Bănci și Asigurări

Ministerul de Finanţe anunţă câţi bani vrea să împrumute în 2020: 87 miliarde lei, din care 6 miliarde euro (28 mld.lei) de pe pieţele externe

Ministerul de Finanţe anunţă câţi bani vrea să împrumute în 2020: 87 miliarde lei, din care 6 miliarde euro (28 mld.lei) de pe pieţele externe

Autor: Roxana Rosu

13.01.2020, 16:34 552

Ministerul de Finanţe a anunţat că necesarul de finanţare al guvernului în 2020 se ridică la 86,9 miliarde lei, ca urmare a nivelului estimat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (circa 40,6 miliarde lei), precum şi a volumului datoriei de refinanţat în acest an, în sumă de 46,3 miliarde lei.

Din suma totală estimată, ministerul vrea să atragă de pe pieţele financiare externe circa 6 miliarde euro prin emiterea de euroobligaţiuni, operaţiuni de răscumpărare anticipată şi preschimbare parţială a unor serii de euroobligaţiuni existente, plasamente private, precum şi  prin trageri din împrumuturi contractate de la instituţii financiare internaţionale.

Ţinând cont de obiectivul limitării riscului valutar cât şi de cel al dezvoltării pieţei titlurilor de stat, deficitul bugetar urmează să fie finanţat în proporţie de cca 55% de pe piaţa internă şi respectiv 45% de pe piaţa externă.

Prin împrumuturile externe, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere reducerea riscului de refinanţare prin extinderea duratei medii rămase a portofoliului de titluri de stat, în condiţii avantajoase de cost, diversificarea bazei investiţionale, precum şi menţinerea şi consolidarea rezervei financiare în valută existentă la dispoziţia Trezoreriei Statului.

Pe piaţa internă, ministerul are în vedere emiterea unui volum de titluri de stat în sumă de cca 55 - 57 miliarde lei, cu o structură a maturităţilor majoritar pe termen mediu şi lung. 

Ministerul are în plan emiterea de titluri de stat destinate populaţiei, cu maturităţi cuprinse între 1 an şi 10 ani, cu un volum estimat de circa 6 miliarde lei.

De asemenea, autorităţile au în vedere redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark până la atingerea unor volume pe fiecare serie în valoare echivalentă de până la 2,5 miliarde euro.

În cazul în care condiţiile pieţelor financiare sunt favorabile, Ministerul Finanţelor Publice poate avea în vedere şi prefinanţarea necesităţilor aferente anului 2021, ţinând cont totodată şi de politica de menţinere a unei rezerve financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului la un nivel confortabil care să acopere până la patru luni din necesarul brut de finanţare.

Pentru trimestrul I al anului Finanţele anunţă un volum indicativ cuprins între 13 şi 15 miliarde lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă care vor fi lansate pe piaţa interbancară.

AFACERI DE LA ZERO