Burse - Fonduri mutuale

Bursă. Consiliul ASF a aprobat proiectul de lege care are în vedere simplificarea procedurilor şi reducerea perioadei de timp necesar pentru atragerea de capital şi menţinerea obligaţiei de a raporta trimestrial pentru companiile listate

Bursă. Consiliul ASF a aprobat proiectul de lege care...

Autor: Tibi Oprea

14.06.2024, 16:58 295

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat forma revizuită a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Această iniţiativă legislativă constituie un demers important în consolidarea pieţei de capital din România, urmărind să ofere protecţie şi încredere investitorilor, să faciliteze accesul la capital pentru companii şi, implicit, să susţină dezvoltarea economiei autohtone.

Proiectul de lege, elaborat la nivelul ASF, a vizat îndeplinirea obligaţiilor României ca stat membru de a transpune în cadrul legislaţiei naţionale actele normative emise la nivel european în domeniul emitenţilor şi a unor obiective din Strategia naţională privind dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023-2026.

Proiectul de lege aprobat de Consiliul ASF are în vedere, în principal:

 

•             Simplificarea procedurilor şi reducerea perioadei de timp necesar pentru atragerea de capital

Termenul de exercitare a dreptului de preferinţă. Se introduc prevederi potrivit cărora, prin derogare de la prevederile generale aplicabile în materie, în cazul majorărilor de capital social al societăţilor ale căror acţiuni se tranzacţionează pe piaţa de capital, termenul minim acordat pentru exercitarea dreptului de preferinţă este diminuat de la 30 de zile la 14 zile calendaristice, dar nu mai puţin de 10 zile lucrătoare.

Transmiterea spre publicare şi publicarea cu celeritate a unor hotărâri de către Monitorul Oficial. Se introduc prevederi care stabilesc un termen maxim în care hotărârile referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numărului de valori mobiliare se transmit la Oficiul Registrului Comerţului (3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii), respectiv un termen maxim în care aceste hotărâri se publică în Monitorul Oficial al României.

 

•             Executarea unei hotărâri judecătoreşti de anulare sau constatare a nulităţii

Se introduc prevederi prin care se reglementează modul de executare a unei hotărâri judecătoreşti prin care se dispune definitiv anularea sau constatarea nulităţii unei hotărâri de aprobare a unei majorări de capital social.

 

•             Menţinerea obligaţiei de a întocmi şi publica raportul trimestrial

Raportul trimestrial. A fost menţinut raportul trimestrial, mărindu-se termenul de publicare a acestuia de la 45 zile la 60 zile. Menţinerea raportului trimestrial a generat, pentru unitate de abordare şi  asigurarea comparabilităţii informaţiilor financiare, introducerea unor dispoziţii exprese care stabilesc că dispoziţiile referitoare la conţinutul/modalitatea de întocmire a raportului semestrial se aplică corespunzător şi în cazul raportului trimestrial, fiind introdusă o excepţie de la obligativitatea publicării raportului administratorilor, care poate fi publicat opţional.

Raportul semestrial. În cazul în care emitentul este obligat să întocmească raportări consolidate, raportul financiar semestrial întocmit în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate aplicabile raportărilor financiare interimare va conţine doar situaţiile financiare semestriale simplificate consolidate şi celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial şi, opţional, şi situaţiile financiare semestriale simplificate individuale, precum şi celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă a fost transmis Ministerului Finanţelor pentru continuarea circuitului de avizare şi aprobare de către Guvern şi, ulterior, dezbatere parlamentară.

„Intenţionăm să solicităm o dezbatere în procedură de urgenţă în Parlament pentru a asigura implementarea rapidă a acestor măsuri, având în vedere transpunerea celor două directive şi impactul pozitiv semnificativ pe care îl vor avea asupra pieţei de capital şi economiei româneşti”, scrie Gabriela Horga, vicepreşedinte ASF, pe profilul său de LinkedIn.