Burse - Fonduri mutuale

Ce calcule îşi fac administratorii fondurilor mutuale pentru finalul anului

Ce calcule îşi fac administratorii fondurilor mutuale pentru finalul anului

Autor: Roxana Pricop

06.10.2010, 23:55 30

Contaminaţi de raliul Bursei de anul trecut, adminis­tratorii defonduri şi-au pus speranţele că acţiunile vor continua şi în 2010revenirea agresivă. Evoluţia pieţei din pri­mele nouă luni aleanului, cu acţiunile SIF-urilor în calitate de sub-performere, auinfirmat însă aşteptările acestora. Randamentul mediu al fondurilormutuale a fost de 5,5% în primele trei trimestre, de patru ori maimic decât performanţa medie din acelaşi interval al anuluitrecut.

Cu toate acestea, ultimul trimestru ar putea aduce evoluţiipozitive şi face din piaţa de acţiuni o alternativă mai profitabilădecât depozitele bancare, sunt de pătere administratorii.
Răzvan Rusu, director de investiţii la societatea de administrareAviva Investors cu active totale în gestiune de peste 75 mil. lei,este printre cei mai optimişti.
"Cred că vom avea un final bun de an pentru acţiuni. Ultimele luniale anului vor aduce un interes tot mai crescut din parteainvestitorilor străini faţă de piaţa locală, poate chiar intrări defonduri, în contextul în care listarea Fondului Proprietatea a fostanunţată pentru începutul anului viitor. Mai mult, cred căinvestitorii sunt deja mult prea pesimişti, iar cotaţiile actualeale acţiunilor includ estimările privind o scădere a economiei înacest an", a spus el.
Uşor mai moderaţi sunt Radu Hanga, directorul general al societăţiide administrare BT Asset Management, cu active în gestiune de peste260 mil. lei, şi Dan Popovici, director de investiţii la OTP AssetManagement cu active în gestiune de peste 140 mil. lei.

"Sunt moderat-pozitiv cu privire la evoluţia pieţei de acţiuni.Există posibilitatea ca piaţa de acţiuni să aducă randamente maimari decât instrumentele cu venit fix. Nu putem spune că vom maiavea aprecieri ale acţiunilor ca anul trecut. În momentul de faţăne aflăm în "intervalul de mijloc" al revenirii cu rate modeste decreştere, bursa fiind tot mai sensibilă la ce se întâmplă îneconomie şi mai puţin la tendinţa pieţelor externe", a spusHanga.
Dan Popovici mizează pe o corelare mai puternică cu pieţele externedin Vest.
"Sunt uşor optimist faţă de evoluţia pieţelor externe în ultimultrimestru al anului şi mă aştept ca piaţa locală să urmeze tendinţapozitivă generală. Dacă investitorii sunt dispuşi să îşi asume ungrad ridicat de risc, plasamentele în acţiuni pot aduce randamenteîn ultimele luni ale anului", a afirmat Popovici.

Pe ce acţiuni mizează managerii defonduri?
În opinia administratorilor, acţiunile companiei Transgaz, cele aleSIF Modova şi Petrom prezintă potenţialul de a performa peste mediapieţei.
"Companiile care pot distribui dividende consistente anul viitor,precum Transgaz, ne putem aştepta să performeze peste medie înacest final de an. De asemenea, managementul SIF Moldova a fostfoarte implicat în restructurarea portofoliului şi a cumpăratpachete importante de acţiuni la Fondul Proprietatea. De asemenea,acţiunile Petrom prezintă potenţial dacă societatea îşi va menţinerezultatele financiare la nivelul celor din primul semestru", aadăugat Popovici.
Tot la dividende se uită şi Răzvan Rusu de la Aviva: "Avempremisele unui final bun de an pe Bursă, iar acţiunile capabile săperformeze sunt cele cu un randament ridicat al divi­dendelor".

Depozitele bancare rămân plasamentelepreferate
Cu un randament mediu de 5,5% în primele nouă luni ale anului,fondurile mutuale reuşesc cu greu să convingă investitorii că sunto alternativă la depozitele bancare. Evoluţia sub aşteptări a celorcinci societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) a ţinutrandamentele fondurilor de acţiuni din primele nouă luni ale anuluila niveluri apropiate de cele ale fondurilor care îşi investescmare parte din active în depozite bancare. Pentru ca fondurile deacţiuni să devină mai atractive în ochii investitorilor,administratorii sunt de părere că nivelul dobânzilor bancare artrebui să scadă sub 5%.
"Dobânzile bancare sunt în continuare atractive, în condiţiile încare inflaţia estimată pentru următoarele 12 luni este deaproximativ 4%, iar acum dobanda la depozitele constituite pentruun an este de circa 7%. Randamentul real care se obţine este de 3%şi reprezintă o performanţă bună. Când dobânda bancară va scădeasub pragul de 5%, investitorii îşi vor pune tot mai mult problemadespre cât de rentabil este să economiseşti printr-un depozitbancar", a spus Mihail Ion, preşedintele societăţii de administrarea investiţiilor Raiffeisen Asset Management. So­cietatea este aldoilea cel mai mare administrator de fonduri din piaţă cu active îngestiune de peste 1,7 mld. lei şi o cotă de 33% din piaţafondurilor mutuale.
"Celor mai mulţi dintre români le este încă frică să îşi asumeriscuri, iar veştile proaste din economie şi măsurile deausteritate nu fac decât să accentueze această frică. Pentruaceştia, banii în bancă par să fie cea mai bună metodă deeconomisire, având în vedere că dobânzile sunt încă ridicate", aconchis Rusu de la Aviva Investors.

AFACERI DE LA ZERO