Burse - Fonduri mutuale

De luni, piaţa va fi inundată cu acţiuni ieftine la Fondul Proprietatea

De luni, piaţa va fi inundată cu acţiuni ieftine la Fondul Proprietatea

Autor: Andrei Chirileasa

28.04.2011, 20:16 1025

Aproape 1,5 miliarde de acţiuni Fondul Proprietatea (FP),reprezentând 10,7% din capitalul fondului, ar putea fi transferatede Ministerul Fi­nan­ţelor persoanelor care deţin titluri dedes­pă­gubire şi au făcut opţiunea pentru con­­versia acestora înacţiuni, la preţul mediu de 0,6176 lei/acţiune, potrivit datelorfurnizate de Agenţia Naţională pentru Restituirea Pro­prietăţii(ANRP).

Luni, 2 mai, ANRP va relua procesul de emitere a titlurilor deconversie, care a fost suspendat la 11 ianuarie, înainte delistarea fondului la Bursă.

Brokerii spun că intrarea în piaţă a acestor titluri va punepresiune pe preţul acţiunilor FP, care s-au aflat pe un trenddescendent de la listare. În ultima lună, acţiunile FP au scăzut dela 0,61 lei până la 0,579 lei.

Explicaţia este că cei care vor primi acţiuni în perioada 2-6mai le vor primi la un preţ egal cu cotaţia medie din primele 60 deşedinţe de tranzacţionare a titlurilor FP la Bursă (de la 25ianuarie la 19 aprilie), de 0,6176 lei, spre deosebire de cei careau primit acţiuni înainte de listare la preţul de 1 leu. Astfel, eivor fi mult mai tentaţi să vândă la preţurile actuale.

Începând din 9 mai, conversia titlurilor de despăgubire se varealiza la preţul mediu al acţiunilor din ultimele 60 de şedinţe,care este afişat în fiecare zi de Bursa de Valori Bucureşti.

"În perioada 11.01.2011-15.04.2011 au fost înregistrate 1.284 dedosare cu cereri de opţiune în acţiuni, valoarea acţiunilor ceurmează a fi emise după expirarea perioadei de suspendare,respectiv din data de 2 mai 2011, fiind de 1.483.179.773 deacţiuni. Facem precizarea că pentru realizarea acestui calcul afost utilizat preţul mediu ponderat de 0,6176 lei/acţiune,comunicat de Bursa de Valori Bucureşti la data de 19.04.2011",arată datele solicitate de ZF de la ANRP.

"E clar că va fi presiune pe preţ pentru că au fost acţionaricare au vândut mult la preţurile actuale şi, teoretic, au primitacţiunile la un leu. Deci cei care iau acum acţiunile (la preţul de0,6167 lei - n. red.) le pot vinde cu pierderi mult mai mici, de15-20%", a explicat Valerian Ionescu, directorul departamentului detranzacţionare pe piaţa de capital al BCR. El crede însă că se vorgăsi şi cumpărători în piaţă. Vor fi fonduri de investiţii străinecare vor fi dispuse să cumpere sau să-şi majoreze participaţiilepentru că acţiunile FP sunt valoroase din punct de vederefundamental."

Încă de când acţiunile Fondului Pro­prie­tatea (FP) s-au listatla Bursă, pe data de 25 ianuarie, la un preţ de 0,6495 lei, cu 35%sub valoarea nominală de 1 leu, a apărut întrebarea de ce se vaîn­tâmpla în momentul în care va fi reluat pro­cesul de conversie atitlurilor de des­păgubire în acţiuni.

