Bănci și Asigurări

Gigantul american GE pleacă de pe piaţa locală a serviciilor financiare

Autor: Liviu Chiru

16.12.2010, 23:55 442

Americanii de la GE Money, divizia de servicii financiare agigantului General Electric, s-au hotărât să plece din România dupăcinci ani în care au investit peste 100 mil. euro, dar fărărezultate vizibile.

Retragerea se face prin vânzarea către partenerii turci de laGaranti a participaţiei de 30% din GE Garanti Bank, plus pachetesimilare în instituţiile financiare nebancare Motoractive(leasing), Ralfi (consumer finance) şi Domenia (credite ipotecare)."Motivul pentru care ne retragem din acest parteneriat este legatde strategia globală a GE", a spus Dmitri Stockton, preşedintele GECapital Global Banking.

După această consolidare, turcii ajung la active de 1,5 mld.euro pe plan local, consolidându-şi poziţia de jucător de taliemedie. "Nu va exista nicio schimbare privind strategia şi viziuneade dezvoltare", a spus Ergun Ozen, preşedinte şi CEO al grupuluiturc Garanti.

Nu sunt disponibile informaţii privind valoarea tranzacţiei,însă GE a intrat pe piaţă printr-o triplă achiziţie făcută în 2005în valoare de 140 mil. euro şi apoi au anunţat planuri deinvestiţii de 50 mil. dolari. Este cea mai importantă retragere depe piaţă a unui jucător din zona serviciilor financiare de laizbucnirea crizei în urmă cu mai bine de doi ani, mişcarea fiind cuatât mai relevantă având în vedere greutatea numelui GE. Industriafinanciară americană va rămâne astfel reprezentată în România numaide Citi. Anul trecut şi belgienii de la KBC Consumer Finance aurenunţat la piaţa locală.

GE Money a venit în România în 2005, când creditarea începea sătureze motoarele, cumpărând de la Fondul Româno - American deInvestiţii (RAEF) pachetele de acţiuni deţinute de acesta lasocietatea de leasing Motoractive, la Ralfi (care vindea credite deconsum sub marca Estima Finance) şi la compania de crediteipotecare Domenia Credit. Valoarea totală a tranzacţiei a fostestimată la 140 de milioane de euro.

Un an mai târziu, au anunţat un plan de investiţii de 50 mil.euro pe doi-trei ani, vorbind chiar despre analizarea unoroportunităţi de noi achiziţii.

În 2007 a apărut şi intenţia de fuzionare a celor trei companiicu sucursala locală a băncii turce Garanti, pe baza unuiparteneriat încheiat în Turcia între GE şi Dogus Group, carecontrolează Garanti, şi care s-a materializat anul acesta.

Chiar dacă venea tocmai din SUA, unde a izbucnit crizacreditelor ipotecare, GE avea în 2007 aşteptări spectaculoase de lapiaţa românească, văzută ca motor de creştere al pieţeiipotecarelor din regiune, cu ritmuri anuale de 30%, excluzândposibilitatea extinderii efectelor crizei americane. În 2008, anulapogeului creşterii economice, americanii se declarau mulţumiţi deafacerile din România: peste 210 mil. euro în energie, serviciibancare, real-estate, echipamente medicale, transporturi,infrastructură şi mediu, cu investiţii cumulate de peste o jumătatede miliard de dolari şi 1.500 de angajaţi. Soldul crediteloracordate de GE Money era de 530 mil. euro.

În 2009, când a lovit criza, GE Money n-a stat pe gânduri şi dinprima parte a anului a concediat 85 de angajaţi din totalul de965.

În vară, americanii au primit acceptul BNR pentru a începeprocedurile de înfiinţare a unei bănci împreună cu turcii de laGaranti, care se numeşte astăzi GE Garanti Bank. La începutul lui2010 managerul american al GE Money a plecat, iar şef aloperaţiunilor locale a fost numit Cristian Dragoş, fost directorgeneral al Domenia.

Apoi, în primăvară a început să funcţioneze ca bancă locală GEGaranti Bank, în care Garanti Bank Turcia avea 70% din acţiuni, iarGE Capital Corporation - 30%, oficialii băncii anunţând extindereacooperării cu cele trei instituţii financiare nebancare deţinute deGE Money. În vară s-a ajuns la aceeaşi structură a acţionariatuluişi în cele trei firme.

Acum, portofoliul de credite ipotecare al Domenia este în cursde integrare în noua bancă, în timp ce afacerile din leasing vor fipăstrate ca entitate distinctă. Cât priveşte portofoliul deconsumer finance al Ralfi, sursele citate afirmă că acest businessa fost puternic afectat de criză, principala activitate rămânândadministrarea recuperării creditelor acordate anterior.

Americanii au mai avut o experienţă cu final prematur pe piaţafinanciar-bancară din România: în 1999 au participat la prima etapăa privatizării Bancpost, preluând 35% din acţiuni prin diviziaGeneral Electric Capital Corporation (GECC), alături de portugheziide la Banco Portugues de Investimento (BPI), care au luat 10%. Doarun an mai târziu, GE a renunţat la 26,25% din acţiuni,cesionându-le în principal grecilor de la EFG Eurobank (carecontrolează astăzi banca), iar apoi a ieşit cu totul din bancă.