• Leu / EUR4.9405
  • Leu / GBP5.6264
  • Leu / USD4.5913
Bănci și Asigurări

Treichl, şeful Erste, va primi în avans confirmarea pentru al patrulea mandat de CEO

Treichl, şeful Erste, va primi în avans confirmarea pentru al patrulea mandat de CEO

Andreas Treichl, CEO al Erste Group

Autor: Razvan Voican

28.11.2011, 00:07 689

Andreas Treichl, care conduce grupul austriac Erste din 1997, ar putea primi încă de luna vi­itoare confirmarea unui nou man­dat de preşedinte executiv (CEO), în condiţiile în care actualul îi expiră în vara lui 2012.

Astfel ar urma să se pună capăt oricăror speculaţii referitoare la o eventuală retragere a ban­cherului în contextul deteriorării sur­prin­ză­toare a rezultatelor financiare ale Erste şi al în­cercării unor politicieni de la Viena de a găsi un "vinovat" pentru tensiunile la care este supus sistemul bancar austriac.

Potrivit presei vieneze, Treichl a luat de­ci­zia de a cere al patrulea mandat consecutiv du­pă ce şi-a consultat familia. De asemenea, Heinz Kessler, şeful Consiliului de Supra­ve­ghe­re al Erste, a declarat că are încredere în con­tinuare în Treichl. Consiliul este organis­mul care aprobă formal reînnoirea unui mandat.

Încă din primăvara acestui an repre­zentanţii Erste Group anun­ţaseră că Treichl nu intenţio­nea­ză să se retragă în perspectiva în­cheierii celui de-al treilea man­dat în iunie 2012, însă în ulti­me­le luni în mediile bancare apă­ru­seră comen­tarii privind exis­tenţa unor pre­siuni în sensul unei re­trageri a celui care s-a afir­mat ca arhitect al extin­de­rii puternice a Erste în re­giune în decursul ulti­mu­lui deceniu.

Treichl, care va împlini în vara viitoare 60 de ani, are însă o poziţie foarte puternică la Erste, dată de statutul special prin care cumulează funcţia de CEO, cu ace­ea de cel mai mare acţionar per­soa­nă fizică şi mai ales cu cea de chair­man al boardului fundaţiei Erste Stiftung, principalul acţionar al băncii austriece. De asemenea, Treichl este mem­bru al Comisiei Trilaterale, unul din­tre cele mai puternice organisme interna­ţio­nale informale care reuneşte personalităţi extrem de influente.

Pe baza acestei poziţii, el şi-a construit în ulti­mul deceniu imaginea unuia dintre cei mai pu­ternici, vizionari şi carismatici bancheri aus­trieci, puţini fiind cei care i-au contestat cu glas ta­re pariuri majore precum achiziţia BCR în 2006 pentru remarcabilă sumă de 3,75 mld. euro. Treichl rivalizează ca imagine şi influenţă cu Herbert Stepic, şeful Raiffeisen Bank International, alt arhitect al expansiunii austriecilor în Est.

Criza financiară internaţională izbucnită în 2008 şi trans­for­marea sub­sidia­relor din Europa Centrală şi de Est într-o sursă de vulnerabilitate pentru băncile austriece în ochii analiştilor şi ai investitorilor au început să-i erodeze treptat imaginea, chiar dacă Treichl a continuat să se poziţioneze drept bancherul care nu ezită să recunoască şi să comenteze erorile propriei bresle, care acuză bonusurile uriaşe din industrie şi excesele făcute în sectorul de invest­ment banking, dar care este şi un critic foarte dur al politicienilor din orice ţară în care ope­rează Erste.

Jucând mai departe cartea transparenţei cu­rajoase, Treichl a şocat în această toamnă când a anunţat peste noapte că Erste are pier­deri de aproape 1 mld. euro la nouă luni şi va ră­mâne pe minus tot anul. În plus, şi BCR - marele său pariu, a raportat pierderi în T3.

Fiind vorba despre aspecte foarte tehnice, ex­plicarea acestei răsturnări a situaţiei finan­cia­re a grupului s-a dovedit dificilă, apoi con­tex­tul general din zona euro a amplificat emo­ţiile generate de anunţ şi în fine unele stângăcii în comunicare au făcut ca dintr-o dată puter­ni­cul bancher Andreas Treichl să devină ţinta unor acuzaţii dezonorante precum manipu­larea pieţelor sau înregistrarea contabilă inco­rec­tă a unor elemente de bilanţ. De asemenea, unii politicieni au profitat de această conjunc­tu­ră pentru a-l ataca pe bancher, acuzându-l chiar că a manipulat bilanţul băncii pentru a-şi justifica bonusul de 1,3 mil. euro pe 2010.

Surse bancare afirmă că această situa­ţie l-a afectat pe Treichl, care a fost ne­voit inclusiv să anunţe că returnează o treime din bonusul respectiv.

Săptămâna trecută Auto­ri­ta­tea Pieţei Financiare din Aus­tria a oprit cercetările re­fe­ri­toa­re la pre­su­pusa înre­gis­tra­re conta­bi­lă inco­rec­tă a CDS-uri­lor (in­stru­mente de asigurare con­tra ris­cului de de­fault) din por­tofoliul băn­cii, con­sta­tând că nu există nicio încălcare a legislaţiei.

Erste nu a putut fi acuzată de con­tabilitate incorectă pe baza re­gle­mentărilor austriece în vigoare.

Cel puţin deocamdată, Treichl nu sca­pă şi de investigaţia privind sus­pi­ciu­nile de manipulare a pieţei. Ban­cherul este acuzat că pe 29 sep­tem­brie a de­cla­rat agenţiei Reuters că îşi menţine prog­no­za de profit pe 2011, iar după două săptămâni a anunţat că Erste ar putea închide anul cu pierderi de 800 mil. euro.

Treichl susţine că în varianta în lim­ba germană a ştirii publicate de Reuters era specificat să se referă la profitul ope­ra­ţional, însă în varianta în engleză aceas­tă precizare nu a apărut şi de aici toată con­fu­zia. De asemenea, el spune că în ulti­mii trei ani Erste nu a mai avansat prognoze de pro­fit net din cauza turbulen­ţelor de pe pie­ţele finan­ciare, deci nu ar fi făcut-o nici de această dată.

Rămâne de văzut la ce concluzie va ajunge Autoritatea Pieţei Financiare şi în acest caz.

Mai departe, Treichl trebuie să gă­seas­că soluţii pentru consolidarea ca­pi­ta­lu­lui Erste cu cel puţin 750 mil. euro până în vara viitoare şi să se adapteze noilor ce­rin­ţe ale supraveghetorilor austrieci privind acor­darea de credite noi în regiune doar în măsu­ra în care sunt mobilizate refinanţări la nivel local.

Reconfirmarea mandatului de CEO luna vi­itoare ar trebui să-i întă­reas­că au­to­ri­ta­tea şi să-i conso­li­de­ze cre­di­bilitatea ca şef al Erste.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9405
Diferență: 0,3045
Ieri: 4.9255
Azi: 4.5913
Diferență: 0,0196
Ieri: 4.5904
Azi: 5.6264
Diferență: 0,4481
Ieri: 5.6013
Azi: 5.0084
Diferență: 0,407
Ieri: 4.9881