• Leu / EUR4.9405
  • Leu / GBP5.6264
  • Leu / USD4.5913
Bănci și Asigurări

Cum motivează ASF decizia luată împotriva Euroins de ridicare a autorizaţiei şi stabilirea insolvenţei. De ce s-a împotrivit ASF transferului de portofoliu la reasiguratorul EIG Re, companie care aparţine acţionarului bulgar de la Euroins.

Cum motivează ASF decizia luată împotriva Euroins de ridicare a autorizaţiei şi stabilirea insolvenţei. De ce s-a împotrivit ASF transferului de portofoliu la reasiguratorul EIG Re, companie care aparţine acţionarului bulgar de la Euroins.

Autor: Mircea Nica

17.03.2023, 16:57 557

Euroins România, care a fost liderul întregii pieţe de RCA, după ce a preluat ştafeta anul trecut de la falimentara City Insurance, a primit verdictul ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare, constatarea insolvenţei şi promovarea cererii de intrare în faliment.

Care a fost motivul pentru care ASF a luat această decizie şi de ce s-a împotrivit transferului de portofoliu la reasigurătorul EIG Re, companie care aparţine acţionarului bulgar de la Euroins:

În februarie 2020, echipa de control a ASF constată mai multe nereguli la societatea Euroins România. Printre acestea, nerespectarea termenelor legale privind instrumentarea şi termenele de plată a despăgubirilor, dar şi lipsa unor proceduri conforme pentru instrumentarea dosarelor de daună sau constituirea unor rezerve subevaluate. Societatea este sancţionată cu amendă şi i se impune un plan de măsuri care constă, printre altele, în îmbunătăţirea sistemului informatic şi revizuirea tuturor dosarelor de daună din sold până la data de 31.12.2020.

 În septembrie 2020, în urma a două controale, unul inopinat şi unul permanent, ASF constată abateri în ceea ce priveşte constituirea rezervei de daune şi a rezervei de prime, precum şi nedeţinerea de fonduri proprii eligibile care să acopere cerinţa minimă de capital (MCR) şi cerinţa de capital de solvabilitate (SCR). Societatea este sancţionată cu amendă şi îi este impus un nou plan de măsuri.

În decembrie 2021, în urma unui control periodic, ASF constată mai multe abateri: neconstituire rezerve regim naţional şi Solvabilitate II, evidenţă neadecvată a dosarelor de daune, nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea şi termenele de plată a despăgubirilor, nedeţinere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR.

În martie 2022, un control inopinat şi unul permanent relevă că societatea Euroins se află în continuare în situaţia de a nu deţine fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR. Se constată, de asemenea, perpetuarea întârzierilor în constatarea daunelor, precum şi neplata penalităţilor.

Societăţii i se impune revizuirea planului de redresare în aşa fel încât asigurătorul să fie capitalizat, să îşi crească ponderea Primelor Brute Subscrise (PBS) din asigurări non-RCA şi să refacă procedurile de gestionare a dosarelor de daună. Societatea prezintă ASF un plan de redresare şi se angajează ca până la data de 30 iunie 2022 să restabilească fondurile necesare pentru acoperirea SCR. De asemenea, societatea se angajează să îşi majoreze fondurile proprii prin două împrumuturi subordonate, în valoare totală de 100 de milioane de lei.

În iulie 2022, societatea este încă o dată sancţionată, pentru netransmiterea în termenul legal a situaţiilor financiare. Pe date de 2 august 2022, la patru luni de la expirarea termenului legal, Euroins a depus situaţiile financiare auditate. Subliniem că opinia auditorului este una cu rezerve, acesta precizând că nu a obţinut „probe de audit suficiente şi adecvate” pentru a certifica că societatea îndeplineşte condiţiile de solvabilitate. Auditorul nu a putut stabili nivelul ajustărilor necesare pentru ca societatea să îndeplinească aceste cerinţe.

În noiembrie 2022, se constată alte abateri ale Euroins România în ceea ce priveşte constituirea necorespunzătoare a rezervelor tehnice sub regimul national, precum şi raportarea incompletă, incorectă şi necorespunzătoare a situaţiei litigiilor aflate pe rolurile instanţelor din România în care societatea avea calitatea de pârât.

Opt abateri grave constatate la societatea Euroins România

În 26.10.2022 şi 02.02.2023, ASF a transmis companiei două rapoarte de control. Se constată, printre altele, că estimările din planul de redresare au fost nerealiste şi că există diferenţe între raportările societăţii şi situaţia reală. Redăm mai jos cele opt abateri majore constatate de ASF, cu precizarea că detaliile privind fiecare dintre aceste abateri pot fi consultate în decizia ASF, după publicarea în Monitorul Oficial.

