Burse - Fonduri mutuale

Conpet Ploieşti vrea să se extindă în stocarea de ţiţei: „Problema nu este că nu avem bani, ne trebuie proiecte bune“

Dan Weiler, preşedintele consiliului de administraţie al Conpet:

Suntem în situa­ţia bună şi rea în acelaşi timp de a avea bani şi căutăm proiecte ca să ne mărim veniturile şi să asigurăm un viitor bun pentru acţionarii noştri.

Dan Weiler, preşedintele consiliului de administraţie al Conpet: Suntem în situa­ţia bună şi rea în acelaşi timp de a avea bani şi căutăm proiecte ca să ne mărim veniturile şi să asigurăm un viitor bun pentru acţionarii noştri.

Autor: Radu Bostan

19.09.2014, 00:08 417

Conpet Ploieşti (simbol bur­sier COTE), compa­nia care adminis­trează sis­te­mul de transport al ţi­ţeiu­lui prin conducte, ia în calcul extinderea în activitatea de de­po­zitare, în ideea de a încasa venituri su­plimentare dintr-un serviciu prestat pen­tru petroliştii obligaţi prin lege să con­stituie stocuri minime de ţiţei şi produse finite.

„Este o activitate care ne intere­sează foarte mult, pentru că ar fi o sursă de venit nouă faţă de cele actuale“, a spus Dan Weiler, preşedintele consi­liu­lui de administraţie al Conpet.

Veniturile din activitatea de trans­port au crescut cu 10,6% în primul se­mestru din acest an, la 185 milioane de lei (41,4 mil. euro), în special datorită ma­jorării tarifului reglementat pe care îl percepe compania la transportul ţiţeiu­lui indigen, dar şi creşterii volumu­lui de petrol din import.

Planul Conpet de a aborda un nou seg­ment de piaţă vine în contextul în care legea cere jucătorilor privaţi din sec­torul petrolier să alcătuiască stocuri de ţiţei şi combustibili pentru „zile ne­gre“ şi le permite celor care nu deţin pro­priile capacităţi de stocare să delege aceas­tă activitate altor firme. Stocul mi­nim total este stabilit prin hotărâre de guvern la un nivel suficient pentru a aco­peri consumul intern pe 61 de zile, iar în 2014 cantitatea necesară este de 1,3 milioane de tone, volum împărţit într-un raport de 2:1 între petrol brut şi pro­duse finite, adică benzină, motorină, kerosen şi păcură.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro