Burse - Fonduri mutuale

Fondul Proprietatea a plasat 153 mil. lei în acţiuni proprii

Fondul Proprietatea a plasat 153 mil. lei în acţiuni...

Autor: Roxana Pricop

13.07.2015, 00:05 592

Fondul Proprietatea (FP) a achi­ziţionat un pachet de 178 milioane de acţiuni proprii pe care a plătit 153 mil. lei în cadrul celui de-al cincilea program de răscumpărări, ce vizează achiziţia a 227 milioane de titluri proprii.

Acţiunile răscumpărate vor fi şterse din capitalul social al FP, după înche­ierea programului. Cel de-al cincilea pro­gram de răscumpărări a început pe 10 februarie. Au mai ră­mas de răscum­părat 49,5 mi­lioane de acţiuni pro­prii, care, la cel mai recent preţ din piaţă, de 0,78 lei/titlu, valorează aproa­pe 39 mil. lei.

Din 10 februarie până în prezent, pre­ţul acţiu­nilor FP s-a depreciat cu 8,3%, faţă de un avans de 2,6% al indi­celui BET, principala referinţă a bursei de la Bucureşti.

WikiZF: Profilul companiei Fondul Proprietatea

Un impact mai puternic asupra pre­ţului acţiunilor FP a avut-o listarea fondului la bursa din Londra din 29 aprilie. Investitorii au speculat eveni­mentul listării la Londra, iar preţul ac­ţiunilor a urcat până la 0,93 lei/titlu, pentru ca ulterior să revină sub pragul de 0,9 lei. În prezent, acţiunile FP se tran­zacţionează la o cotaţie de 0,78 lei/titlu, cu 12% sub nivelul de la înce­putul anului. Luând în calcul distribuţia de capital de 0,05 lei făcută de fond în acest an, randamentul acţiunilor FP este de minus 6,7%.

Fondul îşi finanţează răscum­pă­rările de acţiuni din lichidităţile de care dis­pune. La finalul lunii mai, fondul avea lichi­di­tăţi de 90,2 mil. lei plasate în depozite bancare şi titluri de stat. Fondul s-a îm­prumutat cu 500 mi­lioane de lei de la Citibank pentru a-şi asigura lichidităţile nece­sare pentru distri­buţii de cash şi răscum­părări.

Pe 29 iunie, Fondul Proprietatea a început distribuţia a 534 milioane de lei către acţionari (0,05 lei/acţiune) din capitalul social.

De asemenea, în toamnă este aşteptat să înceapă cel de-al şaselea program de răscumpărări, ce vizează achiziţia a 891 milioane de acţiuni. În premieră, răscumpărările se vor putea derula şi pe bursa de la Londra.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels


AFACERI DE LA ZERO