Burse - Fonduri mutuale

BERD: BVB controlează Depozitarul, dar nu se poate impune

BERD: BVB controlează Depozitarul, dar nu se poate impune

Autor: Ioana Tudor

11.03.2015, 00:03 369

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) are o putere limitată în stabilirea priorităţilor Depozitarului Central, deşi este cel mai mare acţionar al instituţiei, spune Jim Turnbull, manager senior la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dez­voltare (BERD) şi membru ales în consiliul de administraţie al Depozitarului. Bursa de la Bucureşti controlează 70% din Depozitar, instituţie responsabilă de registrul acţionarilor şi de decontarea tranzacţiilor cu acţiuni la BVB.

„Actuala structură de acţionariat şi de guvernanţă a Bursei de Valori Bucureşti şi a Depozitarului Central este într-o oarecare măsură neobişnuită: BVB deţine participaţia majoritară la Depozitar, însă are un cuvânt limitat de spus în stabilirea priorităţilor instituţiei pentru implementarea schimbărilor necesare“, a afirmat acesta.

La începutul acestui an, Jim Turnbull a fost ales în board-ul Depozitarului, alături de alţi trei administratori. Pen­tru a-şi începe mandatul, cei patru administratori aşteaptă în prezent validarea din partea ASF. Cele mai multe locuri în consiliul de ad­mi­nis­­traţie al instituţiei sunt ocupate de repre­zentanţi ai SIF-urilor. „Unul dintre obiec­ti­vele BERD este să vină cu soluţii pentru a îm­bu­­nă­tăţi coordonarea dintre BVB şi Depozitar în ceea ce priveşte stabilirea şi pu­nerea în aplicare a prio­ri­tă­ţilor“, spune re­pre­zen­tantul băncii. Potrivit aces­tuia, investitorii stră­ini vor să vadă o îmbu­nă­tăţire a procedurilor de deschi­dere de conturi şi de decontare a tranzacţiilor, pe care le consideră mult mai greoaie decât în alte ţări din Europa.

„O altă problemă importantă se referă la conexiunea cu alte sisteme internaţionale de compensare şi decontare pre­cum Euroclear şi Clearstream, precum şi la a oferi acces mai uşor la tranzacţionare investitorilor străini, inclusiv celor din afara Europei. România vrea să se deschidă pe plan inter­naţional, însă majoritatea procedurilor locale sunt învechite, nu sunt informatizate şi durează mult timp“, spune Turnbull.

În ultimul an, BVB şi Depozitarul Central au imple­men­tat mai multe schimbări pentru a creşte eficienţa procesului de decontare: trecerea la decontarea T plus 2, separarea con­tu­rilor de tranzacţionare de cele de custodie şi decontare, pre­cum şi decontarea tranzacţiilor în două sesiuni zilnice nete.

Reprezentantul BERD spune că pentru a investi pe bursa de la Bucureşti investitorii vor o ofertă mai mare de companii cu free-float-uri generoase şi instrumente financiare cu venit fix precum obligaţiunile municipale, corporative şi ipotecare. Deşi are încă din 2006 o lege care reglementează emisiunile de obligaţiuni ipotecare, România este printre ultimele ţări din Europa unde băncile nu au emis încă astfel de instrumente financiare, care le-ar permite diversificarea şi extinderea surselor de finanţare la un cost mai scăzut. În aprilie anul trecut Ministerul Finanţelor a propus o nouă legislaţie privind obligaţiunile ipotecare (aşa-numitele covered bonds), însă data de aplicare a noilor modificări este incertă.

„Ne-am dori să vedem lansat un program de emisiuni de obligaţiuni ipotecare în următorul an pentru că ar fi un semnal că piaţa locală de capital se dezvoltă pe direcţia bună“, a concluzionat Turnbull.