Bănci și Asigurări

Toate băncile din top zece au redus avansul minim la creditele ipotecare, iar cinci au revenit la nivelul de 15%

Toate băncile din top zece au redus avansul minim la creditele ipotecare, iar cinci au revenit la nivelul de 15%

Autor: Anelis Baciu

12.01.2017, 00:06 2036

La un an de la primul anunţ de majorare a avansului minim la creditele ipotecare standard ca urmare a posibilelor efecte negative ale dării în plată, toate băncile locale din top zece au făcut un pas mai mare sau mai mic în spate şi au tăiat din avansul minim cerut clienţilor.

Mai mult, cinci din cele mai mari zece bănci, respectiv BCR, BRD, Banca Transilvania, ING şi CEC, şi au revenit cu avansul minim la nivelul de 15%, practicat înainte de existenţa discuţiilor pe le­gea dării în plată. Avansul de 15% este însă con­di­ţionat de cele mai multe bănci de localitatea în care se află locuinţa achizi­ţio­nată sau tipul acesteia, de va­loarea cre­ditului sau de garan­ţiile adu­se. De exemplu, BCR, cea mai ma­re bancă locală, acordă cre­­dite ipote­ca­re cu un avans de 15% doar în localităţi­le mari şi pen­tru o perioadă de 20 de ani. În restul cazurilor avan­sul mi­nim este de 25%. BRD, în schimb, con­di­ţio­nează avan­sul de 15% de existenţa unei ga­ran­ţii su­pli­­men­tare locuinţei achi­­ziţio­na­te prin cre­dit. Pentru un sin­gur imo­bil adus în garan­ţie, avan­sul minim soli­citat de BRD este de 25%. Totodată, BRD ţine cont şi de va­loa­rea fi­nan­ţării. Şi banca de stat CEC cere un avans diferen­ţiat în func­ţie de valoa­rea cre­di­tului. Ast­fel, pen­tru creditele de peste 250.000 euro, echi­va­lentul în lei, ban­ca solicită un avans de mini­mum 15%. Pen­tru credi­te­le în va­loare de cel mult 250.000 euro, echivalentul în lei, avansul ce­­rut de CEC este de cel puţin 30%.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO