• Leu / EUR4.9430
  • Leu / GBP5.7237
  • Leu / USD4.7005
Burse - Fonduri mutuale

ASF a aprobat norma pentru IFRS pe piaţa de capital

ASF a aprobat norma pentru IFRS pe piaţa de capital

Autor: Roxana Pricop

29.12.2015, 11:37 628

Autoritatea de Supraveghere Fi­nanciară (ASF) a avizat norma numărul 39 din 2015  pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate din sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare.

Pre­vederile normei intră în vigoare înce­pând cu situaţiile fi­nan­ciare anuale aferente exerci­ţiului financiar 2015. Entităţile care sunt obligate să raporteze rezultatele financiare anuale pe IFRS sunt societăţile de brokeraj, socie­tăţile de administrare a investiţiilor, organismele de pla­sament colectiv, depo­zitarii centrali, casele de com­pensare şi bursele de valori. Între standardele româneşti de con­tabilitate şi cele interna­ţionale există dife­renţe, în special cu pri­vire la modalitatea de eva­luare a activelor.

La începutul aces­tui an, ASF a amânat pentru 1 ia­nuarie 2016 obligaţia de im­plementare a stan­dar­delor interna­ţionale de con­ta­bilitate (IFRS) pentru com­paniile din piaţa de capital şi cea a asi­gurărilor. Băncile au trecut la standardele IFRS încă din anul 2012, iar companiile listate pe bursă au avut obligaţia din 2013 de a raporta rezul­tatele financiare pe 2012 în stan­darde internaţionale.

Potrivit normei 39/2015, notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă şi următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS: numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii,  precum şi cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, defalcate pe salarii şi indemnizaţii, cheltuieli cu asigurările sociale şi cheltuieli cu pensiile. De asemenea, notele explicative trebuie să conţină suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor directoratului şi ai consiliului de supraveghere, în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie, dar şi suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor directoratului şi ai consiliului de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie. Norma mai prevede ca notele explicative să redea totalul onorariilor percepute pentru exerciţiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale, precum şi onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii non audit.

 
 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9430
Diferență: -0,0546
Ieri: 4.9457
Azi: 4.7005
Diferență: 0,6208
Ieri: 4.6715
Azi: 5.7237
Diferență: -0,0367
Ieri: 5.7258
Azi: 4.9319
Diferență: 0,793
Ieri: 4.8931