Bănci și Asigurări

Ce spune BRD despre discuţiile din piaţa financiară privind desfiinţarea BRD Finance: Compania a luat decizia de a ieşi din activitatea de acordare de credite la locul de vânzare, dar îşi continuă activitatea

Ce spune BRD despre discuţiile din piaţa financiară...

Autor: Mircea Nica

31.01.2022, 10:30 2445

♦ Ca urmare a comunicării de la mijlocul anului trecut, BRD Finance îşi desfăşoară un plan de transformare a modelului de business, iar compania se va concentra în 2022 pe reducerea creditelor neperformante dezvoltând activităţi profitabile, au transmis reprezentanţii BRD.

BRD Finance, diviza de credite de consum a BRD România, a treia cea mai mare bancă de pe piaţa locală, va ieşi din activitatea de acordare de credite la locul de vân­za­re, în timp ce îşi continuă planul de transformare a mo­de­lu­lui de business, urmărind activităţi profitabile şi reducerea cre­ditelor neperformante în anul 2022, au transmis repre­zentanţii BRD, pentru ZF.

„Aşa cum am comunicat deja la jumătatea anului 2021, BRD Finance desfăşoară un plan de transformare a mo­delului de business, care are în ve­dere îmbunătă­ţi­rea pro­fi­ta­bi­lităţii, prin ex­ter­naliza­rea anu­mitor linii de business şi dez­voltarea al­tora, cu poten­ţial foar­te bun. În acest sens, com­pa­nia a luat decizia de a ieşi din ac­tivitatea de acordare de credite la locul de vân­za­re. Re­zul­tatele finan­cia­re bune ob­ţinute de BRD Finance în anul 2021 (pre­tax profit în creş­tere cu 20%, în compa­ra­ţie cu anii pre­cedenţi) arată pri­mul im­pact pozitiv al aces­tui plan de transformare. În 2022, compa­nia va conti­nua transfor­marea, con­cen­trându-se pe reducerea creditelor ne­per­formante şi con­tinuând să dezvolte activităţile profitabile, în linie cu tendinţele pieţei româneşti“, susţin reprezentanţii BRD.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro