Burse - Fonduri mutuale

CNVM are nevoie de 300 de angajaţi pentru a supraveghea 2.000 de oameni de pe Bursă

Gabriela Anghelache, preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

CNVM are nevoie de 300 de angajaţi pentru a supraveghea 2.000 de oameni de pe Bursă

Autor: Roxana Pricop, Andrei Chirileasa

12.04.2011, 23:56 941

În CNVM lucrează în prezent un număr de 221 de angajaţi, ceea ceface din aceasta a doua autoritate ca mărime după Banca Naţională aRomâniei, unde lucrează peste 1.700 de persoane.

Potrivit estimărilor ZF, pe piaţa de capital activează circa2.000 de profesionişti, ceea ce înseamnă că fiecare angajat al CNVMsupraveghează 9 angajaţi din piaţă. În sistemul bancar, undelucrează circa 67.000 de persoane, raportul este de 1 la 39. Însupravegherea pensiilor private lucrează circa 80 de angajaţi, iarpe asigurători îi supraveghează circa 160 de angajaţi ai Comisieide Supraveghere a Asigurărilor.

Comisia Valorilor Mobiliare s-a confruntat în ultima perioadă cutot mai multe scandaluri apărute pe piaţa de capital, printre carese numără nereguli descoperite în conducerea unei SIF, fraude lasocietăţi de brokeraj sau probleme în derularea ofertelor publicede preluare.

Pentru a creşte controlul în 2011, CNVM vrea să crească numărulangajaţilor până la 307 de la 221 în prezent şi să crească nivelulcheltuielilor cu salari­ile până la 36 mil. lei, mai mult cu 75%faţă de bugetul pe 2010. Cheltuielile cu salariile reprezintă circa60% din cheltuielile totale ale comisiei, iar dacă se adaugă şicontribuţiile plătite la buget pentru salariaţi de 9,75 mil. lei,ponderea depăşeşte 75%.

Pentru 2011, CNVM şi-a bugetat cheltuieli totale de 59,8 mil.lei şi venituri similare.

"Au apărut activităţi suplimentare, ceea ce generează creştereanumă­rului de salariaţi, precum şi sarcini noi de adaptare la risca fiecărei entităţi supravegheate, ceea ce presupune angajarea şimenţinerea unor specialişti cu înaltă calificare ce nu pot fiatraşi dacă pachetul salarial se situează sub nivelul oferit depiaţa a cărei activitate este supusă supravegherii", se motiveazăîn proiectul de buget al CNVM.

Un calcul simplu arată că salariul mediu prevăzut de CNVM înacest an este de circa 9.800 de lei lunar, adică peste 2.300 deeuro. Anul trecut, salariul mediu bugetat era de circa 7.500 de leilunar.

"Mai puţin relevante sunt creşterile salariale sau angajările pecare le face CNVM, cât modul în care este supravegheată şirespectată legea pe piaţa de capital, deziderat la care comisialasă mult de dorit. Într-un domeniu în care competenţa tehnică şifinanciară este indispensabilă, politicienii sunt cei care alegconducerea comisiei", a spus Dumitru Beze, preşe­din­teleAsociaţiei Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC). Asociaţia asemnalizat în nenumărate rânduri încăl­carea drepturiloracţionarilor pe piaţa de capital şi a solicitat intervenţiaCNVM.

Una dintre nemulţumirile AIPC este că CNVM nu a luat până acum opoziţie publică în privinţa deciziilor luate de conducerile SIFOltenia şi SIF Transilvania, care au refuzat să introducă peordinea de zi propunerile unor grupuri de investitori privindmajorarea dividendelor, deşi investitorii susţin că deţineau peste5% din acţiunile SIF, iar consiliile de adminis­traţie alesocietăţilor ar fi fost obligate prin lege să dea curssolicitărilor.

Reprezentanţii celor două SIF-uri şi-au justificat deciziileprin motive procedurale.

Pe de altă parte, SIF-urile sunt una dintre principalele sursede venit pentru CNVM, care încasează anual o cotă de 0,1% din mediavalorilor lunare ale activelor nete ale SIF-urilor. ActiveleSIF-urilor însumau peste 7,2 mld. lei la finele lunii februarie, deunde rezultă că CNVM ar putea încasa în acest an peste 7,2 mil. leide la SIF-uri.

