Bănci și Asigurări

IRCC, noul indice de referinţă introdus din 2019 pentru creditele retail în lei, în locul ROBOR

IRCC, noul indice de referinţă introdus din 2019 pentru...

Autor: Claudia Medrega

29.12.2019, 00:02 6811

Băncile acordă începând cu luna mai 2019 credite noi retail în lei cu dobândă variabilă legate de o nouă referinţă, respectiv indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor - IRCC - care a înlocuit ROBOR în contractele de credit retail în lei.

Creditele retail în lei cu dobândă variabilă contractate până în primăvara acestui an au rămas legate de ROBOR. Indicele ROBOR la trei luni a rămas în acest an peste nivelul dobânzii-cheie, oscilând prepon­derend în intervalul 3-3,2%.

Creditul nou-acordat populaţiei s-a majorat cu 7%, în termeni anuali, în perioada octombrie 2018 - septembrie 2019, atingând cea mai ridicată valoare din ultimii 10 ani, de 27,2 mld. lei, creşterea fiind susţinută în principal de către avansul creditului de consum negarantat (Ă17%), conform datelor BNR.

Noul indice de referinţă IRCC a apărut în urma acuzaţiilor lansate de politicieni privind manipularea dobânzilor interbancare ROBOR printr-o înţelegere de tip cartel între bănci, care au culminat cu impunerea unei taxe pe activele băncilor, legată într-o primă fază de ROBOR, pentru ca ulterior să se decidă schimbarea formulei de calcul al indicelui la care sunt legate creditele în lei. Taxa bancară a fost în cele din urmă decuplată de ROBOR.

În timp ce prima valoare a indicelui IRCC, de 2,36%, a fost calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din ultimul trimestru (T4) din 2018 şi a fost folosită ca referinţă în lunile mai şi iunie, următoarea valoare a indicelui IRCC, de 2,63%, s-a aplicat pentru trimestrul al treilea, iar valoarea de 2,66%, se foloseşte pentru creditele retail în lei luate în ultimul trimestru din 2019.

Bancherii au solicitat revizuirea metodologiei de calcul al indicelui IRCC invocând, printre altele, lipsa exactităţii, relevanţei, decalajul temporal şi riscul volatilităţii.

În viziunea Consi­liu­lui Patro­na­telor Bancare din România lipsa exactităţii, fiabilităţii, relevanţei, existenţa decalajului temporal şi riscul volatilităţii determinate de noul indice IRCC, care a înlocuit indicele de refe­rinţă ROBOR, vor conduce în cele din urmă la creşterea costurilor de creditare pentru consumatori şi o lipsă de pre­dictibilitate din partea acestora asupra obligaţiilor de plată lunare.

Noul indice IRCC este calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare pentru o anumită perioadă, la care băncile pot să adauge o anumită marjă fixă. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a dobânzilor cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa interbancară.

Acest indice IRCC se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, fiind aplicat de către fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor.

Una dintre problemele invocate de bancheri pentru modalitatea de calcul a IRCC este faptul că tranzacţiile nu sunt suficiente şi corespunzătoare.

O altă problemă în ceea ce priveşte IRCC este decalajul temporal de 4,5 luni.

În al treilea rând, preponderenţa tranzacţiilor pe termen scurt, care antrenează volatilitate, este un alt neajuns al IRCC în viziunea Consiliului Patronatelor Bancare din România.

O soluţie imediată propusă de bancheri pentru metodologia de calcul a IRCC este reducerea decalajului temporal între momentul la care au loc tranzacţiile pe baza cărora se determină IRCC şi perioada pentru care se aplică acest induce. Iar măsura prioritară este constituirea unui grup de lucru cu participarea tuturor actorilor relevanţi din piaţă pentru definirea unui set de indici de referinţă pe scadenţe mai lungi care să adreseze într-o măsură  cât mai adecvată particularităţile pieţei româneşti - studiu de impact care să identifice şi să evaluezeo număr de soluţii de modificare a metodologiei de calcul al IRCC - preluarea bunelor practice internaţionale.

 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO