Burse - Fonduri mutuale

Cine sunt clienţii celui mai mare fond de investiţii din România?

Cine sunt clienţii celui mai mare fond de investiţii din România?

Autor: Roxana Pricop

03.03.2011, 23:55 622

Lansat în toamna anului 2007, cu doar câteva luni înainteadeclanşării crizei financiare, BCR Monetar a crescut într-un an cât nu aureuşit alte fonduri nici în zece ani. Încă din start, BCR Monetar,administrat de Erste Asset Management, a beneficiat de douămari avantaje: afilierea la cea mai mare bancă din România-BCR şinevoia românilor de a-şi pune economiile la adăpost de crizafinanciară. Altfel spus, prin reţeaua de unităţi a BCR, fondul BCRMonetar a ajuns peste tot în ţară, reuşind să strângă după trei anide funcţionare peste 1,5 mld. lei (peste 350 mil. euro) de la unnumăr de peste 67.000 de investitori persoane fizice şijuridice.

"Am ajuns mai repede unde ne-am propus cu fondul BCR Monetar.Pot spune că ne-a ajutat foarte mult contextul ultimilor trei ani:criza financiară a redus la minim apetitul pentru risc şi i-a făcutpe români să economisească. Dobânzile ridicate la depozitelebancare au fost un alt factor de sprijin", a spus Dragoş Neacşu,preşedintele societăţii de administrare Erste Asset Management.

BCR Monetar a obţinut un randament de 43% din momentul lansării,octombruie 2007, investind preponderent în depozite bancare şititluri de stat. În acelaşi interval, indicele BET al Bursei de laBucureşti a înregistrat o pierdere de 41%. În 2010 Fondul a adus unrandament de circa 10%, faţă de o medie a dobânzilor bancare de 8%,dar diferenţa este că la acest fond poţi umbla oricând la bani.Dezavantajul este că banii nu sunt garantaţi în limita a 100.000 deeuro, ca la bancă.

Profilul de risc scăzut şi faptul că dezinvestirea nu aducepierderea randamentului, cum se întâmplă în cazul spargeriidepozitelor înainte de termen, i-au adus fondului BCR Monetarclienţi de toate vârstele şi de toate profesiile.

"Considerăm că BCR Monetar este o mică Românie: investitoriiprovenind atât din mediul rural, cât şi cel urban, există oreprezentare a tuturor vârstelor şi a profesiilor", a explicatNeacşu.

Cel mai în vârstă investitor în BCR Monetar are 101 ani şieconomiseşte pentru a avea bani de medicamente. Cel mai tânărinvestitor are doi ani, contul fiind deschis de către părinţiiacestuia. O treime din investitori au peste 60 de ani, doar 3% dintotal fiind mai tineri de 25 de ani.

Mitropoliile, eparhiile şi chiar mănăstirile completează listacelor 67.000 de investitori în BCR Monetar, motivaţia economisiriifiind fie fondurile necesare unor reparaţii sau lemnele de iarnă.Universităţile de stat, fundaţiile, casele de ajutor reciprocpentru pensionari, asociaţiile de proprietari, întreprinderile micişi mijlocii au banii investiţi în BCR Monetar.

Cea mai mare investiţie din partea unui client persoană fizicăeste de 3 milioane de lei, persoana fiind din Tulcea, în timp cecel mai mare plasament al unei persoane juridice este de 8 milioanede lei. Fiecare dintre cei peste 67.000 de clienţi investesc cu unanumit scop.

"De exemplu, în cazul persoanelor din mediul rural investiţiilesunt corelate cu ciclul recoltelor. Toamna, după vânzarearecoltelor, se depun banii, iar primăvara sunt retraşi din fond. Încazul antreprenorilor, fondul monetar funcţionează că un instrumentde cash management care îi ajută să îşi protejeze disponibilităţilede inflaţie sau de deprecierea leului", a mai spus Neacşu.

Principalele avantaje ale investiţiei într-un fond monetar suntlichiditatea, costurile mici şi faptul că investitorul nu pierderandamentul cum este cazul unui depozit spart înainte de termen.Astfel că antreprenorii îl pot folosi ca pe un instrument deadministrare a lichidităţilor de care dispun la un moment dat cuavantajul că, odată investite, retragerea banilor dintr-un fondmonetar este rapidă şi cu costuri reduse sau chiar zero.Administratorul BCR Monetar percepe un comision anual deadministrare de 1,5% din activele fondului, neexistând comisioanede intrare sau de ieşire din fond. "La început, când investitoriinu prea aveau încredere, făceau răscumpărări trimestriale pentru ase asigura că randamentul fondului este real şi că îşi încaseazăbanii", a continuat Neacşu.

Administratorul îşi propune să atingă pragul de 100.000 deinvestitori în BCR Monetar până la finele anului şi active nete de1,8 mld. lei.

AFACERI DE LA ZERO