Bănci și Asigurări

Programul guvernamental de creditare ”Investeşte în Tine”: Plafon de 600 mil.lei, dobânda - ROBOR la 3 luni + 2% pe an

Programul guvernamental de creditare ”Investeşte în...

Autor: Dan Straut

03.09.2018, 18:10 217

Plafonul de garantare pentru programul guvernamental Investeşte în Tine a fost stabilit la 600 de milioane de lei, iar dobânda pentru creditele obţinute de beneficiari va fi calculată după formula ROBOR la 3 luni + 2% pe an, reiese din normele de aplicare publicate luni de Ministerul Finanţelor.

„Pentru perioada 2018-2020, estimăm o rată de executare a garanţiilorde până în 3%, care s-a calculat prin raportare la utilizarea plafonului de garantare de 600 de milioane de lei (...) Având în vedere caracteristicile programului (categoriile de beneficiari, perioada de creditare, destinaţia creditelor), pentru toata durata de creditare estimam o rata a creditelor neperformante de cca 17%”, arată iniţiatorii proiectului de norme, în Nota de Fundamentare a viitorului normativ.

De asemenea, costul total al creditelor acordate în cadrul Programului, care este suportat de bugetul de stat, se compune din:
- dobândă, care este compusă din rata de referinţă ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării;
- comision de analiză, perceput de către finanţator, de maximum 0,1% aplicat la valoarea finanţării;
- comisioane de gestiune, datorate fondurilor de garantare, care se negociază anual.

Potrivit Ministerului Finanţelor, beneficiarii programului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
- persoane fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul în România;
- tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani împliniţi şi până la 26 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului inclusiv şi să fie cuprinşi în sistemul de învăţământ sau să efectueze cursuri de specializare, autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau, după caz, de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
- persoane cu vârsta între 26 de ani împliniţi şi 55 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului inclusiv, dacă sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională, autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi, după caz, de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
- să prezinte cel puţin un codebitor, dacă solicitantul nu este angajat.

Proiectul de act normativ are următoarele caracteristici:
- procentul de garantare a creditelor acordate prin Program este de 80%, exclusiv dobânzile şi comisioanele aferente;
- valoarea maximă a finanţării garantate de stat este de 40.000 de lei, în cazul beneficiarilor cu vârste între 16 ani şi 26 de ani, respectiv 35.000 de lei, pentru beneficiarii cu vârste între 26 ani şi 55 ani. Creditele pot fi suplimentate cu 20.000 de lei, pentru toţi beneficiarii dacă sunt angajaţi sau se angajează pe perioada derulării creditului;
- garanţia de stat se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi a Fondului Român de Contragarantare. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditelor garantate se suportă din bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză;
- durata maximă de creditare este de 10 ani.

Programul prevede şi obligaţia instituţiilor de credit finanţatoare de a asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani de la data acordării creditului.

Bugetul total pentru perioada 2018-2020 al subvenţiilor de dobândă şi al comisioanelor este de 5 milioane de lei, suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO