Burse - Fonduri mutuale

Fondul Proprietatea poate începe distribuţia a 600 de milioane de lei din capital pe 29 iunie

Fondul Proprietatea poate începe distribuţia a 600 de milioane de lei din capital pe 29 iunie

Autor: Roxana Pricop

27.05.2015, 00:03 1210

Fondul Proprietatea (FP) a primit avizul Au­torităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru reducerea capitalului social sub­scris de la 11,5 mld. lei la 10,96 mld. lei prin di­mi­nu­a­rea valorii no­minale a acţiunii la 0,9 lei, condiţie ne­cesară pentru a începe pla­ta dis­tribuţiei de 0,05 lei/titlu din capital pe 29 iunie.

Începând cu 21 mai, noua valoare a capi­ta­lului social subscris al fondului este de 10,96 mld. lei, fiind împărţit în 12,18 mld. acţiuni, fiecare cu o valoare no­minală de 0,90 lei. Va­loa­rea capitalului social vărsat este de 10,63 mld. lei, împărţit în 11,82 miliarde de acţiuni.

Fondul estimează că pe 29 iunie va începe plata către acţionari a „distribuţiilor“ în cuan­tum total de 600 milioane de lei din capitalul so­cial, rezultate din reducerea valorii no­minale a acţiunilor. Data de înregistrare este 24 iunie. Dacă această distribuţie este asi­milată unui dividend ordinar, ar aduce acţio­na­rilor un randament de circa 5%, calculat la ultimul preţ din piaţă.

Distribuţia de cash din capital a fost apro­bată de acţionarii FP în AGA din 21 ianuarie, şi este a doua operaţiune de acest gen derulată de fond. În vara anului trecut, fondul a făcut prima distribuţie de cash de 0,05 lei/acţiune, prin reducerea valorii nominale a acţiunilor de la un leu a 0,95 lei. Plăţile totale s-au ridicat la 600 milioane de lei.

Spre deosebire de anul trecut, în acest an şi investitorii care au cumpărat GDR-uri cu activ suport acţiuni Fondul Proprietatea vor încasa distribuţii din capital. Fondul Pro­prie­ta­tea s-a listat la bursa din Londra pe 29 aprilie, prin intermediul unor instrumente fi­nan­ciare numite Global Depositary Re­ceipts, GDR, fiecare cu câte 50 de acţiuni FP „în spate“.

Cum în acest an plata dividendelor de către companiile listate la bursa din Bucureşti a fost decalată pentru lunile iunie şi iulie ca urmare a noilor reglementărilor, pentru a face răscumpărări şi achita distribuţiile de cash către investitori, fondul a luat un împrumut de la Citibank Europe de 500 milioane de lei.

Acţiunile FP se tranzacţionează la o cotaţie de 0,892 lei/titlu, în stagnare faţă de înce­putul anului. La această cotaţie, capita­li­zarea fondului este de 10,8 miliarde de lei.

AFACERI DE LA ZERO