• Leu / EUR4.9448
  • Leu / GBP5.7408
  • Leu / USD4.7348
Burse - Fonduri mutuale

ASF a trimis la Finanţe norma pentru IFRS pe piaţa de capital

ASF a trimis la Finanţe norma pentru IFRS pe piaţa de capital

Autor: Roxana Pricop

02.12.2015, 00:04 627

Autoritatea de Supraveghere Fi­nanciară a trimis spre avizare Mi­nisterului Finanţelor Publice norma pentru aprobarea reglementărilor con­tabile conforme cu Standardele Inter­naţionale de Rapor­tare Financiară (IFRS), apli­cabile entită­ţilor auto­rizate de pe piaţa de capital, ale cărei pre­vederi intră în vigoare înce­pând cu situaţiile fi­nan­ciare anuale aferente exerci­ţiului financiar 2015.

La începutul aces­tui an, ASF a amânat pentru 1 ia­nuarie 2016 obligaţia de im­plementare a stan­dar­delor interna­ţionale de con­ta­bilitate (IFRS) pentru com­paniile din piaţa de capital şi cea a asi­gurărilor. Băncile au trecut la standardele IFRS încă din anul 2012, iar companiile listate pe bursă au avut obligaţia din 2013 de a raporta rezul­tatele financiare pe 2012 în stan­darde internaţionale.

Iniţial, din ianua­rie 2015, societăţile de brokeraj, socie­tăţile de administrare a investiţiilor, organismele de pla­sament colectiv, depo­zitarii centrali, casele de com­pensare şi bursele de valori trebuia să îşi raportezele rezul­tatele financiare con­form stan­dardelor IFRS.

Între standardele româneşti de con­tabilitate şi cele interna­ţionale există dife­renţe, în special cu pri­vire la modalitatea de eva­luare a activelor. De exemplu, Fondul Pro­prietatea a ra­portat un profit de 371 milioane de lei la finalul lunii mai, faţă de o pier­dere de 304 milioane de lei la finalul lunii apri­lie.

Trecerea pe profit a avut loc ca ur­mare a revenirii la stan­dardele româneşti de conta­bi­li­tate după ce în primele patru luni din an fondul şi-a calculat activele în baza standardelor in­ter­na­ţionale de con­ta­bilitate. Depre­cierea acţiunilor Petrom, cea mai mare deţinere din portofoliul FP, a fost în spatele pierderilor pe IFRS.

 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9448
Diferență: -0,0263
Ieri: 4.9461
Azi: 4.7348
Diferență: 0,1311
Ieri: 4.7286
Azi: 5.7408
Diferență: 0,5605
Ieri: 5.7088
Azi: 4.9342
Diferență: 0,0629
Ieri: 4.9311