1. Societatea Euroins România a supraestimat veniturile şi a subestimat cheltuielile privind contractele de reasigurare. Potrivit analizei ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu 151,5 milioane de lei şi a subestimat cheltuielile cu 223 de milioane de lei. La data de 30.06.2022, veniturile erau supraestimate cu 127 de milioane de lei, iar cheltuielile subestimate cu 91 de milioane de lei. În cazul contractului de reasigurare pentru acoperirea rezervei de daune neavizate (IBNR), încheiat cu societatea EIG Re, parte a Euroins Insurance Group, societatea nu a putut proba că au fost făcute decontări între părţi.

2. La data de 30.09.2022, societatea Euroins România nu a estimat o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, aşa cum prevede legislaţia europeană şi legislaţia locală.

3. Euroins România nu a utilizat în calculul rezervei de daune neavizate (IBNR) cele mai bune practici actuariale, aşa cum prevăd legislaţia în domeniu şi normele EIOPA.

4. Euroins România nu a aplicat propriile proceduri de calcul al rezervelor, deficitul de reserve constatat fiind de 605 milioane lei.

5. Nu a efectuat estimarea sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de daună pe an de accident, iar estimarea ratei de cedare în reasigurare nu s-a realizat prin referinţă la experienţa daunelor plătite.

6. Nu a calculat corespunzător sumele recuperabile de la reasigurători sau de la vehicule investiţionale.

7. Estimările din planul de redresare nu au fost realiste şi nu acoperă deţinerea în permanenţă a fondurilor proprii necesare pentru acoperirea cerinţei de capital de solvabilitate (SCR). La 30.09.2022, Euroins România nu deţinea aceste fonduri. La 30.06.2022, fondurile necesare pentru restabilirea SCR se ridicau la 1,6 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 se ridicau la 2.19 miliarde de lei.

8. Nu îndeplineşte condiţiile privind fondurile proprii de bază eligibile care să acopere cerinţa minimă de capital (MCR), încâlcând astfel dispoziţiile articolului 95, alineatul 1 din legea 237/2015. La 30.06 2022, necesarul de fonduri pentru restabilirea MCR era de 1,25 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 de 1,75 miliarde lei. Menţionăm că legislaţia în vigoare prevede respectarea unor paşi pentru eventualitatea în care asigurătorul îşi restabileşte MCR. Societatea a beneficiat de toate termenele legale pentru restabilirea indicatorilor de solvabilitate, însă demersurile făcute de aceasta nu au condus la restabilirea solvabilităţii. Contractul de reasigurare cu EIG Re, reasigurător din grup

În februarie 2023, ASF a luat la cunoştinţă, dintr-un comunicat de presă emis de Euroins Insurance Group, că Euroins România încheiase recent un contract de reasigurare cu EIG Re, companie din cadrul grupului. Imediat, ASF a solicitat Euroins România documente şi lămuriri în legătură cu acest contract, având în vedere că nu fusese informată anterior de către companie.

Societatea a pus la dispoziţia ASF o parte din documentele solicitate. O primă problemă identificată în cazul acestui contract este existenţa unor clauze care creează avantaje pentru reasigurător în detrimentul consumatorilor aflaţi în relaţie cu Euroins. Concret, una dintre clauze arată că, dacă o parte a fost plasată sub orice formă de administrare de către un organism de reglementare, obligaţiile celeilalte părţi încetează. De asemenea, dacă activitatea de a tranzacţiona orice clasă de asigurare este suspendată, reasigurătorul este considerat liber de obligaţii şi toate primele sunt păstrate de reasigurător.

Prin contractul de reasigurare amintit, Euroins România cedează 97% din daunele întâmplate până la 31.12.2022 şi 87% din daunele ce urmau să se înregistreze în 2023. Euroins datora pentru acoperirea daunelor 1,58 de miliarde de lei, dintre care 855 de milioane de lei lichidităţi şi 732 de milioane de lei sume recuperabile din reasigurare. Euroins România a informat că deja a efectuat transferul drepturilor asupra activelor. În acelaşi timp, Euroins Insurance Group a precizat că active în valoare de 350 de milioane de lei vor fi transferate direct la Euroins România şi alţi 250 de milioane de lei vor fi disposnibili sub formă de numerar în lei.

Contractul de reasigurare presupune ca, în cazul în care plăţile efectuate în perioada de decontare sunt mai mari decât încasările, reasigurătorul să îşi asume plata diferenţei către reasigurat, în speţă Euroins România. În caz contrar, diferenţa dintre încasări şi plăţi va rămâne la reasigurător. Din analiza contractului a rezultat că acesta nu conduce la restabilirea solvabilităţii societăţii. Consiliul ASF a luat măsura de a impune FGA, în calitate de administrator interimar, să facă toate demersurile pentru încetarea contractului cu EIG Re.

 
 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9405
Diferență: 0,3045
Ieri: 4.9255
Azi: 4.5913
Diferență: 0,0196
Ieri: 4.5904
Azi: 5.6264
Diferență: 0,4481
Ieri: 5.6013
Azi: 5.0084
Diferență: 0,407
Ieri: 4.9881