• Leu / EUR4.9472
  • Leu / GBP5.8347
  • Leu / USD4.7020
Bănci și Asigurări

Ce spun asigurătorii despre piaţa RCA după introducerea decontării directe obligatorii: O modalitate pentru a contracara posibila creştere a preţurilor RCA este crearea unei case de clearing, la care asigurătorii să contribuie în timp

Ce spun asigurătorii despre piaţa RCA după introducerea decontării directe obligatorii: O modalitate pentru a contracara posibila creştere a preţurilor RCA este crearea unei case de clearing, la care asigurătorii să contribuie în timp

Proiectul prin care clauza de decontare directă la poliţele RCA devine obligatorie urmăreşte reducerea numărului de reclamaţii şi ar trebui să contribuie la creşterea gradului de conştientizare a rolului poliţei de asigurare RCA, dar şi la o echilibrare a pieţe.

Autor: Mircea Nica

29.03.2021, 17:45 214

♦ Adrian Stelian Comănescu, Consiliul Concurenţei: Consiliul Concurenţei, la iniţiativa Ministerului Finanţelor, pe această contractare obligatorie a poliţei RCA, a făcut o propunere în sensul în care propune un mecanism privind stabilirea unui tarif de referinţă la ora de manoperă pentru reparaţiile auto ♦ Cristian Roşu, ASF: Tariful de referinţă la ora de manoperă va fi calculat pe baza datelor reale din piaţă, care vor fi colectate de RAR, urmând ca informaţiile să fie publicate pe site-ul BAAR şi al societăţilor de asigurare.

Proiectul de lege privind decontarea di­rectă obligatorie la poliţele RCA va conţine şi o completare privind un tarif de referinţă la ora de manoperă pentru reparaţiile auto, iar per­spectivele din piaţă se în­dreap­tă şi spre o casă de clearing, ase­mănă­toa­re cu un fond de acu­mu­lare, a spus Cris­tian Roşu, vice­preşe­dinte al Au­tori­tă­ţii de Su­pra­veghere Finan­cia­ră (ASF), în cadrul unei video­conferinţe or­ga­ni­­za­te de Biroul Asigu­ră­to­rilor de Auto­vehicule din România (BAAR).

„În contextul analizării opi­­niilor venite din piaţă, în pe­rioada de dezbatere publică a pro­iec­tului privind de­contarea di­rectă obligatorie, am avut câteva în­tâlniri cu Consiliul Concu­ren­ţei, în care am discutat idei pentru ca func­ţio­nalitatea să fie cât mai bună“, a spus Cristian Roşu.

Astfel, pe lângă impunerea obligativităţii clau­zei de decontare directă la poliţele RCA, se va introduce şi un tarif de referinţă pentru ora de manoperă la reparaţiile auto, pentru a con­tra­cara premisele unor creşteri ale pre­ţu­rilor la poliţele RCA, având în vedere costurile ri­di­cate asociate cu introducerea decontării directe.

Adrian Stelian Comănes­cu, director la di­recţia de servicii din Consiliul Con­cu­ren­ţei, a spus în cadrul aceleiaşi vi­deo­con­ferinţe că prin­ci­palele pro­iecte de acte nor­mative, care se află acum în discuţie, ur­măresc înlătu­rarea în­gri­jo­rărilor Comisiei Euro­pene pri­vind in­fringe­mentul din le­gis­laţia pe asigurările auto, îm­bunătăţirea func­ţio­nă­rii meca­nismului de re­gres, dând o anumită certi­tu­dine asigurătorului per­soa­nei prejudiciate că îşi va primi banii în anumite condiţii.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9472
Diferență: -0,0101
Ieri: 4.9477
Azi: 4.7020
Diferență: -0,4805
Ieri: 4.7247
Azi: 5.8347
Diferență: -0,7873
Ieri: 5.8810
Azi: 4.7195
Diferență: -0,3905
Ieri: 4.7380