Burse - Fonduri mutuale

Banca Transilvania începe o nouă rundă de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

Foto: Silviu Matei

Foto: Silviu Matei

Autor: Roxana Pricop

13.07.2015, 00:04 1081

Banca Transilvania (simbol bursier TLV) a stabilit data de 27 iulie drept dată de fixare a preţului pe acţiune pentru investitorii care au cumpărat obligaţiuni convertibile în 2013 şi doresc acum să le schimbe în acţiuni TLV.

„Deţinătorii de obligaţiuni care doresc convertirea în acţiuni sunt rugaţi să trimită o notificare scrisă şi revocabilă către intermediarul BT Securities în termen de 30 de zile lucrătoare de la data de fixare a preţului, adică până la data de conversie: 27 august 2015“, potrivit unui raport emis de bancă pe bursă.

În mai 2013, ban­ca a atras de la in­ves­titori 30 mil. euro printr-o emi­siune de obli­gaţiuni con­ver­ti­bile. Emi­siunea de obli­gaţiuni a fost struc­turată pe trei pa­liere: iniţial, în­trea­ga sumă, de 30 mil. euro, a fost oferită spre sub­scriere acţio­narilor Băncii Transil­va­nia, con­form drep­tului de prefe­rinţă. În cadrul acestei oferte, peste 1.000 de ac­ţio­nari ai BT - inclusiv BERD şi IFC, care se nu­mără printre cei mai mari ac­ţionari ai băncii - şi-au exercitat drep­tul de a par­ticipa la emisiune. Ul­te­rior, sumele rămase după înche­ie­rea acestei prime etape au fost alocate pe două tranşe: una rezer­vată IFC, în valoare de 18,9 mil. euro, care  a subscris în­trea­ga tranşă, iar o alta a fost deschisă investitorilor calificaţi.

WikiZF: Profilul companiei Banca Transilvania

Dobânda obligaţiunilor a fost fixată la rata EURIBOR la şase luni plus 6,25 puncte procentuale. Scadenţa obliga­ţiu­ni­lor este în anul 2020. Valoarea nominală, respectiv preţul de emi­siune al celor 50 de milioane de obligaţiuni, este de 0,6 euro.

Anul trecut, banca a stabilit la 1,7862 lei/titlu preţul la care investitorii care au subscris la oferta de obligaţiuni convertibile au putut să schimbe obligaţiunile în acţiuni. Acţionarii băncii şi-au exercitat opţiunea de conversie, rezultând 49,4 milioane de acţiuni (1,8% din capitalul băncii) în urma acestei operaţiuni.

Dintre aceştia, cel mai mare a fost International Financial Corporation (IFC), divizie a Băncii Mondiale. IFC şi-a exercitat opţiunea de conversie şi a primit 49 milioane de acţiuni în contul obligaţiunilor denominate în euro. Astfel, IFC şi-a crescut participaţia la 5,36% din capital TLV.

Acţiunile TLV au închis şedinţa de tranzacţionare de vineri, 10 iulie, la o cotaţie de 2,203 lei/titlu, în creştere cu aproape 2% faţă de referinţa anterioară. Banca are o capitalizare bursieră de 5,746 miliarde de lei.