Burse - Fonduri mutuale

Companiile energetice de stat de pe bursă stau cu un miliard de euro cash în lipsă de idei de investiţii şi de competenţă managerială

Companiile energetice de stat de pe bursă stau cu un miliard de euro cash în lipsă de idei de investiţii şi de competenţă managerială

Autor: Roxana Petrescu

25.08.2016, 00:08 2877
Companiile din energie se odihnesc pe perne de cash. Funizorii de echipamente caută protecţie în insolvenţă sau peste graniţe.

Cele mai mari cinci com­panii energetice listate de stat sau în care statul are în continuare un cu­vânt greu de spus aveau la finalul primului semestru 4,39 mld. lei (972 mil. euro) bani cash în conturi, cu 23% mai mult decât la fi­na­lul anului trecut, acumularea de li­chi­dităţi fiind în cele mai multe cazuri aso­ciată şi cu o lipsă de creativitate în ceea ce priveşte proiectele de investiţii.

De asemenea, se pune problema inclusiv a competenţei managementu­lui acestor companii, lipsit de ambiţie, în condiţiile în care firme similare din regiune s-au extins puternic, inclusiv în România.

Pe lângă această sumă, ElectricaTrans­gazTranselectricaNuclearelec­tricaRomgaz, campionii statului din ener­gie pe bursă, mai „ocrotesc“ sume im­portante în depozite sau obligaţiuni, investiţii stabile, dar care aduc recom­pense pe măsura riscului asumat.

Grupul Electrica, cel mai puternic jucător din domeniul distribuţiei şi fur­nizării de energie electrică, a terminat primul semestru al anului cu 1,2 mld. lei (271 mil. euro) în conturi sub formă de nu­merar, cu 37% mai mult decât la fi­na­lul anului trecut, compania având alte 1,7 mld. lei (389 mil. euro) plasate chib­zuit în de­pozite sau obligaţiuni. În timp ce o po­ziţie forte pe cash poate fi un in­diciu al unei activităţi sănătoase, ast­fel de com­panii fiind foarte ape­ti­sante din punc­tul de vedere al pre­luă­rilor, banii ne­chel­tuiţi pot fi şi o dovadă a inca­pacităţii manage­men­tului de a găsi opor­tu­nităţi de inves­tiţii. Aparent, în cazul Elec­trica lipsa de inspiraţie ţine de mai bine de doi ani de zile, de la lis­tarea din 2014. Compania ar trebui să anun­ţe săptămâna viitoare dacă şi-a găsit un nou CEO, după ce fostul şef a fost debar­cat înainte de încheierea man­da­tului, dar evită să spună dacă ter­menul va fi respectat.

Romgaz şi Transgaz, companii stra­tegice din domeniul gazelor naturale au la rândul lor poziţii forte pe cash. Pro­blema este că la Romgaz bugetul de in­ves­tiţii din primul semestru al anului a fost la jumătate faţă de S1 2015, timp în care pro­duc­ţia de gaze a companiei s-a diminuat cu 20%. Romgaz spune însă că şi-a înde­pli­nit obligaţiile asumate în faţa Agen­ţiei Naţionale pentru Resurse Mi­ne­rale, aşa că nu a mai avut niciun rost să-şi de­pă­şească nivelul stabilit mai ales când oricum consumul scade.

Transgaz şi-a propus pentru anul acesta investiţii de 722 mil. lei, dar a reli­zat numai 5,23% din buget, biro­cra­ţia fiind unul dintre factori.

Între timp, companiile din dome­niul echipamentelor şi serviciilor ener­getice intră pe capete în insolvenţă, ulti­mul exemplu fiind cel al Prospecţiuni.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO