Burse - Fonduri mutuale

Cel mai bine păstrat secret de pe bursă: cine sunt acţionarii Fondului Proprietatea

Cel mai bine păstrat secret de pe bursă: cine sunt...

Autor: Roxana Pricop

19.09.2014, 00:09 6572

Structura acţionariatului Fon­du­lui Proprietatea, cu active de 3,3 mld.euro, este unul dintre cele mai bine păstate secrete de la bursă.

Ziarul Financiar a încercat să obţină o imagine a celui mai bine păstrat secret, agregând informaţiile disponi­bi­le în acest moment despre acţionariatul FP în terminalele Reuters şi Bloom­berg. Fondurile de investiţii îşi com­ple­tează singure deţinerile în aceste terminale.

Fondul american de hedging Elliott Ma­nagement Corporation este cel mai mare acţionar cu 15,23% din capitalul Fon­dului Proprietatea, potrivit datelor Reuters. Fondul american acţionează prin două vehicule: Manchester Secu­ri­ties şi Beresford Energy Corp, care deţi­neau 13,98% din FP la finalul anului 2012, respectiv 1,86% la începutul anu­lui 2012, potrivit Bloomberg. Fondul Elliott este condus de Paul Sin­ger, investitorul care a trimis Argentina în default.

În ceea ce priveşte al doilea cel mai mare acţionar, datele din cele două ter­mi­nale sunt diferite. Potrivit Bloom­berg, al doilea acţionar este Georgia Palade van Dusen cu o deţinere de 6,5% din ca­pital la data de 31 decembrie 2011. Însă datele Reuters arată că al doilea cel mai mare acţionar ar fi com­pa­nia cu numele Franklin Templeton Investment Ma­nage­ment Ltd din Scoţia, cu o deţinere de aproape 7% din capital la 30 iunie.

Reprezentanţii locali ai Franklin Tem­pleton spun însă că compania sco­ţiană nu deţine acţiuni la FP şi că infor­maţiile publicate Reuters sunt eronate.

„Compania Franklin Templeton Investment Management Ltd din Scoţia nu deţine acţiuni la Fondul Proprie­ta­tea. Fondurile de investiţii ale Franklin Templeton nu au cumpărat în niciun mo­ment acţiuni la FP, datorită unor re­stricţii interne stricte din cadrul Franklin Templeton care nu le permit să inves­tească în FP. Franklin Templeton Invest­ment Management Ltd Scoţia nu există ca entitate a Franklin Temple­ton“, spun re­prezen­tan­ţii Franklin Tem­pleton din România.

O ipoteză ar putea fi faptul că numele lui Franklin Templeton ar putea apărea în locul pachetului de acţiuni răscumpărate de fond şi deţinute în nume propriu de Fondul Proprietatea.

Pe locul al treilea se situează, po­trivit Reuters, Royal Bank of Scotland cu o deţinere de 3,23% la 30 iunie. RBS este unul dintre cei mai mari emitenţi de warranturi, adică certificate derivate, având ca activ suport acţiunile FP. Mai exact, banca a cumpărat acţiuni la FP şi le-a împachetat în produse structurate pe care le-a vândut altor investitori in­ter­naţionali, care nu sunt dispuşi să in­vestească direct pe bursă. Warrantu­rile le oferă deţinătorilor dreptul să încaseze di­vidende, iar preţul acestor instru­men­te variază în funcţie de preţul acţiunilor. Cel mai mare deţinător de warranturi pe FP emise de RBS este grupul american City of London. Acest grup de­ţine în nume propriu circa 0,2% din ca­pitalul FP, potrivit raportărilor Reuters.

În clasamentul acţionariatului ur­mea­ză statul român, prin Ministerul Fi­nan­ţelor, cu o deţinere de 2,7% din capital.

Statul român mai deţine un pachet rezidual de acţiuni, de 2,7% din capital, rămas de la procesul de despăgubire de la ANRP. Cele 2,7% din acţiuni sunt însă aproape lipsite de drepturi de vot. După statul român urmează compania Baillie Gifford Overseas Ltd, parte a grupului britanic Baillie Gifford, cu o deţinere de 1,38% la 30 iunie, potrivit Bloomberg. Urmează compania ING International Advisory cu o deţinere de 0,71% la 31 iulie şi fondurile de investiţii ale suedezilor de la East Capital, potri­vit datelor Bloomberg, cu o partici­paţie de 0,58% la 31 iulie.

Proprietatea are active de 3,3 mld. euro şi este extrem de atractiv în spe­cial pentru fondurile străine: alături de participaţiile strategice la perlele ener­getice (Petrom, Romgaz, Hidroelec­tri­ca), mai dispune de cash de 1,2 mld. lei şi este într-un proces de vânzare a acti­velor din portofoliu. Participaţia pe care fondul o deţine la Petrom în valoare de 5 miliarde de lei ar fi scoasă la vânzare, potrivit unor surse din piaţă.

Doar în ultimii trei ani, fondul a distribuit dividende de 1,5 miliarde de lei şi a făcut răscumpărări de circa un miliard de lei, alături de distribuţii de capital de circa 600 milioane de lei.

Precizare Franklin Templeton:

Franklin Templeton face precizarea că nicio entitate sau afiliat Franklin Templeton nu deţine acţiuni la Fondul Proprietatea. Fondurile de investiţii ale Franklin Templeton nu au cumparat în niciun moment acţiuni la Fondul Proprietatea, din cauza unor restricţii interne stricte din cadrul Franklin Templeton care le interzic să investească în Fondul Proprietatea. Potrivit datelor Reuters furnizate de Franklin Templeton, cel mai mare acţionar al FP este Elliott Management Corporation cu 15,23% din acţiuni, Royal Bank of Scotland cu 3,23%, statul român cu 2,72%, East Capital cu 0,97%, BI Asset Managemnt cu 0,61%, Lloyd George Management cu 0,56%, Driehaus Capital Management cu 0,4%, ING Investment Management cu 0,36%, SEB Varahaldus cu 0,33% şi ING Investment Management cu 0,31% din capital.