Bănci și Asigurări

Statul are excedent bugetar, cheltuielile cu salariile cresc, în timp ce încasările din TVA sunt în scădere

Statul are excedent bugetar, cheltuielile cu salariile cresc, în timp ce încasările din TVA sunt în scădere
25.04.2016, 18:43 1003

Ministerul Finanţelor a anunţat luni că primele trei luni din an s-au încheiat cu un excedent de 3 miliarde de lei la nivelul bugetului general consolidat, reprezentând 0,4% din PIB. Încasările din TVA, principala taxă, sunt însă în scădere, din cauza reducerii TVA la alimente (din iulie, anul trecut) şi la produsele generale (de la 1 ianuarie). Impozitul pe profit este în creştere cu 26%, în timp ce accizele au un plus de 6,2%.

Veniturile bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul asigurărilor sociale) au fost în T1 de 55,6 miliarde de lei, în creştere cu 1,1% faţă de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile bugetului general consolidat au fost de 52,6 miliarde lei, în creştere cu 5%, iar cheltuielile salariale au crescut cu 8%.

Vă prezentăm mai jos comunicatul oficial al Ministerului de Finanţe:

 

Execuţia bugetului general consolidat pe primele trei luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un excedent de 3 miliarde delei, respectiv 0,4% din PIB, faţă de 4,9 miliarde de lei, respectiv 0,7% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2015.

 1.Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 55,6 miliarde de lei, reprezentând  7,3% din PIB, au fost cu 1,1% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.   

S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe profit (Ă26,2%), taxa pe utilizarea bunurilor (Ă18,0%), accize (Ă6,2%)şi contribuţii de asigurări sociale (Ă5,2%).

 În ceea ce priveşte încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere faţă de aceeaşi perioada a anului 2015 de 1,7% întrucât au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, cât şi de introducerea unei cote reduse la alimente de 9% aplicată de la 1 iunie 2015. Încasările dinn TVA sunt însă cu 1,9% peste nivelul prognozat aferent trimestrul I 2016, creşterea consumului compensând într-o măsură semnificativă reducerea TVA.

Încasările din contribuţii de asigurări sociale la bugetul de asigurări sociale au fost mai mari cu 5,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care încasările la acest buget sunt influenţate negativ de creşterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, datorită creşterii cotei de contribuţii de la 5% în anul 2015, la 5,1% în anul 2016.

Menţionăm, de asemenea şi aplicarea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, prin care nu se mai plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţiile de asigurări sociale aferente angajatorului din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile nefiscale cu 15,0%, taxa pe utilizarea bunurilor cu 0,7%, în timp ce la impozite şi taxe pe proprietate s-a înregistrat o scădere de 20,4% din cauza amânării  cu două luni a termenului de plată a impozitului pe proprietate. Termenul s-a extins până la 30 iunie, dată până la care se aplică o reducere de 10% la plata integrală a impozitului pe locuinţă, terenuri şi maşini.

2.Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 52,6 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 5,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, dar s-au redus cu 0,1 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 8,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Acestea sunt determinate în principal de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015, respectiv 12% pentru personalul din instituţiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar şi a personalului din sistemul public de asistenţă socială, 15% pentru personalul din învăţământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învăţământ şi asistenţă socială, precum şi majorarea salariului minim brut pe ţară cu 75 de lei începând cu 1 iulie 2015. Menţionăm că în analiza cheltuielilor de personal trebuie ţinut cont de faptul că în trimestrul I 2015 s-a plătit prima tranşă aferente plăţilor drepturilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti în sumă de aproximativ 1,5 miliarde lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 2,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 6,8% datorită, în principal, majorării cu  5% a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2016 şi a dublării alocaţiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 4,4 miliarde lei, respectiv 0,6% din PIB, cu aproximativ 29% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 
AFACERI DE LA ZERO