Burse - Fonduri mutuale

Bursa creşte cu paşi mici susţinută de acţiunile băncilor

Bursa creşte cu paşi mici susţinută de acţiunile băncilor

Autor: Stefan Musgociu

19.12.2012, 00:05 534

Bursa de la Bucureşti a crescut cu 0,77%, pentru a şasea şedinţă conse­cu­tiv, într-o piaţă unde investitorii au ri­di­cat preţul acţiunilor BRD cu 3,26%, ti­tlu­rile Erste (EBS) au urmat evoluţia de la Viena şi au avansat cu 4,41%, iar ru­la­jul a atins maximul ultimelor trei săptămâni.

În ultimele şase şedinţe, indicele ge­ne­ral al Bursei, BET-C, a crescut cu­mu­lat cu 2,44%.

Atenţia inves­ti­to­rilor a fost axată doar pe câteva ac­ţiuni şi în şe­dinţa de marţi, prin­tre aces­te titluri re­găsindu-se Erste, BRD, SIF Mol­dova şi Fondul Pro­prietatea. Indi­cele BET, al celor mai li­chide zece acţiuni, a încheiat ziua în creş­tere cu 0,99%, iar indicele extins al Bursei, BET-XT, s-a plasat cu 0,94% pes­te ni­ve­lul de luni. În acelaşi timp, indicele BET-FI, al acţiunilor celor cinci SIF-uri şi al titlurilor Fondului Pro­prie­ta­tea, a închis cu 0,72% peste ziua anterioară.

Acţiunile BRD au fost pe verde încă din primele minute, iar după ora 11:30 au urcat cu peste 3%, odată cu introdu­ce­rea unor ordine mai mari de cum­pă­ra­re, deşi în majoritatea cazurilor au fost vi­zate volume reduse de titluri. La închi­de­rea şedinţei, volumul de acţiuni scoa­se la vânzare a depăşit titlurile pentru care erau ordine de cumpărare, deşi în cea mai mare parte a şedinţei cererea a fost aproape dublă faţă de ofertă.

În total, pe piaţa principală au fost tran­zacţionate acţiuni BRD de 5,9 mil. lei prin 272 de tranzacţii. Cu aceste ti­tluri a fost realizat şi un deal, de 750.000 de lei, la preţul de 7,5 lei, cu 1,9% peste închiderea de luni.

Tranzacţii negociate au fost efec­tuate şi cu titluri Transelectrica (1,8 mil. lei), Fondul Proprietatea (1,6 mil. lei), OMV Petrom (1,5 mil. lei) şi Banca Transilvania (1,2 mil. lei).

Unii brokeri cred că interesul mai ridicat pentru acţiunile BRD şi deal-urile cu titlurile Trans­elec­tri­ca şi OMV Petrom sunt susţi­nu­te de in­trări noi de bani în pia­ţă din par­tea unor in­vesti­tori, dar ar putea in­dica şi lichi­dări de po­ziţii ale unor fonduri.

"Deal-urile de as­tăzi (marţi - n.r.) nu cred că reprezintă o in­tra­re spectacu­loa­să a unor investitori străini, ci dim­po­tri­vă poa­te fi o ieşire, având în vedere fap­tul că unele bănci au anunţat recent că re­nunţă la acti­vi­tăţile din piaţa de capital. In­ves­ti­to­rii nu cred în declaraţii privind sta­bi­li­ta­tea po­li­ti­că, ci aşteaptă fapte şi rezultate con­cre­te. Se aşteaptă insta­la­rea noului gu­vern şi ceea ce are de gând să facă. Până la sfârşitul anului nu mă aş­tept la mi­nuni, poa­te doar în ul­ti­ma zi să existe câ­teva creş­teri deter­mi­nate de cosmeti­zări de por­tofolii pe final de an. În rest, ne con­centrăm pe începutul anu­lui viitor", a de­clarat Marcel Mur­goci, directo­rul de ope­ra­ţiuni al firmei de brokeraj Estinvest.

În total, investitorii au tranzacţionat acţiuni de 40,6 mil. lei (9,1 mil. euro), valoare cu 57% peste rulajul şedinţei pre­cedente, de 25,8 mil. lei (5,7 mil. euro).

Tot ieri, SIF Moldova şi-a lichidat participaţia de 14,3% deţinută la firma Textila Oltul din Sfântu Gheorghe, prin­tr-o tranzacţie de 3,95 mil. lei deru­lată pe piaţa RASDAQ.

AFACERI DE LA ZERO