Burse - Fonduri mutuale

Care sunt investiţiile Pilonului II de pensii pe Bursă după datele de la T1/2021: Banca Transilvania coboară pe 2, locul 1 fiind preluat de Fondul Proprietatea

Care sunt investiţiile Pilonului II de pensii pe Bursă...

Autor: Liviu Popescu

12.07.2021, 07:10 1017

Câteva milioane de salariaţi, adică aceia care în prezent con­tribuie cu 3,75% din veni­tul brut lunar pentru admi­nis­trarea privată a eco­no­miilor pen­tru bătrâneţe fiind astfel viitorii pensio­nari ai României, au ajuns prin intermediul fon­durilor de pensii private obligatorii Pilon II la investiţii de 17,3 mld. lei (3,5 mld. eu­ro) la 24 de companii lis­tate la Bursa de la Bu­cu­reşti, potrivit calculelor rea­li­zate de ZF pe baza celor mai recente da­te, cele de la T1/2021.

Astfel, în martie 2021 cele şapte fon­duri de pensii private Pilon II din România aveau deţineri semnificative la companii lis­tate, precum aproape 30% la furnizorul de servicii medicale private MedLife, 26% la Fondul Proprietatea, 24% din Banca Transil­vania – cea mai mare bancă din Ro­mânia, 22% din Electrica, 19% din Transgaz, 16% din BRD, 11% din Petrom, în unele cazuri fiind cei mai mari acţionari.

Spre comparaţie, la final de 2020 valoa­rea totală a por­tofoliului era de 14,8 mld. lei iar de exemplu la com­pa­niile men­ţio­nate mai sus deţinerile erau de 22,5% din MedLife, 25,8% din Fondul Pro­prie­tatea, 23% din Ban­ca Transil­va­nia, 21,6% din Electrica, 18% din Trans­gaz, 15,7% din BRD, 11% din Petrom.

Cu alte cuvinte, pe fondul apre­cierii cotaţiilor din portofo­liu cât şi în con­textul procesului de acumulare de acţiuni, în primele trei luni din 2021 por­to­fo­liul fon­du­rilor Pilon II la Bursa de la Bucureşti s-a ma­jorat cu circa 3,5 mld. lei pe o bursă în creştere cu 14%.

În cazul MedLife, fondurile Pilon II au 30%, iar familia Marcu circa 41%. Potrivit datelor BVB, investitorii instituţionali, cate­gorie la care intră şi fondurile Pilon II, au 54%, adică circa 24% se duc către fon­duri mutuale, companii din asigurări, fon­duri de pensii facultative. Investitorii per­soa­ne fizice au 5,3% din compania de 2,2 mld. lei.

Pentru prima oară în ultimii ani, Banca Tran­silvania cade pe locul doi în clasa­mentul celor mai mari investiţii, locul unu fiind ocu­pat la T1/2021 de Fondul Proprietatea.

Astfel, ce­le şapte fonduri de pensii pri­vate aveau 3,3 mld. lei investiţi la FP, faţă de 2,7 mld. lei în decembrie 2020, în timp ce la banca de la Cluj deţinerea era de 3,27 mld. lei faţă 2,97 mld. lei.

Locul trei era ocupat la T1/2021, la fel ca şi la decembrie 2020, de Petrom cu o in­vestiţie de 2,8 mld. lei. Aşadar cele mai mari trei investiţii cumulează circa 9,4 mld. lei, adică aproape jumătate din total.

 

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro