Bănci și Asigurări

INS confirmă avansul PIB cu 5% în T1/2019. Andrei Rădulescu, BT: Ritmul de creştere a consumului privat a fost revizuit în sus şi cel al investiţiilor în jos

INS confirmă avansul PIB cu 5% în T1/2019. Andrei Rădulescu, BT: Ritmul de creştere a consumului privat a fost revizuit în sus şi cel al investiţiilor în jos

Autor: Cristina Bellu

08.07.2019, 09:32 1945

INS a reconfirmat creşterea economică din T1/2019 la 5%, avansul fiind susţinut în primul rând de consumul populaţiei cu o pondere de 65,5% în formarea PIB, în timp ce investiţiile au o pondere de doar 15,8%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB, între estimarea din iunie şi cea actuală, au înregistrat cheltuiala pentru  consumul  final  al gospodăriilor populaţiei,  de  la 4,3% la 4,5%, ca urmare a creşterii volumului său de activitate de la 106,7% la 107,0%, precum şi ponderea cheltuielilor administraţiilor publice, de la 0,7% la 0,0%, ca urmare a reducerii volumului lor de activitate de la 103,8% la 100,2%.

În acelaşi timp, formarea brută de capital fix (investiţiile) şi-au redus ponderea în creşterea PIB de la +0,9% la +0,6%, ca urmare a reducerii volumului său de activitate de la  105,4% la 103,9%.

"Spre deosebire de estimările din iunie INS a revizuit în sus dinamica consumului privat şi în jos ritmul anual al investiţiilor productive. Astfel, consumul gospodăriilor populaţiei (principala componentă a PIB) a accelerat la 7% an/an în T1 (cel mai bun ritm din T4 2017), evoluţie susţinută de majorarea venitului real disponibil şi de climatul pozitiv din piaţa creditului. De asemenea, investiţiile productive au revenit pe creştere (după trei trimestre de declin), consemnând un avans de 3.9% an/an (revizuire în jos de la 5.4% an/an)", a comentat Andrei Rădulescu, director Analiză Macroeconomică la Banca Transilvania . 

Exportul a avut o contribuţie negativă, de -2,5%.

Pe categorii de resurse, valoarea adăugată brute a avut o contribuţie de 4% la creşterea PIB, iar impozitele nete pe produs de 1%. 

De asemenea, comerţului cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante au contribuit cu 1,4% la creştere şi cu 20,3% la formarea PIB, iar sectorul de informaţii şi comunicaţii cu 0,6%, respectiv 6%. 

Agricultura a avut o pondere de 0,1% în creşterea economică din T1 şi de 1,9% în formarea PIB, în timp ce industria a participat cu 0,2%, respectiv 21,3%. 

Din punct de vedere valoric,  Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2019 a fost de 200,38 miliarde lei preţuri curente, pe serie brută.

Pe date ajustate sezonier, PIB a fost de 251 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,3% faţă de trimestrul IV 2018  şi cu 5% faţă de trimestrul I 2018.

”Conform noilor prognoze economia internă ar putea creşte cu 3.8% an/an în 2019 (revizuire în sus de la 3.5% an/an), în decelerare de la 4.1% an/an în 2018.
În acest scenariu ne aşteptăm la redinamizarea investiţiilor productive: avans cu un ritm mediu anual previzionat la 4.1% an/an (după ajustarea cu 3.2% an/an în 2018), pe fondul ameliorării percepţiei de risc investiţional şi nivelului redus/accesibil al costurilor reale de finanţare.
De asemenea, prognozăm accelerarea consumului privat (principala componentă a PIB) la 6.3% an/an în 2019, evoluţie susţinută de climatul pozitiv din piaţa forţei de muncă şi din piaţa creditului”,a  mai spus Andrei Rădulescu. 
AFACERI DE LA ZERO