Burse - Fonduri mutuale

​Cum se va face alocarea în oferta Petrom: cine subscrie primul la preţul cel mai mare ia acţiunile

​Cum se va face alocarea în oferta Petrom: cine subscrie primul la preţul cel mai mare ia acţiunile

Autor: Andrei Chirileasa

07.07.2011, 11:28 796

Oferta Petrom aduce o premieră pepiaţa românească din punctul de vedere al metodei de alocare aacţiunilor subscrise în ofertă.

Criteriile de alocare sunt înprimul rând preţul de subscriere şi, în al doilea rând, momentulsubscrierii. Se merge pe regula "primul venit, primulservit".

Cu alte cuvinte, cine subscrieprimul şi la preţul cel mai mare are prioritate şi i se vor alocatoate acţiunile subscrise, chiar şi în cazul în care oferta va fisuprasubscrisă.

Astfel, dacă de exemplu uninvestitor subscrie din prima zi întreaga tranşă a investitorilorinstituţionali la preţul maxim de 0,46 lei/acţiune, el va lua toateacţiunile, chiar dacă vor mai fi şi alţi investitori care vorsubscrie ulterior la acelaşi preţ.

În toate ofertele derulate pânăacum pe bursa de la Bucureşti alocarea s-a realizat pro-rata,proporţional cu numărul de acţiuni subscrise. Astfel, dacă ofertaera suprasubscrisă de două ori (numărul de acţiuni pentru careexistau ordine de cumpărare era de două ori mai mare decât numărulde acţiuni din ofertă) atunci fiecare investitor primea jumătatedin numărul de acţiuni subscrise, indiferent dacă fusese primul sauultimul care plasase ordinul.

Schimbarea modului de alocare arputea schimba şi modul de derulare a ofertei, spre deosebire detranzacţiile precedente. În ofertele de până acum, cele mai mariordine de subscriere erau plasate în ultima zi, când, în cazul încare oferta era deja suprasubscrisă, investitorii plusau pentru aprimi mai multe acţiuni la alocare. În cazul Petrom, este posibilca primele zile ale ofertei să fie mai animate, în condiţiile încare mulţi investitori vor dori să fie primii pentru a se asiguracă vor primi toate acţiunile.

Subscrierile realizate în ofertăsunt irevocabile. În cazul în care este efectuat un amendament laprospect, ordinele pot fi retrase în termen de treizile.

O excepţie o reprezintă cazul încare vânzătorul publică un preţ minim (preţ de referinţă). În acestcaz, investitorii care au plasat ordine la preţuri mai mici îşi potmodifica o singură dată ordinele pentru a se încadra în intervalulde preţ stabilit. Condiţia este ca valoarea totală a noului ordin(numărul de acţiuni înmulţit cu noul preţ) să nu depăşeascăvaloarea ordinului vechi.

AFACERI DE LA ZERO