Bănci și Asigurări

Fondul de Garantare va putea să împrumute bani de la Trezorerie pentru a despăgubi deponenţii

Fondul de Garantare va putea să împrumute bani de la Trezorerie pentru a despăgubi deponenţii

Autor: Ciprian Botea

16.02.2011, 23:30 102

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) va putea săîmprumute bani de la Trezoreria statului, ca sursă alternativă definanţare, pentru a despăgubi deponenţii în cazul intrării înincapacitate de plată a unei bănci locale. Aceste împrumuturi potfi accesate în eventualitatea în care FGDB nu ar avea suficienterezerve pentru a acoperi plata compensaţiilor, potrivit unuiproiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea statutuluiinstituţiei. Trezoreria va acorda împrumutul din veniturileobţinute prin privatizarea companiilor de stat. Totodată, statutulFondului de Garantare va fi modificat pentru a permite utilizarearesurselor administrate de instituţie în scopul facilităriimăsurilor de restructurare autorizate de BNR în cazul bănciloraflate sub administrare specială, respectiv pentru transferul dedepozite în cazul în care o asftel de operaţiune ar implica costurimai mici decât plata directă a compensaţiilor. Modificărilelegislative trebuie implementate înainte de 15 martie, potrivitangajamentelor asumate de România în faţa Fondului MonetarInternaţional (FMI).

AFACERI DE LA ZERO