Bănci și Asigurări

Ministerul de Finanţe: Execuţia bugetului general consolidat pe 2019 indică o majorare amplă a deficitului bugetar; veniturile au urcat cu 8,8%, iar cheltuielile cu 14,7%

Ministerul de Finanţe: Execuţia bugetului general...

Autor: Roxana Rosu

28.01.2020, 16:55 932

Veniturile bugetului general consolidat au însumat anul trecut 321 mld lei, în creştere cu 8,8% faţă de 2018, dar cu 21,5 mld.lei sub nivelul programat, în timp ce cheltuielile s-au majorat cu 14,7%, rezultând un deficit bugetar de 4,6% din PIB, faţă de ţinta de 2,76% în 2018. 

În 2018, România a avut un deficit bugetar de 2,8% din PIB.

”Deteriorarea amplă a deficitului bugetului general consolidat în anul 2019 faţă de ţinta de 2,76% din PIB a fost determinată de majorarea programată a unor categorii de cheltuieli potrivit prevederilor legilor bugetare anuale aprobate la începutul anului 2019 fără acoperire în creşterea corespunzătoare a veniturilor bugetare sau economii substanţiale realizate la alte categorii de cheltuieli”, se arată în execuţia bugetară publicată de MInisterul Finanţelor.

Totuşi, exprimate ca pondere în PIB, veniturile bugetare au înregistrat o reducere marginală (0,1 puncte procentuale) de la 31% din PIB 2018 la 30,9% din PIB în 2019.

În structura încasărilor, reducerea cu 0,1 puncte procentuale din PIB a fost determinată în principal de reducerea veniturilor nefiscale (0,3 puncte procentuale) şi a sumelor de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate (0,4 puncte procentuale) în timp ce veniturile fiscale s-au menţinut la 15% din PIB în anul 2019, iar veniturile din contribuţii sociale au crescut cu 0,4 puncte procentuale din PIB.

Din veniturile totale, cele din impozitul pe profit au totalizat 17,72 mld lei, în creştere cu13,2% faţă de anul 2018, în principal, ca urmare a avansului cu 70% a încasărilor din impozitul de profit datorat de băncile comerciale.

Încasările din impozitul pe venit au înregistrat 23,20 mld lei şi prezintă o creştere nominală de 2,3% faţă de anul 2018 (însă o scădere a ponderii în PIB de la 2,4% în 2018 la 2,2% în anul 2019).

Încasările din contribuţii sociale au înregistrat 111,47 mld lei  , în creştere de 13,6%  (10,3% în PIB în anul 2018 la 10,7% în anul 2019). Comparativ cu programul iniţial, veniturile din această sursă au fost mai reduse cu 5,77 mld lei corespunzător unui grad de realizare de 95,1%.

Încasările din TVA au fost de 65,42 mld lei, cu 9,7% mai mari faţă cele înregistrate în 2018. Ponderea în PIB acestora  s-a menţinut la 6,3% în 2019. În raport cu programul iniţial, veniturile din această sursă au fost mai reduse cu 4,23 mld lei corespunzător unui grad de realizare de 93,9%.

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului general consolidat, acestea au totalizat 369,43 mld lei (35,5% din PIB), cu 14,7% mai mari faţă de anul precedent, gradul de realizare al acestora fiind de 99,6% faţă de programul iniţial.

Cheltuielile au înregistrat o creştere cu 1,7 puncte procentuale de la 33,8% din PIB 2018 la 35,5% din PIB în 2019. Expansiunea cheltuielilor bugetare este explicată de majorarea ponderii în PIB a cheltuielilor de personal cu 0,8 puncte procentuale, a cheltuielilor de asistenţă socială cu 0,4 puncte procentuale, a cheltuielilor de investiţii cu 0,6 puncte procentuale şi a cheltuielilor de bunuri şi servicii cu 0,4 puncte procentuale

Din suma totală, cheltuielile de personal au însumat 102,34 mld lei, în creştere cu 18,8% şi o pondere de 9,8% în PIB. Avansul faţă de 2018 a fost determinat de majorarea salariilor în sectorul bugetar, ca urmare a aplicării Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, şi de creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

În acelaşi timp, cheltuielile cu asistenţa socială s=au ridicat la114,74 mld lei, în creştere cu 13,2%. Majorarea a fost influenţată în principal de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018 (la 1.100 lei) şi cu 15% de la 1 septembrie 2019 (la 1.265 lei), de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 1 iulie 2018 şi  1 septembrie 2019 (de la 520 lei la 640 lei şi ulterior la 704 lei), precum şi de majorarea alocaţiilor pentru copii. 

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au însumat 43,61 mld lei (4,2% din PIB) şi prezintă o creştere de 27,4% faţă cele înregistrate în anul 2018

În schimb cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 27,99 mld lei şi cu 10,43 mld lei mai reduse decât prevederile bugetare iniţiale pe anul 2019

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24