Bănci și Asigurări

Ministerul de Finanţe: România înregistra la finele anului trecut un deficit bugetar de 27,3 mld.lei, respectiv 2,88% din PIB; încasările din TVA cresc cu 11%, cheltuielile de personal cu 23%

Ministerul de Finanţe: România înregistra la finele anului trecut un deficit bugetar de 27,3 mld.lei, respectiv 2,88% din PIB; încasările din TVA cresc cu 11%, cheltuielile de personal cu 23%

Autor: Roxana Rosu

28.01.2019, 09:46 1117

România înregistra la finele anului trecut un deficit bugetar de 27,3 miliarde lei, respectiv 2,88% din PIB, în condiţiile în care  veniturile bugetului general consolidat, de 295,1 miliarde lei, reprezinztă 31,1% din PIB, comparativ cu 29,4% din PIB în 2017, se arată înr-un comunicat al Ministerului de Finanţe.

Procentual, veniturile au fost cu 17,2% mai mari, în termeni nominali, faţă de 2017.

În paralel, cheltuielile au totalizat 322,4 miliarde lei, fiind cu 16,8% mai mari faţă de anul precedent. 

Datele anunţate de Finanţe sunt pe cash, metoda de calcul fiind diferită de cea aplicată la nivel european, de Eurostat (ESA).

Sistemul european de conturi (ESA) cuprinde şi cheltuielile angajate de administraţie într-un an, dar neonorate/amânate. În 2016, de pildă,  deficitul bugetar pe cash cu care operează Ministerul român de Finanţe a fost de 2,4% din PIB. Pe ESA însă deficitul anunţat de Eurostat a fost de 3% din PIB - pentru că Ministerul de Finanţe a amânat plâţi angajate în 2016, pentru anul următor.

La începutul lunii ianuarie, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, estima un deficit de 2,9% pe 2018. ”Nici vorbă de sărit de 3%. Noi am planificat pentru anul trecut 2,97%, pe cash, dar va fi sub. La fel pe ESA, vom vedea cum se închide pe final de 2018. Iar pe 2019, nici vorbă de deficitul de 5%, cum am auzit”,a  declarat ministrul la acea dată. 

Pentru a nu i se aplica procedura de deficit excesiv, care echivalează cu un control strict al cheltuielilor, România trebuie să se încadreze într-un deficit bugetar de maximum 3% din PIB. 

►Potrivit MFP, pe zona de venituri, încasările din contribuţii de asigurări s-au majorat cu 36,8%.

”Încasările din contribuţiile de asigurări au fost influenţate de creşterea efectivului de salariaţi din economie, a câştigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar şi de condiţiile legislative privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Astfel, începând cu luna mai, se constată o îmbunătăţire a colectării veniturilor din TVA, care au crescut cu 11,3% faţă de 2017, ajungând la o valoare de 59,6 miliarde lei pe întreg anul 2018.

Veniturile din accize au fost de 28,5 miliarde lei (3% din PIB) cu 7,2% mai mari comparativ cu anul precedent.

De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 2%, iar încasările din veniturile nefiscale au crescut cu 24%, influenţate pozitiv de încasările din dividende.

În acelaşi timp, încasările din impozitul pe salarii şi venit s-au redus cu 24,8% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

De asemenea, Finanţele raportează o diminuare cu 42% la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt 27,1 miliarde lei, fiind cu 57,8% mai mari faţă de anul 2017.

►În ceea ce priveşte cheltuielile bugetare, cele de personal au urcat cu 23,7%, ca urmare  a majorărilor salariale din sectorul de stat.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 9,8%.

Creşteri semnificative au fost înregistrate  atât la bugetele locale, cât şi la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii bugetare. Subvenţiile sunt mai mari cu 7,6% faţă de anul 2017, menţinându-se la acelaşi nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,7%.

Dobânzile sunt cu 27,8% mai mari faţă de anul trecut, reprezentând 1,4% din PIB, întrucât în luna octombrie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 9,5%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum şi majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 34,2 miliarde lei, cu 27,9% mai mari faţă de anul 2017.

AFACERI DE LA ZERO