Bănci și Asigurări

Topul integral al băncilor: cine a crescut pe o piaţă în stagnare

Topul integral al băncilor: cine a crescut pe o piaţă...

Autor: Ciprian Botea

26.06.2015, 00:08 31035

Aproximativ 40% din băncile locale şi-au majorat cota de piaţă anul trecut şi au reuşit să urce una, două sau chiar cinci poziţii în clasament, dar numai trei jucători - Banca Transilvania, Raiffeisen şi Citi - au ieşit în evidenţă şi au reuşit să câştige o cotă de piaţă mai mare de o jumătate de punct procentual, potrivit calculelor efectuate de ZF pe baza datelor din raportul anual al BNR.

Clasamentul primelor zece bănci locale, care deţin aproa­pe 80% din activele totale, nu a consemnat in­trări sau ieşiri, singurele miş­cări semnificative din zona jucă­to­rilor de talie mare fiind avansul Raiffei­sen de pe locul şase pe patru şi creşterea co­tei de piaţă a Băncii Transilvania cu aproape un punct procentual. Cota de piaţă a Raiffeisen a crescut cu 0,6%, un avans similar fiind înregistrat şi de su­cursala locală a americanilor de la Citi.

BCR şi BRD şi-au păstrat primele două poziţii din sistem, cu 16% şi respectiv 12% din activele bancare. BCR are încă o cotă de piaţă confor­ta­bi­lă, dar locul al doilea al francezilor de la BRD SocGen este ameninţat de Banca Transilvania, care se pregăteşte cu fosta sub­sidiară a austriecilor de la Volksbank, preluată recent de banca de la Cluj. Volksbank avea la finalul anului trecut o cotă de 3,4%. Banca Transil­va­nia avea 9,8% cotă de piaţă.

Dintre băncile mari, au pierdut cotă de piaţă anul trecut BCR, BRD, Volks­bank şi Bancpost, dar toate şi-au păstrat locurile în clasament. UniCredit şi CEC şi-au majorat uşor cota de piaţă, dar au pierdut câte o poziţie în clasament. ING Bank şi Alpha şi-au majorat cota de piaţă, dar au rămas pe aceleaşi poziţii, res­pectiv şapte şi opt.

„Sistemul bancar prezintă un nivel de concentrare moderat, reflectat atât de cota de piaţă în funcţie de activele de­ţi­nute de primele cinci bănci din sis­tem, cât şi de indicele Herfindahl-Hirsch­man calculat în funcţie de active. Evoluţia ascendentă a acestui indice arată o scădere continuă a gradului de con­centrare a sistemului bancar şi, im­pli­cit, creşterea competiţiei între insti­tuţiile de credit”, comentează specialiştii BNR în raportul anual al instituţiei.

Aproape 90% din sistemul bancar este deţinut de capitalul străin, cele mai mari deţineri fiind înregistrate de grupurile financiare din Austria, Franţa şi Grecia. Băncile cu acţionariat româ­nesc deţin doar 10% din sistem, în con­di­ţiile în care Banca Transilvania (care este listată pe bursă şi are un acţionariat etero­gen) a revenit anul trecut în cate­go­ria instituţiilor de credit cu acţionariat majoritar străin. Cel mai mare acţionar al băncii este BERD.

Categoria băncilor de talie medie a în­re­gistrat mişcări mai vizibile ale co­telor de piaţă şi ale poziţiilor în clasa­ment. Citi şi OTP Bank au avansat două şi respectiv trei poziţii şi au urcat pe locurile 12 şi respectiv 15, în timp ce Veneto Banca şi Eximbank au urcat câte o poziţie. Au pierdut câte o poziţie Garan­ti şi Banca Românească (ca ur­ma­re a avansului Citi), în timp ce Credit Europe şi Intesa Sanpaolo au pierdut câte două poziţii.

Cea mai vizibilă mişcare în cla­sa­ment, dar în sens negativ, a fost înre­gis­trată de sucursala britanicilor de la Royal Bank of Scotland, care şi-a vân­dut portofoliile de retail şi corporate către UniCredit şi urmează să fie închi­să. Britanicii mai aveau o cotă de piaţă de 0,1% la finalul anului trecut şi se aflau pe penultimul loc în sistemul ban­car, în scă­dere cu 15 poziţii.

Sistemul bancar a trecut în ultima perioadă prin mai multe fuziuni şi achiziţii. „S-a putut remarca începutul concretizării unei noi tendinţe de consolidare a sistemului bancar”, notează specialiştii BNR.