Burse - Fonduri mutuale

Astăzi începe oferta de vânzare la Electrica. Ce informaţii-cheie trebuie să ştie investitorii?

Astăzi începe oferta de vânzare la Electrica. Ce...

Autor: Adrian Cojocar

16.06.2014, 00:08 2830

Astăzi este prima zi în care investitorii pot să cum­pere acţiuni Elec­trica în cadrul ofertei pu­blice pe care com­pa­nia o derulează în ve­derea listării, având o valoare cu­prin­să între 443 mil. euro şi 543 mil. euro.

WikiZF: Profilul companiei Elec­trica

În cadrul ofertei Electrica va emite 177,18 milioane de noi acţiuni pe care le oferă spre vânzare la un preţ cuprins între 11 lei/acţiune şi 13,5 lei/acţiune, în funcţie de cererea investitorilor. Oferta se va desfăşura în perioada 16 - 25 iunie şi se va încheia cu succes dacă se vor subscrie 100% din acţiuni, caz în care cum­părătorii din ofertă vor ajunge să de­ţină 51% din acţiunile Electrica, în timp ce participaţia statului în com­pa­nie va coborî de la 100% la 48,8%. Sta­tul nu va încasa niciun ban în urma ofer­tei, sumele strânse de la investitori vor rămâne în companie şi vor finanţa pla­­nurile de investiţii ale Electrica pe ur­­mătorii ani, mai puţin comisionul plătit consorţiului de intermediere, for­mat din Raiffeisen, BRD şi Swiss Ca­pital, şi alte costuri de listare cu­prin­se între 67 mil. lei (15,2 mil. euro) şi 80 mil. lei (18,2 mil. euro).

Pentru a putea participa la ofertă micii investitori pot subscrie acţiuni Electrica la preţul maxim, de 13,5 lei/acţiune, prin intermediul unităţilor ban­care Raiffeisen Bank, BRD, firmei de brokeraj Swiss Capital, dar şi al celor­lalte firme de intermediere de pe bursă care au semnat un contract cu cei trei brokeri din consorţiul de inter­me­diere. Dacă preţul final de ofertă este mai mic de 13,5 lei, investi­torii vor primi ulterior înapoi diferenţa de bani.

Oferta Electrica este împărţită în trei tranşe: 7% din acţiunile din ofertă (echi­­valentul a 12,4 milioane de ac­ţiuni) sunt destinate investitorilor mici de retail din România, 8% din acţiuni (14,1 milioane de titluri sub formă de ac­ţiuni şi sau GDR-uri) sunt destinate in­­vestitorilor mari de retail din Ro­mânia, în timp ce 85% din acţiuni vor fi oferite spre subscriere investitorilor instituţionali, atât din România, cât şi prin intermediul instrumentelor de tip GDR pe bursa din Londra. Spre deose­bire de oferta din toam­na anului trecut de la Romgaz, de aceas­tă dată statul garantează sub­scrie­rile micilor investitori de până la 1.000 de acţiuni (în limita a 10 milioane de titluri), dar în contul subscrierilor ga­ran­tate aceştia nu vor mai beneficia de re­du­cerea (dis­coun­tul) de 5%. Sub­scrie­rile cuprinse între 1.001 şi 20.000 de ac­ţiuni vor be­ne­ficia de un discount de 5% aplicat la preţul de ofertă final, dar nu sunt ga­rantate în cazul în care cererea depă­şeşte oferta. Subscrierile in­vesti­to­rilor mari, de peste 20.000 de ac­ţiuni (echivalentul a peste 61.000 de euro), nu beneficiază nici de discount şi nici nu sunt garantate.

Spre exemplu, un investitor care sub­­scrie 1.700 de acţiuni Electrica la preţ de 13,5 lei/acţiune va primi 1.000 de acţiuni la preţul final din ofertă (cu­prins între 11 şi 13,5 lei/acţiune). Dacă până la finalul ofertei investitorii sub­scriu spre exemplu de două ori mai multe acţiuni decât cele oferite de Elec­trica, investitorul în cauză va mai primi apro­xi­mativ 350 de acţiuni (jumătate din nu­mărul celor subscrise peste pragul de 1.000 de ac­ţiuni) la care va beneficia de o redu­cere de 5% aplicată la preţul final al ofertei. Pentru moment nu este clar dacă un investitor care sub­scrie mai puţin de 1.000 de acţiuni poate alege să nu-i fie garantată sub­scrierea, dar să beneficieze totuşi de discountul de 5% ca în cazul subscrierilor de peste 1.000 de acţiuni.

 

 

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro