Bănci și Asigurări

Inflaţia rămâne peste ţintă, dar BNR nu majorează dobânda-cheie. Isărescu: Am ales controlul strict al lichidităţii pentru că putem să facem presiuni pe bănci să majoreze dobânzile la depozite

Inflaţia rămâne peste ţintă, dar BNR nu majorează dobânda-cheie. Isărescu: Am ales controlul strict al lichidităţii pentru că putem să facem presiuni pe bănci să majoreze dobânzile la depozite

Mugur Isărescu, guver­natorul BNR: Prin în­tă­rirea controlului lichidităţii noi am reuşit în apri­lie, şi mai puţin în luna mai, din motive obiec­tive să păs­trăm dobânzile pe piaţa mo­netară peste 3,3%.

Autor: Claudia Medrega

16.05.2019, 08:00 193

Rata anuală a inflaţiei va rămâ­ne dea­su­pra intervalului-ţintei pe par­cursul urmă­toa­re­lor trei tri­mestre, dar BNR menţine do­bân­da-cheie la 2,5%, având în vedere şi ne­ce­sitatea ancorării la deciziile Băncii Cen­trale Europene şi ale altor bănci centrale din regiune. BNR a ales să mizeze în con­ti­nuare pe controlul strict al lichidităţii, după cum reiese din declaraţiile lui Mugur Isărescu, guver­natorul BNR.

El a indicat şi posibilitatea de a di­ver­si­fi­ca instrumentele de inter­ven­ţie pe piaţa mo­ne­tară pentru ca BNR să acţioneze „mai repede“.

„De ce nu majorăm dobânda? Nu putem să ne desprindem foarte mult de ceea ce fac ţările din re­giu­ne. În Ungaria, dobânda a ră­mas la 1%, iar inflaţia e cât a noas­tră, Polo­­nia e mai deosebită, Cehia cu do­bân­da de 2% este sub noi, iar in­flaţia este ridicată în con­tinuare. Nu ne putem desprinde foarte mult nici de ceea ce face BCE. Am ales acest in­strument - controlul strict al li­chi­di­tăţii - pentru că putem să fa­cem pre­siuni pe bănci să majoreze do­bân­zile la depozite. Prin în­tă­rirea con­trolului lichidităţii noi am reuşit în apri­lie, şi mai puţin în luna mai, din motive obiec­tive să păs­trăm do­bân­zile pe piaţa mo­netară peste 3,3%, ceea ce echiva­lea­ză cu trei de­cizii de politică mo­netară“, a de­cla­rat ieri Isărescu la brie­fin­gul de presă de după şe­dinţa de po­li­­tică mo­ne­tară în care s-a decis men­ţinerea do­bânzii-che­ie la 2,5%.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO