unei perioade de graţie de 24 de luni la rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se poate realiza în cel puţin două rate pe an.

Plafonul total alocat derulării Sub-programului AGRO IMM INVEST poate fi suplimentat cu acordul MF, în funcţie de necesarul de garantare, din plafonul alocat Programului IMM INVEST.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici beneficiare de credite garantate în cadrul programului IMM INVEST/şi a Sub-programului AGRO IMM INVEST şi care doresc să acceseze noi credite garantate până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, se vor adresa instituţiilor de credit care vor transmite la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în IMM INVEST/şi AGRO IMM INVEST este de 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii şi de  5.000.000 lei pentru creditele/ liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

Pentru beneficiarii încadraţi ca profesionişti, reglementaţi prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit sunt similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004. În cazul profesioniştilor care se încadrează în Legea nr. 287/2009, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24