Bănci și Asigurări

Vicepreşedinte Raiffeisen: Legea privind „darea în plată“ favorizează speculatorii şi nu rezolvă problema clienţilor în dificultate

Kalinov, vicepreşedinte al Raiffeisen: Legea privind „darea în plată“ a imobilelor este şi neconstituţională, şi nedreaptă, iar efectele economice nu pot fi deocamdată cuantificate, dar în orice caz depăşesc pierderile pe care le-ar provoca sistemului bancar.

Kalinov, vicepreşedinte al Raiffeisen: Legea privind „darea în plată“ a imobilelor este şi neconstituţională, şi nedreaptă, iar efectele economice nu pot fi deocamdată cuantificate, dar în orice caz depăşesc pierderile pe care le-ar provoca sistemului bancar.

Autor: Claudia Medrega, Anelis Baciu

04.12.2015, 00:05 1633
Legea privind „darea în plată“ a imobilelor, în forma actuală, nu este adresată persoanelor care realmente nu mai pot rambursa creditul, ci oricărui debitor care nu mai vrea să plătească şi favorizează astfel speculatorii imobiliari din perioada de boom, nerezolvând problema clienţilor în dificultate care au cumpărat propria locuinţă pe credit, spune Vladimir Kalinov, vicepreşedinte retail al Raiffeisen Bank.

„În forma sa actuală, legea nu este adresată persoanelor care realmente nu mai pot rambursa creditul, ci oricărui debitor care nu mai vrea să plătească. Practic este încurajat comportamentul de neplată, mai ales în zona debitorilor care au luat un credit pentru o investiţie imobiliară. Orici­ne a cumpărat un teren sau o casă în perioada de boom cu gândul că va face profit transferă acum pierderea exclusiv băncii - aceasta este traducerea legii în lim­baj simplu. În acest fel, chiar iniţiatorii au îndepăr­tat legea de scopul declarat ini­ţial. Pe scurt, legea favo­ri­zează specula­torii imo­bi­liari din perioada de boom şi nu rezolvă pro­ble­ma cli­en­ţilor în dificul­tate care au cum­părat pro­pria locuinţă pe credit“, a decla­rat el.

Creditele imobiliare sunt în general pe termen lung, prin urmare porto­fo­liul de credite din ultimii 10 ani este, în mare parte, în de­rulare. „În general, por­to­foliul de credite imo­biliare este unul cu o per­for­manţă mai bună decât alte credite acordate per­soanelor fizice.“

La Raiffeisen Bank mai puţin de 2% din toate cre­ditele garantate cu ipo­tecă sunt în procedură de exe­cutare (multe din imo­bile nu sunt locuinţe ale de­bi­torilor, ci alte imobile). Kali­nov susţine că aceste cre­dite nu ajung în exe­cu­tare decât după ce banca îm­preună cu clientul au în­cer­cat să găsească diverse al­te soluţii.

„Creditarea per­soanelor fizice a fost în­tot­deauna ba­zată pe veni­tu­rile solici­tan­tului, iar ga­ranţia imobiliară este una su­plimentară, interesul băn­cii fiind ca ti­tu­la­rul de credit să ram­bur­seze banii, şi nu ca banca să execute garanţia. Sigur că în acest fel banca şi-a asumat riscuri, mai mici sau mai mari, în funcţie de pro­pria politică de risc“.

În opinia vicepreşedintelui Raiffeisen Bank, legea privind „darea în plată“ a imobilelor este şi neconstituţională, şi nedreaptă, iar efectele economice nu pot fi deocamdată cuantificate, dar în orice caz depăşesc pierderile pe care le-ar provoca sistemului bancar.

„Efectele previzibile sunt restricţionarea creditului ipo­tecar, avans mai mare - cu atât mai mare cu cât imobilul este de o calitate mai slabă (probabil 50%), scumpirea creditului (probabil costurile se vor apropia de cele ale unui credit negarantat). Bineînţeles, şi programul Prima casă va fi afectat. De asemenea, sunt previzibile afectarea pieţei imobiliare şi a construcţiilor. Cauza acestei situaţii este faptul că iniţiatorii nu au consultat toate părţile pentru a avea o evaluare a im­pactului. Banca Naţională nu a fost ascultată, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor nu a fost con­sultată, iar punctele de vedere ale comunităţii bancare au fost ignorate.“

Kalinov aminteşte că ANPC a iniţiat un proiect de lege pentru transpunerea Directivei 17/2014, BNR şi băncile au contribuit la proiect, iar acesta este în faza de avizare. Acesta cuprinde şi instituţia juridică a dării în plată, dar propune criterii sociale, aşa cum este firesc. „Acest proces legislativ normal a fost ignorat complet, iar parlamentarii au preferat o lege trecută prin Cameră fără să fie pe ordinea de zi, o lege care nu îi ajută pe cei care au nevoie, în schimb aruncă în aer orice predictibilitate a contractelor în România, un lucru la care se uită orice investitor. Pentru toate aceste motive am solicitat, prin intermediul Consiliului Patronatelor Bancare, Preşedintelui Klaus Iohannis, ca această lege să nu fie promulgată în forma actuală, ci retrimisă Parlamentului. De asemenea, am solicitat atât Preşedintelui, cât şi Guvernului şi Avocatului Poporului, ca această lege să fie trimisă Curţii Constituţionale pentru controlul de constituţionalitate“.