Burse - Fonduri mutuale

Fondul Proprietatea a ajuns să fie „listat“ pe internet, la Viena sau Frankfurt, numai la Bursă nu

Fondul Proprietatea a ajuns să fie „listat“ pe internet, la Viena sau Frankfurt, numai la Bursă nu

Autor: Roxana Pricop

14.11.2010, 23:51 132

Supapa oferită de autorităţile locale foştilor proprietari în2008 când au devenit posibile tranzacţiile cu acţiunile FonduluiProprietatea (FP) prin intermediul Depozitarului Central s-atransformat într-o poartă de intrare pentru investitoriiprofesionişti de tipul fondurilor de investiţii şi pentruspeculatori.

Amânând listarea, diferitele conduceri ale FP din ultimii doi aniau oferit fondurilor şi persoanelor private răgazul necesar săacumuleze pachete importante la Fond, în timp ce pe foştiiproprietari i-a împins să îşi vândă acţiunile primite dreptdespăgubiri la preţuri mult sub valoarea nominală de un leu, la câtle-au fost evaluate compensaţiile. Astfel, ceea ce s-a vrut a fi ocompensare a faptului că Fondul nu este listat la Bursa de ValoriBucureşti (BVB) s-a transformat într-o oportunitate de câştigpentru entităţi fără nicio legătură cu procesul de despăgubire afoştilor proprietari - scopul pentru care a fost înfiinţat Fondul.
Deşi statul român continuă să deţină controlul la Fond, undedeţinea 44,7% din capital la finele lunii septembrie, fonduri şisocietăţi de investiţii, brokeri şi bănci şi-au făcut loc înacţionariat. Structura "privată" a acţionariatului nu este foartetransparentă însă, potrivit surselor din piaţă, pachete de peste 1%din capital sunt deţinute de fondurile Cartesian, East Capital şiElliott. Pentru a "acoperi" warranturile listate pe pieţeleexterne, casa cehă de brokeraj Wood&Co a ajuns să deţină peste2,5% din Fond, iar grupul UniCredit a devenit, de asemenea,acţionar.

Pentru a ieşi în Europa, Fondul Proprietatea s-adeghizat în warrant
Dacă în urmă cu doi ani anunţurile de mică publicitate erauprincipala metodă de a ieşi sau intra în acţionariatul Fondului,începând din 2010, case de brokeraj sau bănci străine (precumWood&Co şi UniCredit) au folosit acţiunile Fondului drept activsuport pentru produse structurate de tip "warrant", oferind astfelacces indirect investitorilor instituţionali la Fond. Casa cehăWood&Co a făcut primul pas şi a listat la finele anului trecutun warrant pe Fondul Proprietatea la Viena, la câteva luni distanţăa urmat UniCredit cu un produs similar.
La începutul lunii octombrie, UniCredit a mai făcut un pas listândun produs structurat de tip warrant cu activ suport acţiunileFondului pe bursa de la Frankfurt.
Deşi aceste "warrant"-uri nu sunt tranzacţionate foarte frecvent,ele oferă o cotaţie pentru acţiunile Fondului. Pe baza ultimuluipreţ afişat de warranturi, calculat la un curs de 4,28 lei/euro, oacţiune FP valorează 0,52 lei (warrant Viena emis de UniCredit),sau 0,53 lei (warrant Viena emis de Wood) sau 0,51 lei (warrantFrankfurt emis de UniCredit). Aceste cotaţii sunt rezultatulraportului dintre cererea şi oferta pentru warrant-uri şi indirectpentru activul suport.
Drept reacţie la demersurile străinilor, brokerii locali precum ceide la Intercapital Invest au listat la Bursa de Valori Bucureşti unfond închis de investiţii care investeşte în acţiunile FP. Fondulde investiţii iFond Financial a strâns 8 mil. lei de pe Bursă înluna iulie, investind jumătate din bani în acţiuni ale FonduluiProprietatea.
Alţi brokeri au preferat să se implice direct şi intermediazătranzacţii cu acţiuni FP, ca şi cum Fondul ar fi listat laBursă.

