Burse - Fonduri mutuale

Acţionarii FP îşi aleg trei noi reprezentanţi în noiembrie

Acţionarii FP îşi aleg trei noi reprezentanţi în...

Autor: Roxana Pricop

26.09.2014, 00:04 243

Fondul Proprietatea (FP) a convocat acţionarii în adunare generală pe 19 noiembrie pentru a alege trei noi membri în comitetul reprezentanţilor (CR), în locul lui Julian Healy, al lui Piotr Rymaszewski şi al lui Steven van Gröningen, preşedintele Raiffeisen Bank, ale căror mandate expiră în aprilie 2015.

Mandatul noilor mem­bri este valabil pentru trei ani începând din 5 aprilie 2015, respectiv 14 aprilie 2015. Ceilalţi doi membri ai comi­tetului sunt Sorin Mîndruţescu, preşe­din­tele CR şi director general al Oracle România, şi Mark Gitenstein, membru şi fost ambasador, SUA la Bucureşti. Mandatele acestora expiră pe 30 septembrie 2016.

Polonezul Piotr Rymaszewski alături de Steven van Gröningen, preşedintele Raiffeisen Bank, au fost propuşi în comitetul repre­zen­tan­ţilor de fondul american de hedging Elliott Asso­ciates, cel mai mare acţionar al FP. Consultantul britanic Julian Healy a candidat din partea fondurilor City of London, acţionare la FP.

Pe ordinea de zi a adunării din 19 noiembrie sunt şi aprobarea bugetului pe 2015 şi al patrulea program de răscumpărări. De asemenea, fondul mai cere acordul acţionarilor să angajeze evaluatori independenţi pentru evaluarea anumitor par­ticipaţii la companii listate şi nelistate din portofoliul FP.

Rapoartele de evaluare vor fi folosite pentru raportări ale activului net şi la întoc­mirea situaţiilor financiare po­trivit stan­dardelor inter­naţionale de contabilitate. Costul acestor rapoarte ar urma să fie suportat de FP.

Fondul mai propune şi numirea companiei De­loitte Audit în calitate de auditor financiar până la data de 31 august 2015.

De asemenea, fondul a mai cerut aprobarea unor modificări în actul constitutiv.

Mai exact, prevederea actuală este că comitetul „propune adunării generale a acţionarilor aprobarea prea­la­bilă sau respingerea oricărui con­tract/do­cu­ment care poate crea obligaţii legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele“.  Varianta modificată propusă de fond este „propune adunării generale a acţionarilor aprobarea prealabilă sau respingerea oricărui contract/document care poate crea obligaţii legale Fondului Proprietatea (...) a cărui  valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele“.