Burse - Fonduri mutuale

ASF a dat undă verde listărilor secundare prin titlurile de interes

ASF a dat undă verde listărilor secundare prin titlurile de interes

Mişu Negriţoiu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară

Autor: Roxana Pricop

09.04.2015, 00:06 425

Consiliul Autorităţii de Supra­ve­ghere Financiară (ASF) a aprobat în şe­dinţa de ieri, 8 aprilie, regulamentul pri­vind listarea pe o piaţă din alt stat mem­bru, prin intermediul titlurilor de in­teres, a acţiunilor admise la tranzac­ţio­na­re pe o piaţă reglementată din Ro­mâ­nia. Acest regulament era necesar lis­tării secundare a Fondului Proprie­ta­tea la bursa din Londra, însă managerul FP a declarat săptămâna trecută la New York că listarea se va face prin certi­ficate de depozit GDR.

Acţiunile FP au stag­nat în şedinţa bur­sieră de ieri, la o cotaţie de 0,857 lei/titlu.

„În urma con­sul­tărilor pu­bli­ce au fost primite comen­tarii tehnice de la Depo­zitarul Central, precum şi observaţii de principiu de la Bur­sa de Valori Bu­cu­reşti (BVB). Consiliul ASF a luat notă de comen­tariile BVB legate de riscul po­tenţial al migrării tranzac­ţiilor pentru societăţile strategice româneşti din portofoliul Fondului Proprietatea pe Bursa de la Londra, deşi de regulă migrarea are loc în sens invers. Pentru a contracara acest efect, Consiliul a elaborat ante­rior o propunere de listare a mai multor societăţi strategice pe BVB în care statul deţine poziţii mi­no­ritare“, po­tri­vit repre­zentanţilor ASF.

În noiembrie anul trecut, ASF a pus pentru prima oară în dezbatere publică acest proiect de regulament, însă consiliul instituţiei nu a întrunit majoritatea voturilor pentru aprobarea regulamentului. Listarea secundară a FP ar urma să aibă loc în prima jumătate a lunii mai. O companie listată local poate emite GDR-uri pe o bursă secundară ca urmare a derulării unei oferte publice de vânzare, pentru un număr de acţiuni suport care reprezintă cel mult două treimi din numărul de acţiuni obiect al ofertei, dar fără a depăşi o treime din numărul total de acţiuni.

În cazul titlurilor de interes nu există limite impuse, potrivit proiectului de regulament. Potrivit ASF, volumul însumat al acţiunilor corespunzătoare GDR-urilor Romgaz tranzac­ţio­nate pe principalele burse unde aceste instru­mente sunt listate a fost de 27,6 milioane de acţiuni din no­iem­­brie 2013 pâ­nă în martie 2015, re­­pre­zentând 39% din volu­mul tranzac­ţio­nat la bursa din Bu­cureşti. În cazul GDR-urilor Elec­trica, volumul tran­zacţionat re­pre­zin­tă 15% din volu­­mul de acţiuni tran­zac­ţionate local, în pe­rioa­da cuprinsă în­tre iulie 2014 pâ­nă în martie 2015

În şedinţa de mier­­­curi 25 martie, ASF a apro­­bat un regula­­ment care va per­mite listarea secun­da­ră a unei companii ro­mâ­neşti tran­zac­ţio­nate pe bursa de la Bucureşti pe o altă piaţă reglementată din Uniu­nea Europeană prin conectarea Depozitarului Central cu instituţiile omoloage din pieţele europene. Până recent, o com­panie cotată local nu se putea lista pe o altă bursă pentru că nu existau reglementările necesare conexiunii dintre Depozitarul Central local şi cel străin.

AFACERI DE LA ZERO