Tranzacţii prin internet şi la telefon
Pe piaţa locală au apărut în ultima perioadă şi pagini de internetcare încearcă să se substituie bursei şi pretind că oferă cotaţiiale acţiunilor Fondului. Un astfel de site, lansat recent, estebursa-fondulproprietatea.ro, care face legătura dintre ofertele decumpărare şi cele de vânzare. Potrivit informaţiilor afişate pesite, în funcţie de pachetul de acţiuni, preţul oferit pentru oacţiune FP variază de la 0,43 lei până la 0,48 lei la cumpărare,iar la vânzare preţul cerut pleacă de la 0,49 lei şi ajunge la unmaxim de 0,6 lei. Tranzacţiile se încheie însă la "micaînţelegere", iar angajaţii site-ului nu sunt brokeri, cu pregătirefinanciară, ci telemarketeri. Dacă telemarketerul găseştevânzătorului un cumpărător, comisionul pe care îl poate încasavariază între 2 şi 3% din valoarea tranzacţiei, potrivitinformaţiilor obţinute de ZF de la persoane implicate întranzacţii.
Până la preluarea mandatului de administrator de către FranklinTempleton, şi site-ul oficial al Fondului Proprietatea ofereainformaţii despre valoarea acţiunilor, prin anunţurile de vânzaresau cumpărare postate pe forumul site-ului.
Deşi acţiunile Fondului Proprietatea pot fi tranzacţionate printoate aceste canale alternative, investitorii nu au la îndemână ocotaţie oficială a acţiunilor şi aşteaptă listarea la BVB pentru aafla valoarea de piaţă a acţiunilor.
Mulţi dintre investitori mizează pe faptul că cotaţia la BVB aFondului va fi peste cea la care se închid tranzacţiile pe pieţelealternative, însă trebuie luat în calcul şi ce impact vor aveatoate aceste canale alternative asupra preţului la Bursă, şi nu înultimul rând al repetatelor amânări intervenite în listare înultimii ani.

Cum au evoluat tranzacţiile cu FP

Martie 2008: Ministerul Finanţelor, condus la acea vreme deVarujan Vosganian, dă o ordonanţă prin care permite tranzacţionareatitlurilor Fondului Proprietatea prin intermediul DepozitaruluiCentral.
Mai 2008: SIF Muntenia cumpără un pachet de 3,5 milioane de acţiunila Fondul Proprietatea, oferind prima cotaţie oficială, de 0,6lei/acţiune.
Februarie 2009: Titlurile Fondului Proprietatea ajung să setranzacţioneze la preţuri de sub 10% din valoarea nominală, pefondul căderii Bursei.
Ianuarie 2010: Brokerii cehi de la Wood&Company listează pebursa din Viena un warrant (produs structurat) pe baza acţiunilorFondului Proprietatea. Tranzacţiile de la Viena indică o cotaţie decirca 0,3 lei pentru o acţiune FP.
Octombrie 2010: UniCredit-HVB listează pe bursa de la Frankfurt unnou warrant pe acţiunile Fondului Proprietatea.
Noiembrie 2010: O firmă de telemarketing lansează o pagină deinternet dedicată tranzacţiilor cu acţiuni Fondul Proprietatea.

Giugiumica, UniCredit: Ce e îngrijorător e că acesta arputea fi începutul unui trend

Liviu Giugiumica, directorul general al firmei de brokerajUniCredit CA IB Securities, spune că decizia grupului de a lista unwarrant pe acţiunile Fondului Proprietatea pe bursa de la Frankfurta fost determinată de interesul fondurilor de investiţii străinepentru titlurile fondului, fiind totodată şi o decizieorganizatorică internă, divizia de produse structurate a grupuluiUniCredit având sediul la München.
"Interesul pentru Fondul Proprietatea e destul de constant înultima perioadă. Noi am făcut tranzacţii cu câteva zeci de milioanede acţiuni de când am listat warrant-ul la Frankfurt", a precizatGiugiumica.
UniCredit a listat la sfârşitul lunii octombrie la Frankfurt unwarrant (produs structurat) pe Fondul Proprietatea, după ce alansat în luna martie un produs similar pe bursa de la Viena. LaViena însă, warrantul celor de la UniCredti a fost concurat de unprodus similar lansat de cehii de la Wood încă din ianuarie.
Un warrant UniCredit are la bază 1.000 de acţiuni FondulProprietatea.
Giugiumica spune că listarea acestor produse pe pieţele externe nue neapărat vina bursei de la Bucureşti, ci a fost determinată înspecial de amânarea procesului de listare. El spune însă că pepiaţa locală este foarte dificil în prezent să listezi un astfel deprodus.
"Ca să fac un warrant aici durează câteva luni. În aceste condiţii,normal că nu eşti competitiv. Ce este îngrijorător şi ar trebui săle dea de gândit celor de la Bursă şi de la CNVM este că acesta arputea fi începutul unui trend care ar putea fi urmat şi de listăride companii româneşti pe pieţele externe. Sunt categorii mari defonduri care nu pot investi pe piaţa românească aşa cum este eaacum. Pentru aceste fonduri nu contează unde este listată compania.El e interesat să aibă acces uşor la acţiuni", a precizatGiugiumica.
Implementarea conturilor globale, posibilitatea de a realizavânzări în lipsă (short selling) sunt doar două dintre măsurile pecare autorităţile pieţei de capital s-au angajat să le implementezepentru a face piaţa locală mai atractivă pentru investitoriistrăini.
Cu toate că se vorbeşte despre aceste măsuri de câţiva ani, ele nuau fost puse încă în practică. Andrei Chirileasa

AFACERI DE LA ZERO