Burse - Fonduri mutuale

Acţionarii Fondului Proprietatea au decis reînnoirea mandatului Franklin Templeton ca administrator pentru încă de 2 ani

Acţionarii Fondului Proprietatea au decis reînnoirea...

Autor: Cristi Popa

23.09.2014, 15:00 497

Acţionarii Fondului Proprietatea au aprobat marţi din nou reînnoirea mandatului Franklin Templeton ca administrator pentru o perioadă de doi ani începând cu 30 septembrie, după ce contractul din luna aprilie care prelungea pe doi ani mandatul administratorului a fost avizat doar parţial de ASF, care a cerut mai multe modificări.

"Menţionăm că următoarele puncte de pe ordinea de zi a AGEA nu au fost aprobate de acţionarii Fondului: Punctul 2.2. – Modificarea Articolului 12 alineat (2) litera d) astfel cum a fost dispus de către ASF prin Avizul nr. 3/17.04.2014, după cum urmează: d) numeşte S.A.I. pe baza rezultatelor selecţiei efectuate în urma unei licitaţii pentru desemnarea S.A.I. şi revocă mandatul acordat acesteia (...)", se arată în hotărârea acţionarilor.

Administratorul Fondului a propus acţionarilor respingerea textului propus de de ASF, întrucât acesta este identic cu cel aflat în vigoare, iar un alt punct de pe ordinea de zi, care a fost şi aprobat, "se referă la acelaşi articol din Actul Constitutiv şi la o procedură de selecţie pentru care nu este întotdeauna cazul, mai ales dacă legislaţia referitoare la Fond se clarifică în viitor", potrivit Fondului Proprietatea.

Acţionarii FP au aprobat în luna aprilie prelungirea cu doiu ani a mandatului de administrator încheiat cu Franklin Templeton, dar contractul a fost avizat doar parţial de ASF, care a cerut mai multe modificări.

De asemenea, acţionarii au aprobat două acte adiţionale încheiate între Franklin Templeton şi Fondul Proprietatea, un act adiţional la contractul de audit încheiat între Fondul Proprietatea şi Deloitte au ratificat toate hotărârile AGOA şi toate actele juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea de Franklin Templeton, precum şi orice măsuri de conducere/administrare adoptate şi/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 şi 22 septembrie 2014.

AGA a mai decis reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea cu 240 milioane de lei, la 11,57 miliarde de lei, ca urmare a anulării unor acţiuni răscumpărate de companie.

În schimb, acţionarii au respins unele propuneri propunerile privind remuneraţia administratorului şi cheltuielile legate de evaluarea suplimentară a acţiunilor nelistate din portofoli.

"Menţionăm că punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA referitor la aprobarea unor modificări la Contractul de Administrare a Investiţiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti şi Fondul Proprietatea SA la 25 februarie 2010, astfel cum a fost dispus prin Avizul ASF nr. 70/19.06.2014 nu a fost aprobat, respectiv: - modificarea Articolului 9 alineatul (1), după cum urmează: «Remuneraţia S.A.I. pentru serviciile furnizate în cadrul acestui Contract de administrare este stabilită în conformitate cu solicitările din Regulamentul de
organizare a licitaţiei, din Caietul de Sarcini, precum şi din oferta finală formulată în urma negocierilor şi cu anexele la prezentul contract, avizate de către CNVM"; - modificarea Articolului 9.2 litera r), după cum urmează: cheltuielile legate de evaluarea suplimentară a acţiunilor nelistate din portofoliu de către evaluatori independenţi, realizată la solicitarea expresă a acţionarilor, cu aprobarea prealabilă a CR, altele decât cheltuielile ce cad în sarcina SAI ca administrator al portofoliului OPC conform dispoziţiilor legale", se spune în hotărârea acţionarilor.

Acest punct a fost respins, de asemenea, la propunerea administratorului Fondul Proprietatea, întrucât contractul de administrare expiră în 30 septembrie, iar noul act adiţional s-ar fi aflat în vigoare pentru cel mult câteva zile.

Administratorul Fondului a considerat că nu există niciun beneficiu perceptibil pentru Fond ca rezultat al acestei hotărâri care să justifice timpul şi costurile pentru înregistrarea sa.

Contractul prevede şi un comision suplimentar pentru Franklin Templeton, de 2% din distribuţiile totale realizate (cu excepţia dividendelor) până pe 31 octombrie 2015 şi, respectiv, de 1% din distribuţiile totale (cu excepţia dividendelor) efectuate după data de 1 noiembrie 2015.

Aceste prevederi s-au regăsit şi în contractul de administrare a investiţiilor aprobat de acţionari în aprilie, dar neavizate de ASF.

O singura excepţie de la acest principiu este adăugarea unei clarificări referitoare la comisionul de distribuţie, care a fost menţionată expres pentru a evidenţia înţelegerea iniţială că aceste comisioane s-ar aplica începând cu data de 30 septembrie 2014, chiar dacă aceste modificări sunt avizate de ASF şi intră în vigoare la un moment ulterior.

Fondul Proprietatea este o societate de investiţii de tip închis, înfiinţată în 2005 pentru despăgubirea persoanelor ale căror proprietăţi au fost confiscate abuziv de statul comunist şi sunt imposibil de retrocedat în natură. Fondul Proprietatea a fost listat la Bursa de Valori Bucureşti în ianuarie 2011.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO