Burse - Fonduri mutuale

Americanii de la Franklin Templeton au primit mandatul de administrator al celei mai mari afaceri din România

Americanii de la Franklin Templeton au primit mandatul de administrator al celei mai mari afaceri din România

Autor: Roxana Pricop

06.09.2010, 23:59 120

Convocaţi să aprobe nu­mirea companiei bri­tanice FranklinTem­pleton ca administrator unic al Fondului Proprietatea, peste200 de acţionari, reprezentând peste 70% din drepturile de vot, auparticipat ieri la Adunarea Generală.

Prezenţa a fost un record com­parativ cu alte adunări similareorga­nizate de fond, iar cei veniţi aveau sentimentul căinevitabilul este pe cale să se producă. Nu doar numărul celorprezenţi a fost o premieră, ci şi calitatea celor prezenţi: foştiiproprietari, oameni în vârstă, aproape că nu se mai vedeau printrecostumele elegante ale bro­kerilor, avocaţilor, consultanţilor şibancherilor veniţi fie să ia pulsul evenimentelor, fie să voteze înnumele unor acţionari privaţi.
În minutele rămase până la ora 12.00, câţiva dintre acţionari îşifăceau calcule cu privire la preţul la care ar urma să vândăacţiunile fondului pe Bursă, luând listarea la Bursa de laBucureşti drept o chestiune de timp.
"Sunt dispus să le vând atunci când ating un preţ pe Bursă de peste5 lei", spune Silviu Mihărtescu, fost proprietar şi acum acţionarla fond cu 350.000 de acţiuni.
Cu jumătate de oră întârziere, cei peste 200 de acţionari reuşescsă intre în amfiteatrul aproape neîncăpător pentru a lua parte laceea ce urma să fie "cea mai fericită AGA din istoria FonduluiProprietatea", aşa cum a apreciat Ionuţ Popescu, fostul directorgeneral al fondului. Votarea primului punct de pe ordinea de zi aînceput cu o atmosferă relaxată şi cordială, din loc în locîntreruptă de nemulţumirile unui ac­ţionar privind controlulstatului la Fondul Proprietatea.

Cu puţin timp înainte de ora 13.00 se trece la aprobarea primuluipunct de pe ordinea de zi - aprobarea noului act constitutiv princare Templeton devine oficial administratorul FonduluiPro­prietatea. Valeria Nistor, fost director juridic al fondului,explică principalele modificări din noul act constitutiv.
"Pentru a face o listare serioasă, nu puteam lăsa fondul cu doarpatru ani de viaţă din momentul listării, astfel că am decis săprelungim pe durată nelimitată funcţionarea fondului", a spusValeria Nistor.
În decursul unui sfert de oră, ac­ţionarii aprobă noul actconstitutiv şi numirea lui Franklin Templeton în funcţia deadministrator unic al activelor de 14,64 mld. lei ale fondului şilistarea la Bursa de Valori Bucureşti.
La ora 13.15, în aplauze, Ionuţ Popescu, aflat la prezidiu, îi dăcuvântul lui David Smart, şeful pe fonduri su­verane din cadrulFranklin Tem­pleton.
Smart se angajează în faţa ac­ţionarilor că documentaţia necesarălistării Fon­dului la Bursa de Valori Bucureşti va fi depusă laCNVM până pe 22 decembrie. Cu directoratul în prezidiu, acţionariipe scaunele din amfiteatru, AGA începe să ia pro­porţiile unuispectacol.

Abia când ia cuvântul Mark Mobius, unul dintre cei mai influenţiprofesionişti de pe pieţele financiare şi cel care va coordonaadministrarea fondului, începe cu adevărat spectacolul.Acţionarilor le este prezentat un film depre activitatea FranklinTempleton, urmat de o prezentare în PowerPoint a obiectivelorFranklin Templeton.
"Am fost şocat de furia din rândul acţionarilor de anul trecut şimă bucur că văd feţe fericite acum. Profesioniştii noştri considerăcă este o misiune sacră conducerea fondului. Vrem să conducemfondul aşa cum facem cu celelalte fonduri pe care le avem înportofoliu", a afirmat Mark Mobius.
Aşa cum l-a anunţat, obiectivul numărul unu este pentru FranklinTempleton ca pe parcursul lunii octom­brie să înceapă distribuţiadivi­dendelor în valoare de 1,1 mld. lei rămase restante, pe loculsecund fiind listarea la Bursa de Valori Bucureşti - eveniment careva avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor.
Despre listarea la Bursa de la Londra, Mobius a declarat că va avealoc cel mai probabil la finele anului 2011.

Rapid se trece la aprobarea urmă­torului punct pe ordinea de zi:posi­bilitatea de a răscumpăra 10% din capital. Punct aprobat cumajoritate de acţionari şi asupra căruia Mark Mobius a datasigurări că operaţiunea se va produce după ce compania FranklinTempleton va avea o valoare a Fondului Proprietatea şi în funcţiede preţul acţiunii pe Bursă.
Tirul buletinelor de vot continuă cu aprobarea membrilor nouluiorgan de conducere al fondului, după ce în prea­la­bil au fostrevocaţi din funcţie direc­toratul şi Consiliul de Supra­veghere.Cei cinci membri ai Comitetului Repre­zen­tanţilor, aşa cum au fostvotaţi de acţionari, sunt Corin Trandafir, reprezentatulmoşte­nitorilor Malaxa şi Auschnit - cei mai importanţi acţionariprivaţi ai fondului, Cristian Buşu-fostul director economic, BogdanDrăgoi - secretar de stat la Finanţe, Monica Maurer-consilierafostu­lui ministru al economiei, şi Sorin Mîn­druţescu - directorulgeneral al Oracle. Pentru o indemnizaţie de 9.000 lei/lună, celecinci persoane vor monitoriza acti­vitatea de administrare aFranklin Templeton - unul dintre cei mai mari administratori defonduri la nivel global.
Aceştia vor analiza bugetul de venituri şi cheltuieli şi planul deafaceri înainte de a fi aprobate de acţionari, vor monitorizainvestiţiile, tranzacţiile majore din portofoliu şi vor verifica înce măsură administratorul atinge ţintele de ran­dament.
După patru ore, acţionarii ajung să ia şi cea mai valoroasădecizie: distribuirea dividendelor de 1,1 miliarde de lei rămaseneplătite din urma profiturilor din 2008 şi 2009. Cum la 20 augustMinisterul de Finanţe era acţionar cu 52% din capital, peste 570 demilioane vor merge către statul român. În prezent, participaţiaFinanţelor este de circa 49%.
Optimismul de la începutul adunării s-a transformat la final însatisfacţie.
Nu acelaşi lucrui se putea citi însă şi pe faţa unei femei de laţară, din Argeş, cu sacoşă de rafie în mână, care alerga dupăCrinuţa Dumitrean, pre­şedintele Auto­rităţii Naţionale pentruRestituirea Pro­prietăţilor, cerându-i să îi fie acordatedespăgubirile cuvenite.

Ce au decis ieri acţionarii FonduluiProprietatea:

  • Franklin Templeton va prelua administrarea fondului
  • Fondul va fi listat la Bursa de Valori Bucureşti, dar şi pe opiaţă internaţională
  • Fondul va putea răscumpăra până la 10% din acţiuni dacă preţulde pe Bursă va fi sub valoarea activului net
  • Acţionarii vor încasa dividende în valoare de 1,1 miliarde delei din profiturile obţinute de fond în 2008 şi 2009. Dividendul peacţiune este de circa 0,0816 lei
  • Administrarea fondului de către Franklin Templeton va fisupravegheată de un Comitet al Reprezentanţilor
  • Comitetul Reprezentanţilor este alcătuit din Corin Trandafir,Cristian Busu, Bogdan Drăgoi, Monica Maurer şi SorinMîndruţescu

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO