Bănci și Asigurări

Investitorii americani şi britanici controlează circa 33% din grupul austriac Erste, proprietarul BCR. Investitorii austrieci: 27,5%

Investitorii americani şi britanici controlează circa 33% din grupul austriac Erste, proprietarul BCR. Investitorii austrieci: 27,5%

Autor: Claudia Medrega

06.03.2019, 00:07 1430

Investitorii din America de Nord îm­preună cu cei din Marea Britanie şi Irlanda au ajuns la sfârşitul lunii fe­bru­arie 2019 la o participaţie cu­mu­lată de 32,9% din ca­pi­ta­lul gru­pului aus­tri­ac Erste Bank, care con­trolează BCR, a do­ua cea mai mare ban­că ro­mânească.

Austria figu­rea­ză cu o partici­pa­ţie de 27,5% în struc­tura acţio­na­riatului gru­pului Erste Bank, ni­vel comparabil cu cel din 2018, potrivit celor mai recente statistici prezen­ta­te de gru­pul austriac investitorilor.

La începutul anului 2018, inves­ti­torii din America de Nord îm­pre­ună cu cei din Marea Britanie aveau 31,9% din ca­pi­talul Erste, în timp ce austriecii controlau 27,8%.

În urmă cu un deceniu, Austria fi­gura cu aproximativ 50% din Erste, însă ulterior participaţia a scă­zut. După 2016, felia Austriei a coborât chiar sub 30%, austriecii fiind depăşiţi de in­ves­titorii ame­ricani şi britanici.

Investitorii din Eu­ropa conti­nen­ta­lă aveau la sfârşitul lu­nii februarie din acest an o par­tici­pa­ţie de circa 25,2% din capi­ta­lul Erste Bank, grup finan­ciar care după anul 2000 s-a extins mult în Europa Centrală şi de Est, în timp ce un pachet de 8,4% din Erste Bank revine unor investitori „neidentificaţi“.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Comedymall VOT IN PANDEMIE
AFACERI DE LA ZERO