Bănci și Asigurări

Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a fost star pentru o zi la G20: Investiţiile în infrastructură depind de managementul datoriei publice

Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a fost...

Autor: Departamentul Economic

09.06.2019, 16:39 951

Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a condus delegaţia Consiliului Uniunii Europene care a participat în perioada 8-9 iunie a.c. la reuniunea G20 a miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale, desfăşurată la Fukuoka, în Japonia.

În perioada ianuarie-iunie 2019, România participă în premieră la reprezentarea UE la nivelul G20 prin prisma deţinerii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

În acest context, ministrul Eugen Teodorovici a reamintit sprijinul puternic al UE pentru implicarea G20 în problematica sustenabilităţii şi transparenţei datoriei din ţările cu venit redus (low income countries), un rol important în acest domeniu revenind şi FMI, Băncii Mondiale, Institutului Internaţional pentru Finanţe şi ţărilor cu venit redus care s-au angajat să implementeze Liniile Directoare G20 pentru Finanţare Sustenabilă. În acelaşi timp, UE susţine demersurile cu referire la propunerile Grupului de Persoane Eminente G20 (EPG) privind platformele de ţară ca moduri de a îmbunătăţi cooperarea dintre toţi actorii din domeniul dezvoltării, care ar trebui să includă standarde de dezvoltare agreate de comun acord şi selectarea unor platforme pilot.

În intervenţia sa, ministrul român a salutat şi implicarea Institutului Internaţional pentru Finanţe cu referire la transparenţa datoriei publice, prin promovarea unor bune practici transparente şi sustenabile privind creditarea de către sectorul privat în ţările în curs de dezvoltare, având în vedere riscurile macroeconomice generate de împrumuturile lipsite de transparenţă.

Ministrul Teodorovici a subliniat şi importanţa implicării G20 în domenii precum finanţarea sistemelor de sănătate şi rezilienţa împotriva dezastrelor naturale. ”Suntem încântaţi că iniţiativa Preşedinţiei japoneze a G20 privind finanţarea sistemelor de sănătate în statele în curs de dezvoltare are foarte multe rezultate, inclusiv documentul de principii pentru care ne-am afirmat sprijinul astăzi. Considerăm că realizarea unui sistem mai bun de sănătate în ţările în curs de dezvoltare, inclusiv din perspectiva gradului de acoperire cu asigurări universale de sănătate, depinde fundamental de finanţare, un rol esenţial revenindu-le ministerelor de finanţe. Salutăm prin urmare şi iniţiativa Preşedinţiei Japoneze a G20 de a organiza la sfârşitul lui iunie 2019 o reuniune a miniştrilor de finanţe şi ai sănătăţii din G20 pentru a dezvolta acest proiect comun, având în vedere că îmbunătăţirea sistemelor de sănătate publică necesită o acţiune concertată a Ministerelor de Finanţe şi de Sănătate”, a punctat în intervenţia sa ministrul Eugen Teodorovici.

Totodată, ministrul român al finanţelor a reiterat sprijinul UE pentru un consens G20 referitor la principiile referitoare la investiţiile în infrastructura de calitate, care să acopere standardele de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG), anti-corupţia şi sustenabilitatea datoriei. În acelaşi timp, UE consideră că investiţiile în infrastructură au nevoie de o guvernanţă instituţională adecvată, adaptată unei multitudini de situaţii, unui orizont pe termen lung al proiectelor, precum şi de necesitatea implicării crescute a sectorului privat. ”Calitatea investiţiilor în infrastructură depinde şi de transparenţa, sustenabilitatea şi managementul datoriei publice din ţările beneficiare”, a mai menţionat ministrul Teodorovici.

Miniştrii din G20 au discutat şi despre provocările actuale în domeniul taxării în contextul digitalizării şi au aprobat programul de lucru propus de OECD în perspectiva identificării în anul 2020 a unei soluţii globale privind impozitarea domeniului digital, care să fie adoptată prin consens.