Burse - Fonduri mutuale

Evergent Investments propune un program de răscumpărare pentru stock option plan şi dividende de 62,3 mil. lei. Randament de 5,4%

Evergent Investments propune un program de răscumpărare...

Autor: Eduard Ivanovici

25.03.2022, 18:29 380

Consiliul de Administraţie al Evergent Investments (fosta SIF Moldova), listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul EVER, a inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor – Ordinară şi Extraordinară (28/29 aprilie) aprobarea unui program de răscumpărare de acţiuni în vederea reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor, precum şi derularea de programe de tip stock option plan.

„Numărul maxim de acţiuni care pot fi răscumpărate: maxim 28.025.000 acţiuni (2,856% din capitalul social înregistrat), din care maxim 19.625.000 acţiuni (2,000% din capitalul social înregistrat) prin oferta publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor, la un preţ maxim per acţiune de 2,2 lei şi maxim 8.400.000 acţiuni prin operaţiuni în piaţă (0,856% din capitalul înregistrat) în vederea distribuirii către angajaţi, administratori şi directori ai Societăţii, in cadrul unor programe de tip stock option plan”, reiese dintr-un convocator publicat la BVB.

Membrii CA vor discuta, de asemenea, pe baza distribuirii de dividende de 62,3 milioane de lei din rezultatul net al anului trecut, compus din profitul net şi câştigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin „alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) şi a dividendului brut de 0,065 lei/acţiune (reprezentând 41,70% payout si 5,39% dividend yield) pentru acţionarii înregistraţi la data de 18 mai 2022”.

La preţul de 1,205 lei per unitate, randamentul dividendului este de 5,4%. Data propusă de plată este pe 10 iunie 2022.

Consiliul va mai lansa în dezbatere aprobarea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2022, cât şi prelungirea mandatului auditorului financial Deloitte.

Acţiunile companiei de investiţii s-au depreciat cu 15,7% în ultimele 12 luni şi cu 1,6% de la începutul anului, la tranzacţii de 204 milioane de lei, respectiv 72,6 milioane de lei. Capitalizarea Evergent atinge aproape 1,2 miliarde de lei.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24