Bănci și Asigurări

Leonardo Badea, viceguvernator al BNR: Ajutorul financiar acordat de stat ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea unor sectoare cheie, pe reducerea dependenţei faţă de importuri, accelerarea digitalizării şi îmbunătăţirea infrastructurii

Leonardo Badea, viceguvernator al BNR: Ajutorul financiar acordat de stat ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea unor sectoare cheie, pe reducerea dependenţei faţă de importuri, accelerarea digitalizării şi îmbunătăţirea infrastructurii

Leonardo Badea, viceguvernator al BNR: Devine o chestiune de alegere strategică cheltuirea resurselor care trebuie să se facă cu luarea în considerare a criteriilor de sustenabilitate. Nu suntem oare prea săraci ca să sprijinim financiar domenii care oricum au un viitor incert? Nu e oare o risipă nejustificată să ţinem pe linia de plutire firme care oricum deja deveniseră neviabile înainte de criză?

10.07.2020, 00:06 311

România trebuie să folosească si­tua­ţia dificilă creată de pandemie ca pe o opor­tunitate de a încuraja inves­ti­ţiile în do­menii strategice, precum teh­no­logia in­formatică, industria agro­ali­mentară sau sec­torul transporturilor, iar sprijinul fi­nanciar acordat de stat ar tre­bui să se con­centreze pe dezvoltarea unor sec­toa­re cheie, pe reducerea de­pen­denţei faţă de importuri, accelerarea digi­talizării şi îm­bunătăţirea infra­struc­turii, este de pă­rere Leonardo Badea, viceguvernator al BNR.

În faţa crizei produse de pandemie, auto­rităţile europene au dezvoltat o se­rie de programe financiare generoase de redresare economică, direcţionate spre sta­tele membre ale UE, şi care com­ple­­tează pa­chetele propuse de autorităţile naţionale.

Folosirea eficientă a acestor resurse este o decizie la fel de importantă ca şi nivelul fondurilor alocate, iar din acest punct de vedere România trebuie să ac­ţioneze ţinând cont de criterii de sus­te­nabilitate şi selectând strategic com­pa­niile care primesc ajutor de la stat.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO