Bănci și Asigurări

Ce pregăteşte Ministerul de Finanţe: Modificare brutală la contribuţia de asigurări sociale: De la 10,5% la angajat şi 15,8% la angajator, la 21,7% doar la angajat. Companiile vor fi obligate să majoreze salariul brut

Ce pregăteşte Ministerul de Finanţe: Modificare...
06.09.2016, 20:28 8415

Ministerul Finanţelor a pus pe circuitul de avizare un proiect de ordonanţă de urgenţă de modificare a Codului Fiscal abia intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, prin care modifică în mod substanţial apoape 200 de articole din cele 500 ale Codului Fiscal intrat în vigoare prin Legea nr.227 din 8 septembrie 2015.

Nu numai definiţiile diverselor categorii de venituri se modifică, ci şi cotele de contribuţii de asigurări sociale de pensii şi de sănătate. Astfel, conform propunerilor la articolul 64 care în actualul Cod Fiscal prevede cotele de impozitare se prevăd următoarele în noul proiect de lege: “ cota pentru contribuţia individuală de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este de 21,7%”.

În acest moment contribuţia individuală de asigurări sociale este de 10,5% din salariul brut la angajat şi 15,8% din fondul de salarii la angajator pentru condiţii normale de lucru, în total 26,3%.

Conform propunerii, cota totală ar urma să scadă la 21,7% din salariul brut, plătită integral de către salariat, iar angajatorul nu va mai fi obligat să plătească niciun fel de contribuţie socială la condiţii normale de lucru.

Cota de contribuţii a angajatorului va fi de 4,2% din fondul de salarii doar la condiţii deosebite de muncă şi de 8,4% la condiţii speciale de muncă.

Astfel, se prevede:

„Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

(1) Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate  pentru activităţile dependente desfăşurate în condiţii deosebite, speciale  sau în alte condiţii de muncă sunt următoarele:

a) 4,2% contribuţia datorată de angajator pentru condiţii deosebite de muncă;

b) 8,4% contribuţia datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Pentru  plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 136 alin. (1) lit. b),  c) şi d) cota contribuţiei de asigurări sociale este de 21.7%”.

 

Bulversarea întregului sistem de asigurări sociale va fi rezolvată, cred Finanţele în propunerea lor, prin majorarea imperativă cu 21% a salariului brut lunar de bază pentru toate salariile brute lunare mai mici sau egale cu 5 câştiguri salariale medii brute pe economie.

Pentru restul salariilor, angajatorii vor trebui să le majoreze, conform propunerii legislative cu 2.815 lei.

Astfel, se prevede:

Art. IV. – În scopul neutralizării efectelor majorării cotelor de contribuţie de asigurări sociale individuală şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate individuală, datorate de persoanele fizice, ca urmare a includerii contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, se introduce următoarea măsură tranzitorie:

(1) În scopul asigurării aceluiaşi venit net pentru angajat, dar şi a pastrării nivelului costului total cu salariile pentru angajator, începand cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariul de bază brut lunar aferente contractelor individuale de muncă, raporturilor de serviciu, actelor de detaşare sau a statutelor speciale prevăzute de lege, aflate in derulare se modifică dupa cum urmează:

(a) pentru salariile de bază brute  lunare mai mici sau egale cu 5 câştiguri salariale medii brute pe economie, salariul brut lunar de bază se majorează cu 21%. Procentul de 21% reprezintă suma contribuţiilor angajatorului la fondul de asigurări sociale şi fondul de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

(b) pentru salariile de bază brute lunare mai mari decât 5 câştiguri salariale medii pe economie, salariul brut lunar de bază se majorează cu 2.815 lei. Suma de 2.815 lei este egală cu suma dintre contribuţiile angajatorului la fondul de asigurări sociale şi fondul de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, calculate pentru echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, luând în calcul că salariul mediu brut pentru 2016 este de 2.681lei.

            (2)  Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) se sanctionează cu amendă egală cu dublul diferenţelor constatate în minus de către organul fiscal.”

 

Majorarea salariilor brute în scopul menţinerii salariului net va trebui să fie făcută de orice angajator, fie acesta de stat sau privat. Este pentru prima dată când statul intervine asupra deciziei de modificare a salariilor angajaţiilor de către un angajator privat.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO