Burse - Fonduri mutuale

Fercală întoarce din nou foaia: De la 90% din profit pentru dividende la zero dividende şi majorare de capital

Mihai Fercală

Mihai Fercală

Autor: Monica Juganaru, Andrei Chirileasa

02.03.2014, 22:20 2565

Conducerea SIF Transilvania (SIF3) le propune acţionarilor ca profitul net de anul trecut, de 189,6 mil. lei (43 mil. euro), să fie repartizat la rezerve şi cere dublarea capitalului social din re­zer­ve, la 218,42 mil. lei, cu distribuirea de acţiuni noi, gratuite.

SIF Transilvania, care este condusă de la înfiinţare de Mihai Fercală, îşi schim­bă astfel radical politica de divi­dend, care în ultimii doi ani a fost cea mai generoasă de pe bursă. În 2012 şi 2013, conducerea SIF Transilvania le-a re­par­tizat acţionarilor 90% din pro­fi­tu­rile obţinute sub formă de dividende. Cum în 2011 şi 2012 a obţinut profituri record din vânzarea participaţiilor la BCR-Erste, randamentele dividende­lor distribuite de SIF3 au fost de peste 25%.

Generozitatea cu care şi-a recom­pen­sat acţionarii i-a adus lui Fercală un nou mandat la conducerea companiei, în aprilie 2013, deşi el a renunţat la funcţia de preşedinte al consiliului de admi­nis­traţie, odată cu trecerea la conducerea dualistă, şi a rămas director general.

Anunţul de vineri al conducerii SIF Tran­silvania este la fel de surprinzător ca şi cel din martie 2011 când SIF-ul a dis­tribuit pentru prima dată 90% din profit la dividende. În anii precedenţi, SIF-ul dis­tribuise în medie circa o treime din profituri, iar în 2007 conducerea SIF3 a ob­ţinut aprobarea acţionarilor ca pro­fi­tul din 2006 să fie inclus în capitalul com­pa­niei, acţionarii primind în schimb acţiuni gratuite.

Între timp, însă, contextul s-a schim­bat puternic, iar investitorii de pe bursă caută să obţină dividende cât mai mari de la companiile în care investesc. Majo­ră­rile de capital cu acţiuni gratuite au ajuns o raritate, doar Banca Transilvania reuşind să deruleze astfel de operaţiuni în fiecare an. Astfel, rămâne de văzut dacă acţionarii SIF Transilvania vor fi de acord cu propunerile şefilor.

Potrivit raportului publicat pe bursă vineri, după închiderea şedinţei de tran­zacţionare, societatea ar urma să-şi ma­jo­reze capitalul cu 109,21 milioane lei, la 218,42 milioane lei, prin emisiune de ac­ţiuni noi. Fiecare titlu va fi purtător de drep­turi de alocare, care vor putea fi tran­zacţionate, oferind astfel posibi­lita­tea realizării imediate de resurse finan­ciare în contul dividendelor, potrivit pro­pu­nerii conducerii către acţionari. Pro­blema e că dublarea capitalului în­seam­nă, teo­retic, înjumătăţirea preţului ac­ţiunilor, astfel că investitorii nu ar câş­tiga prea mult. Pe de altă parte, şi divi­den­dele dis­tri­buite în ultimii doi ani au fost însoţite de scăderi ale preţurilor ac­ţiu­nilor care au anulat randamentele mari.

„Propunerile de aprobare a repar­ti­zării integrale a profitului net realizat în exer­ciţiul financiar 2013 se înscriu în orientările strategice ale SIF Transil­va­nia pentru perioada 2013-2017 aprobate de acţionari în şedinţa AGA de închi­de­re a exerciţiului financiar 2012. Potrivit acestor orientări, acţionarii au aprobat pro­pu­nerea de creştere a atractivităţii in­vestiţionale pe termen lung a acţiu­ni­lor SIF Transilvania prin menţinerea po­ten­ţialului de dezvoltare viitoare a socie­tă­ţii“, se arată într-un raport al SIF transmis vineri Bursei.

SIF Transilvania a mai operat o ma­jo­rare a capitalului social, cu 54,6 mi­lioa­ne de lei, la 109,2 milioane de lei în anul 2007, prin utilizarea rezervelor consti­tui­te din profitul anului 2006 şi din anii precedenţi.

„Trebuie avut în vedere şi faptul că profitul realizat anul precedent este deja investit şi distribuirea de dividende ar con­duce la lichidarea forţată a unor par­ticipaţii şi implicit la obţinerea unor ve­nituri mai mici decât cele posibile de ob­ţinut într-o perioadă viiitoare“, se ara­tă printre motivaţiile conducerii refe­ritoa­re la propunerea de majorare a capitalului.

Acţionarii sunt convocaţi pentru 28 aprilie pentru a discuta propunerile administratorilor, iar pe ordinea de zi figurează şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere.

Candidaţii vor putea depune dosarele de candidatură până pe data de 18 martie, ora 15:00.

SIF Transilvania a fost în 2013 pentru al treilea an consecutiv cea mai profitabilă dintre cele cinci SIF-uri, cu un câştig de 189,6 mil. lei (43 mil, euro), cu aproape 11% sub recordul din 2012, de 212,2 mil. lei.

Acţiunile SIF Transilvania au închis sesiunea bursieră de vineri la un preţ de 0,6295 lei, cu 3,88% peste cotaţia de joi. La acest preţ, capitalizarea SIF Transilvania este de 687,5 mil. lei (152,7 mil. euro).

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 03.03.2014

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24