Cea mai importantă sursă de venit pentru SIF-uri este însăFondul Proprietatea (FP). Aplicând acelaşi procent de 0,1% pe an lavaloarea activului net al FP, de 16,1 mld. lei (la finele luifebruarie), rezultă venituri pentru CNVM de peste 16 mil. lei. Deasemenea, FP a generat în prima parte a acestui an cele mai maritranzacţii de pe Bursă, CNVM încasând şi de aici comisioaneimportante.

De la începutul anului, tranzacţiile de la Bursă au însumatpeste 3,4 mld. lei, din care CNVM încasează un comision de 0,08%,adică circa 2,7 mil. lei. Tranzacţiile cu FP au fost de circa 1,5mld. lei, de unde rezultă comisioane de 1,2 mil. lei pentruCNVM.

Fondurile mutuale şi cele închise, care au ajuns la active decirca 6,4 mld. lei la finele lunii martie, mai aduc anual peste 6,4mil. lei în conturile CNVM.

De altfel, Comisia estimează că va încasa în acest an peste 31,5mil. lei din valoarea activelor nete ale fondurilor şi societăţilorde investiţii pe care le supraveghează, în timp ce veniturile dintranzacţiile derulate pe Bursă sunt estimate la 8,4 mil. lei.

O sursă importantă de venit ar putea fi ofertele de vânzare deacţiuni pe care statul intenţionează să le deruleze la Petrom,Transelectrica şi Transgaz.

CNVM percepe un comision de 0,5% din valoarea ofertelor devânzare, astfel că doar din oferta de vânzare a 9,84% din Petromcomisia ar putea încasa 3 mil. euro, la o valoare a ofertei de 600mil. euro (cât este valoarea de piaţă a pachetului în acestmoment). În comparaţie, consorţiul care intermediază oferta a cerutstatului un comision de 0,325% din valoarea ofertei. Oferta nu sepoate derula însă fără ca CNVM să avizeze prospectul întocmit deintermediar.

Anul 2011 este primul an în care bugetul CNVM nu mai este supusaprobării Parlamentului, după ce au avut loc o serie de modificărilegislative la solicitarea Băncii Mondiale prin care instituţiafinanciară internaţională a cerut României şi a condiţionatîm­prumutul în valoare de un miliard de euro de creştereaindependenţei au­to­ri­tăţilor de supraveghere a pieţelorfinanciare.

Cu toate acestea, membrii conducerii CNVM sunt în continuarenumiţi pe criterii politice. De aproape un an, comisia aşteaptăavizul Parlamentului pentru numirea unui comisar în locul lui PaulMiclăuş, care a fost susţinut de Partidul Naţional Liberal. În varaanului trecut, candidatul propus de PNL - Alexe Gavrilă - nu aprimit votul Parlamentului.


Ce supravegheazăCNVM

  • Peste 20 de administratori (SAI-uri) care gestionează 73 defonduri de investiţii cu active de 6,4 mld. lei (1,55 mld.euro)

  • 5 societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) cu active totalede 7,1 miliarde de lei (1,72 mld. euro)

  • Fondul Proprietatea şi sucursala locală a Franklin Templetoncare gestionează activele de 16,1 mld. lei (3,82 mld. euro) alefondului

  • Cei doi operatori de piaţă: Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şiBursa din Sibiu (Sibex), precum şi depozitarele şi casele decompensaţie ale celor două pieţe

  • Circa 70 de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, lacare se adaugă circa 1.200 de societăţi listate pe RASDAQ, al cărorstatut este încă incert

  • Cele 64 de societăţi de brokeraj care mai sunt active în prezentpe piaţa de capital.

  • Circa 90.000 de investitori care au conturi deschise la firmelede brokeraj

Ce spuneCNVM

Politica bugetară a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliareeste fundamentată pe finanţarea unor obiective prioritare, care săîi permită exercitarea rolului său de autoritate de reglementare,supraveghere şi control al pieţei de capital din România.

CNVM urmăreşte întărirea capacităţii sale instituţionale,inclusiv prin adoptarea unei politici de personal bazată pecompetenţă şi cunoştinţe economice avansate.

Creşterea cheltuielilor salariale şi a numărului de salariaţi peparcursul anului 2011 reprezintă o opţiune pe care CNVM şi-arezervat-o în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin, încalitatea sa de autoritate naţională de supraveghere.

Însă punerea în practică a acestei opţiuni va fi decisă lanivelul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare ţinând seama deevoluţia contextului economic general şi, în special, de evoluţiapieţei de capital din România.