Mulţi dintre cei care au primit acţiuni îna­inte de listare, lapreţul de 1 leu, au fost nemulţumiţi de preţul de pe Bursă şi detendinţa descendentă a acestuia. Practic, cine avea un titlu dedespăgubire de un mi­lion de lei primea înainte de 11 ianuarie unpachet de un milion de acţiuni. Dacă vindea acţiunile pe Bursă laun preţ mediu de 0,61 de lei, ar fi încasat 610.000 de lei, deci arfi pierdut 390.000 de lei din valoarea despăgubirii.
După 2 mai, la un titlu de despăgubire de un mi­lion de lei, vor fiemise cir­ca 1,62 mi­lioane de ac­ţiuni (1 milion de lei îm­părţitla preţul mediu de con­versie de 0,6176 lei/ac­ţiu­ne).
Dacă proprietarul ac­ţiu­­ni­lor, de după 2 mai, le va vinde lapreţul actual de pe piaţă, de 0,58 de lei, el va încasa 939.000 delei, deci pierderea lui va fi mult mai mică. Dacă şi-ar vindeacţiu­nile la 0,5 lei, el va încasa 810.000 de lei, deci ar pierde190.000 de lei din valoarea despăgubirii. În schimb, dacă preţulajunge la 0,5 lei, atunci pentru cei care au primit acţiunile la 1leu pierderile vor creşte la 500.000 de lei.
Reluarea procesului de conversie şi scă­derea preţului suntprincipalele ne­mul­ţumiri exprimate de unii acţionari şi în cadrulAGA de la Fondul Proprie­tatea care a avut loc miercuri, 27aprilie. Aceş­tia caută soluţii legale prin care să re­cu­pereze dela stat diferenţa de la 0,6176 lei (noul preţ de conversie) la 1leu (preţul la care s-au realizat anterior con­versiile) şi ausolicitat în acest sens şi spri­jinul Franklin Templeton,admi­nis­tra­torul FP.
Reprezentanţii Templeton au răs­puns sec însă că mandatul lor estede admi­nistrare a fondului şi nu se pot im­plica în procesul dedespăgubire.
Pe de altă parte, acţionarii sunt tot mai nemulţumiţi de faptul căTempleton nu a reuşit să atragă suficienţi investitori străinipentru a susţine preţul acţiunilor pe Bursă.
"Vedem cursul acţiunilor sub 0,6 lei. Mă întreb cum veţi reuşi săţineţi preţul peste 0,6 lei după 1 mai", a fost reacţia unuiacţionar prezent la AGA. "Noi nu putem controla piaţa", a fostrăspunsul lui Greg Konieczny, managerul Fon­du­lui Proprietatea dinpartea Templeton.
În prezent, acţiunile FP se tran­zac­ţionează la mai puţin de 50%din valoa­rea activului net, care era la finele lunii mar­tie de1,1942 de lei/acţiune, dis­count-ul fiind la fel de mare ca şi încazul SIF-urilor, care sunt ad­mi­­nistrate de manageri locali.
Mai mult, de la înce­pu­tul anului, acţiunile SIF-urilor aucâştigat în me­die 18%, indicele BET a urcat cu 12%, iarti­tlu­rile Petrom (SNP), cea mai mare companie din portofoliul FP,a câştigat pe Bursă peste 30%.
În septembrie 2010, când a preluat adminis­tra­rea FonduluiProprie­ta­tea, Templeton şi-a asu­mat misiunea principală de apromova fondul şi pia­­ţa românească de ca­pi­tal. Acum,ame­ricanii dau vina pe stat pentru eşecul în demersul de a atragemarii investitori străini, motivând că iniţiativele Guver­nuluiprivind donaţia de la Romgaz şi crearea celor două companiienergetice naţionale au creat o percepţie negativă pe plan extern.Cele două iniţiative fuseseră însă anunţate înainte ca Tem­pletonsă preia mandatul de admi­nis­trator în septembrie 2010.
Totuşi, Templeton este plătit în acest mo­ment de stat, care deţineprin Minis­terul Finanţelor 37% din acţiunile FP. Onorariul anualal Templeton este de 0,479% din capitalizarea medie a FP înultimele trei luni ale anului. La capi­talizarea actuală, de 1,957mld. euro, Tem­pleton ar încasa peste 9 mil. euro.
Participaţia statului ar putea scădea în următoarea lună la 26%,având în vedere că urmează să fie cedate peste 10,7% din acţiuniposesorilor de titluri de despăgubire. Asta ar permiteacţiona­ri­lor privaţi să convoace AGA şi să schim­be statutulfondului, care în prezent li­mi­tează drepturile de vot aleacţionarilor minoritari.
AFACERI DE LA ZERO